Chcę zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe
Co to jest wolontariat, praktyka, staż?

Wersja do wydruku

Wolontariat, praktyka i staż to najpopularniejsze sposoby zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego. Pojęcia praktyka i staż często są stosowane zamiennie, zwłaszcza przez pracodawców, którzy z własnej inicjatywy je organizują. Istnieją jednak między nimi różnice. O szczegółach – poniżej. Polecamy też artykuł w serwisie KluczDoKariery.pl.

Wolontariat

Wolontariat może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownie dla innych.

Jako wolontariusz nie dostajesz wynagrodzenia za swoją pracę, ale możesz się wiele nauczyć, poznać ciekawych ludzi lub przekonać się, czy taka praca/miejsce jest dla Ciebie.

Zanim zdecydujesz się na wolontariat, zastanów się:

 • ile czasu chcesz na niego poświęcić i kiedy możesz pracować jako wolontariusz (może będzie to kilka godzin dwa razy w tygodniu, a może jednorazowy wyjazd),
 • co chcesz robić – jako wolontariusz możesz wykorzystać umiejętności i wiedzę, którą już posiadasz lub robić coś zupełnie nowego,
 • gdzie znaleźć miejsce dla siebie – warto rozejrzeć się dookoła, skorzystać ze specjalnych portali lub zapytać bezpośrednio w organizacji, instytucji lub firmie (działającej nie dla zysku), która nas interesuje – darmowe ręce do pracy zawsze są mile widziane.

Więcej o byciu wolontariuszem dowiesz się w serwisach:

O prawach i obowiązkach wolontariusza możesz przeczytać w poradniku dla wolontariuszy wydanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Praktyka

Praktykę możesz odbyć u dowolnego pracodawcy (w firmie, organizacji, instytucji), który się na nią zgodzi. Przystępując do niej, powinieneś być przygotowany na zdobywanie doświadczeń w jakimś obszarze, branży, ale niekoniecznie będziesz miał wyznaczony zakres obowiązków charakterystyczny dla określonego stanowiska pracy.

Bywa jednak, że po zakończeniu praktyki zadowolony z praktykanta pracodawca proponuje mu pracę.

Cechy praktyki:

 • Praktykę może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum, a w dniu rozpoczęcia praktyki nie ma skończonych 30 lat.
 • Jest najczęściej bezpłatna (praktykant zwykle nie otrzymuje wynagrodzenia).
 • Może trwać maksymalnie 3 miesiące.
 • Odbywa się ją na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło lub umowy zlecenie) pomiędzy praktykantem a pracodawcą, bez udziału urzędu pracy.
 • Łatwiej się dostać na nią (często pomaga szkoła/uczelnia) niż na staż.

Prawo o praktykach regulowane jest przez Ustawę o praktykach absolwenckich.

Więcej o praktykach możesz dowiedzieć się w serwisie Zielona Linia.

Staż

Staż to forma przyuczenia do konkretnego zawodu. Odbywając staż możesz liczyć na wydzielone obowiązki i zadania, wiążące się z określonym stanowiskiem pracy. W porównaniu z praktyką masz więc szansę na zdobycie większego doświadczenia.

Podobnie jak w przypadku praktyki, bywa, że po zakończeniu stażu zadowolony ze stażysty pracodawca proponuje mu pracę.

Cechy stażu dla osób bezrobotnych (wg prawa polskiego):

 • Staż nie wiąże się z ograniczeniem wiekowym.
 • Najczęściej jest odpłatny (stażysta otrzymuje wynagrodzenie).
 • Może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
 • W przypadku stażu finansowanego ze środków PUP wymagany jest status osoby bezrobotnej, a staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę powiatu z pracodawcą.
 • Trudniej się dostać na staż niż na praktykę (wiąże się to z odpłatnością za staż).

Wymienione wyżej cechy dotyczą staży dla osób bezrobotnych, które są regulowane przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Więcej o nich możesz dowiedzieć się w serwisie Zielona Linia.

Pamiętaj jednak, że istnieją również programy stażowe realizowane przez pracodawców dla studentów, absolwentów szkół itd. (np. ogólnopolski konkurs "Grasz o staż”). Takie staże opierają się na innych zasadach niż te opisane wyżej, ponieważ określają je sami pracodawcy. Oczywiście z takich okazji również warto korzystać.

Komentarze

Profesjonale windy osobowe http://montownia.eu/windy-dzwigi-osobowe polecam