Chcę wybrać zawód
Jak wybrać zawód?

Wersja do wydruku

Wybór zawodu czy szerzej mówiąc – kierunku zawodowego – to bardzo ważny i nie zawsze łatwy moment w życiu. Niektórym przychodzi to szybciej, inni długo nie wiedzą, w jakim zawodzie (zawodach) chcieliby pracować, nawet po kilku latach od zakończenia edukacji.

Kiedy zastanawiasz się nad swoją przyszłością zawodową, weź pod uwagę:

  • swoje predyspozycje, czyli wrodzone cechy, jak np. temperament lub zdolności, które albo sprzyjają albo utrudniają wykonywanie danego zawodu,
  • swoje wartości, czyli to, co dla Ciebie jest ważne (każdy może mieć inne, np.: niezależność, rozwój osobisty, rodzina, akceptacja, szacunek, harmonia, pomaganie innym, pieniądze, inne…). Niektóre zawody umożliwiają realizację konkretnych wartości (np. zawód opiekuna osób starszych umożliwia pomaganie innym). Należy jednak pamiętać, że wartości zależą nie tylko od zawodu, ale też od konkretnego miejsca pracy (u jednego pracodawcy dana wartość jest przestrzegana, a u innego nie, mimo że wykonuje się ten sam zawód).
  • swoje zainteresowania, a więc to wszystko, co w jakiś sposób Cię pociąga, łatwo angażuje i sprawia radość. Pamiętaj jednak, że zainteresowania z wiekiem mogą się zmieniać. Nie wiesz dzisiaj, co odkryjesz jutro. Być może wiele obszarów dopiero czeka, aż je poznasz i zobaczysz w nich „to coś”. Bądź na to otwarty i korzystaj z nadarzających się okazji, aby zdobywać doświadczenie w różnych dziedzinach. To może Ci pomóc odkryć odpowiednią dla Ciebie ścieżkę. Zobacz: Co to jest wolontariat, praktyka, staż? i Jak zostać wolontariuszem?
  • rynek pracy, a więc możliwość wykonywania pracy w danym zawodzie. Warto poczytać o trendach dotyczących interesującego Cię zawodu, czy przypadkiem nie jest on tzw. zawodem wygasającym, na który w najbliższej przyszłości nie będzie już zapotrzebowania albo bardzo niewielkie. Wiele informacji możesz uzyskać w Katalogu zawodów lub serwisie Doradca 2000.
  • swoją gotowość do zmiany miejsca zamieszkania (czyli mobilność). Być może w Twoim przypadku, aby wykonywać dany zawód, konieczna będzie zmiana miejsca zamieszkania.

Wybierając kierunek zawodowy warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego lub dostępnych narzędzi internetowych i multimedialnych. Zobacz: Kto może mi pomóc wybrać zawód?. Możesz też skorzystać z oferty bezpłatnych lub płatnych warsztatów planowania kariery zawodowej. Możesz je znaleźć na stronie www.inwestycjawkadry.pl.

Pamiętaj, że decyzja o wyborze Twojego zawodu należy tylko do Ciebie, bo od niej zależy Twoje życie. Zdarza się, że nasi bliscy z różnych powodów chcieliby, żebyśmy byli np. lekarzami albo prawnikami, zwłaszcza jeśli sami wykonują ten zawód. Szukaj swojej drogi.

Pamiętaj też, że w dzisiejszych czasach wybór zawodu nie musi oznaczać wyboru na całe życie. Jest rzeczą normalną, że wraz z wiekiem zmieniają się nasze zainteresowania, wartości i zewnętrzne (niezależne od nas ) uwarunkowania. Warto wtedy zachować elastyczność i otworzyć się na robienie czegoś nowego, co być może 10 lat wcześniej nie było dostępne albo my nie byliśmy do tego dojrzali. Należy tylko pamiętać, że przekwalifikowanie może być w pewnym momencie dość trudne czasowo (obowiązki rodzinne) lub finansowo (utrzymanie w czasie szkoły/studiów; obniżone wynagrodzenie w związku z tym, że zaczyna się od nowa, z małym doświadczeniem w branży). Dotyczy to zwłaszcza zmiany zawodu na wysoko specjalistyczny, który wymaga wieloletniego kształcenia lub w którym fachowcem zostaje się po wielu latach.

Komentarze

Bardzo pomocna strona:)

Bardzo mi się podoba wasza strona. Uważam, że zawarte w niej informacje i sposób ich przekazu jest ciekawy, przystępny. Dziękuję za nią.

.