« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Pilot wycieczek

Inna nazwa: kierownik wycieczek
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
© Kadmy - Fotolia.com
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Pilot wycieczek to osoba, która dba o właściwy przebieg programu wycieczki oraz sprawuje opiekę nad grupą uczestników. Troszczy się, aby uczestnicy bezpiecznie dotarli do miejsca docelowego, zostali zakwaterowani zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami i otrzymali odpowiednie wyżywienie oraz zgodnie z planem zrealizowali wszystkie punkty programu wycieczki. Swoją pracę wykonuje w imieniu organizatora np. biura podróży.

Do podstawowych zadań tego pracownika należy kontrola jakości oferowanych usług, dbanie o interes i zaspokojenie potrzeb uczestników, ale również przyjmowanie reklamacji i bycie łącznikiem między turystami a organizatorem imprezy. Pilot szczegółowo informuje o wszystkich punktach programu i sprawach organizacyjnych. Ogłasza przerwy, postoje i sprawdza stan liczebny. Stara się, by grupa utrzymywała odpowiednią dyscyplinę, a poszczególni uczestnicy przestrzegali ustalonych zasad, aby móc zrealizować wcześniej założony program.

Pełni także rolę reprezentanta grupy w restauracjach, hotelach, muzeach, galeriach i innych odwiedzanych obiektach. Gromadzi i przechowuje wszystkie dokumenty wyjazdowe takie jak: bilety wstępu, paszporty, vouchery oraz inne. Dysponuje środkami finansowymi na niezbędnie opłaty. Odbiera rachunki, potwierdza realizację usług, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych podejmuje decyzje w imieniu organizatora uwzględniając przy tym interesy uczestników. Chociaż nie pełni roli przewodnika turystycznego to jednak częstą praktyką jest, że pilot opowiada o miejscach, do których i przez które podąża wycieczka przybliżając historie, obyczaje i kulturę danego regionu.

Pilot wycieczek może sprawować opiekę nad grupami pochodzącymi z własnego kraju – tak jest najczęściej. Może także opiekować się grupą turystów zagranicznych. W obu przypadkach jego zadania są bardzo podobne.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Piloci wycieczek zatrudniani są przez organizatorów turystyki: biura podróży, agencje turystyczne, hotele, a czasem przez firmy organizujące wyjazdy dla swoich pracowników. Zdarza się, że piloci wykonują swoją profesję w ramach pracy etatowej, jednak zdecydowanie częściej spotykaną formą zatrudnienia są umowy cywilno-prawne.

Nieodłącznym elementem tego zawodu jest podróżowanie. Można zatem powiedzieć, że jedyną stałą cechą pracy pilota jest jej zmienność – ciągłe przemieszczanie się, praca na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach, praca o różnych porach i wśród zmieniających się warunków pogodowych. Wszystko to zależy od programu wycieczki i wymaga od pilota niezwykłej wytrzymałości, odporności na zmęczenie i elastyczności.

Częste wyjazdy i długotrwałe przebywanie poza domem są normą. Prawdopodobnie z tego powodu pracę tę wykonują osoby młode – głównie studenci – i zdobywające doświadczenie w branży turystycznej. Rekompensatą za taki styl pracy są dość wysokie zarobki oraz możliwość darmowego zwiedzania wielu krajów i ćwiczenie języków obcych. Normalną praktyką jest, że piloci wycieczek wraz z wiekiem i zwiększającą się potrzebą stabilizacji rezygnują z pracy, szukając innego zatrudnienia.

Czas pracy pilota jest w zasadzie nieograniczony. Bardzo często przekracza on 12 godzin na dobę, a żartobliwie mówi się nawet, że jego doba jest dłuższa niż 24 godziny. Wszystko zależy od programu wycieczki i przydzielonych zadań. Z reguły pilot nie opuszcza grupy w ciągu dnia, a rankiem i wieczorem – często, gdy uczestnicy odpoczywają – dopilnowuje drobnych spraw, potwierdza rezerwacje, rozlicza się z hotelem i kontaktuje z centralą firmy. Bardzo często pracuje w weekendy i święta, a jego obowiązki nie mają charakteru zrutynizowanego.

Będąc na wyjeździe pilot sam organizuje swoją pracę. Musi jednak pamiętać, że reprezentuje organizatora i z tego względu powinien dbać o jego interesy. Najczęściej dysponując funduszami na realizację wycieczki, ponosi także odpowiedzialność finansową.

Z uwagi na wielogodzinną pracę wykonywaną w stale zmieniających się warunkach i związaną z ruchem, kandydat na pilota wycieczek powinien być zdrowy i w pełni sprawny ruchowo. Oczekuje się od niego wysokiej ogólnej wydolności fizycznej oraz sprawności układów: krążenia, kostno-stawowego, oddechowego i mięśniowego. Niezbędne jest także prawidłowe rozróżnianie barw, ostrość widzenia czy powonienie. Warunkiem koniecznym jest dobry słuch i wysoko sprawny narząd mowy, gdyż jest to jedno z podstawowych narzędzi jego pracy.


 

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o podjęciu pracy jako pilot wycieczek, pamiętaj, że wykonywanie tego zawodu wymaga umiejętności bardzo dobrej komunikacji zarówno w języku ojczystym, jak i jednym lub kilku językach obcych. Dodatkowo trzeba być osobą otwartą i lubiącą pracę z ludźmi. Uczestnicy imprez turystycznych mogą oczekiwać od ciebie opiekuńczości, rozumienia ich potrzeb i elastyczności. Ze względu na dużą różnorodność klientów nie może ci zabraknąć cierpliwości, opanowania i spokoju, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jednocześnie bardzo ważne będzie zdecydowanie i asertywność. Nie możesz przy tym zapomnieć o poczuciu humoru i optymizmie.

Bardzo przyda się także dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji i podzielności uwagi oraz twórcze myślenie. W sytuacjach nieprzewidzianych niezbędne będzie szybkie i trafne podejmowanie decyzji, a także umiejętność negocjowania.

Jako pilot wycieczek będziesz odpowiadał/odpowiadała za szereg spraw i pilnował/pilnowała wielu szczegółów, dlatego niezwykle istotna będzie dobra organizacja pracy, punktualność, słownośćkonsekwencja.

Pilot wycieczek powinien także być pełen inicjatywy, mieć szerokie zainteresowania i nawet jeżeli nie pełni funkcji przewodnika turystycznego, ważne aby posiadał podstawową wiedzę na temat odwiedzanych regionów, miejsc czy obiektów.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby wykonywać zawód pilota wycieczek, konieczna jest pełnoletniość oraz ukończenie co najmniej szkoły średniej czyli pomyślnie zdany egzamin maturalny. Twój stan zdrowia nie może budzić wątpliwości w związku z dużymi obciążeniami i specyficznym trybem pracy. W swojej pracy będziesz odpowiadał za opiekę nad innymi osobami, zatem nie możesz być karany/karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota lub przewodnika turystycznego.

Nie musisz być absolwentem szkoły o profilu turystycznym, jednak powinieneś/powinnaś posiadać fachową wiedzę, którą możesz zdobyć na odpowiednim szkoleniu. Kursy na pilotów wycieczek (jak np. ten proponowany przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku) obejmują szereg zagadnień ściśle związanych z lokalnym oraz światowym przemysłem turystycznym. Poruszane są na nich zagadnienia dotyczące organizacji turystyki, programowania imprez, specyfiki wycieczek (biznesowych, turystycznych, pielgrzymkowych) i grup turystycznych (np. osób niepełnosprawnych). Dowiesz się na nich, w jaki sposób dokonywać rozliczeń i poznasz obowiązujące przepisy prawa.

Po ukończeniu kursu czeka cię egzamin państwowy, organizowany przez Urząd Marszałkowski danego województwa. Zanim do niego przystąpisz musisz złożyć zaświadczenie o udziale w szkoleniu i wnieść odpowiednią opłatę. Egzamin składa się z części teoretycznej (test wiedzy i pytania ustne) oraz praktycznej (prowadzonej w terenie). Pozytywne zdanie egzaminu umożliwia ci zdobycie licencji pilota wycieczek.

Inną możliwością jest ukończenie szkoły wyższej na kierunku turystyka, w której realizując odpowiedni tok nauczania, możesz również zdobyć licencję pilota wycieczek. Nauka trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Po ukończeniu studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę także w innych zawodach związanych z turystyką.


 

Przydatne linki 

Więcej szczegółowych informacji o zawodzie pilota wycieczek znajdziesz w serwisie DORADCA 2000

Warto zobaczyć:

  • www.federation-guides.pl – oficjalna strona Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa, poświęcona współpracy podmiotów działających w branży turystycznej z administracją publiczną. Znajdziesz tu m.in. szereg informacji nt. doskonalenia zawodowego pilotów wycieczek, seminariów czy programów kształcenia.
  • www.polishguides.pl – strona Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych służąca wymianie informacji między pilotami. Zawiera także wykaz pilotów należących do stowarzyszenia.
  • www.baza-przewodnikow.plbaza licencjonowanych pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz instruktorów. Ponadto w serwisie wykaz biur podróży oraz praktyczne wskazówki przydatne w pracy pilota.

 


 

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -
- baza zewnętrzna -