Katalog zawodów

Tutaj znajdziesz informacje o 131 zawodach. Większość z nich to zawody, na które jest najwyższe zapotrzebowanie na rynku pracy (zawody deficytowe) lub na które wysokie zapotrzebowanie przewiduje się w przyszłości (zawody rozwojowe). Do zawodów nie opisanych tutaj zaprowadzą Cię linki łączące z bazami zewnętrznymi.

zawód deficytowyzawód deficytowy
zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
filmfilm

ekonomia, finanse i prawo

budownictwo i montaż

ludzie i relacje

zdrowie i ekologia

zarządzanie i wsparcie zarządzania

transport - spedycja - logistyka

nauki ścisłe

moda i uroda

hotelarstwo,turystyka,gastronomia

obsługa klienta i marketing

pojazdy i maszyny

technologie ICT

praca z informacjami

wsparcie fizyczne

Zawód rozwojowy definicja pojęcia zawodu rozwojowego
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy

Kosmetolog
Kosmetolog zajmuje się poprawą urody poprzez wykonywanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych. To specjalista posiadający wiedzę z zakresu anatomii i...
Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych to osoba, która dopasowuje program usług do potrzeb klienta, a następnie organizuje...
Doradca podatkowy
Doradca podatkowy to specjalista, który zajmuje się pomocą w wypełnianiu zobowiązań podatkowych swoich klientów. A zatem z jego usług może skorzystać każdy, kto...
Coach
Coach jest trenerem rozwoju osobistego. To osoba, która pomaga klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego,...
Nanotechnolog
Nanotechnolog zajmuje się tworzeniem, badaniem i analizą różnego rodzaju struktur na poziomie pojedynczego atomu lub cząsteczki. Istotą jego pracy jest projektowanie...

Zawód deficytowy definicja pojęcia zawodu deficytowegozawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie

Mechatronik
Mechatronik to specjalista, który projektuje, wytwarza i obsługuje zespoły maszyn, urządzenia mechaniczne oraz całe linie produkcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik...
Opiekunka dziecięca
Opiekunka dziecięca to osoba, która zawodowo zajmuje się dziećmi do trzeciego roku życia. Do jej podstawowych zadań należy: sprawowanie opieki nad dziećmi, pielęgnowanie...
Trader
W języku polskim nie istnieje określenie dokładnie odzwierciedlające znaczenie słowa trader. Można jednak powiedzieć, że trader to osoba, która spekuluje na giełdzie w celu...
Specjalista ds. zakupów
Specjalista ds. zakupów to osoba odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie działu zakupów. To stanowisko bardzo ważne w zakładach produkcyjnych, ponieważ od...
Projektant systemów komputerowych
Projektant systemów komputerowych to specjalista z branży IT, który zajmuje się projektowaniem użytkowych systemów informatycznych, składających się ze...
Architekt