Katalog zawodów

Tutaj znajdziesz informacje o 131 zawodach. Większość z nich to zawody, na które jest najwyższe zapotrzebowanie na rynku pracy (zawody deficytowe) lub na które wysokie zapotrzebowanie przewiduje się w przyszłości (zawody rozwojowe). Do zawodów nie opisanych tutaj zaprowadzą Cię linki łączące z bazami zewnętrznymi.

zawód deficytowyzawód deficytowy
zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
filmfilm

ekonomia, finanse i prawo

budownictwo i montaż

ludzie i relacje

zdrowie i ekologia

zarządzanie i wsparcie zarządzania

transport - spedycja - logistyka

nauki ścisłe

moda i uroda

hotelarstwo,turystyka,gastronomia

obsługa klienta i marketing

pojazdy i maszyny

technologie ICT

praca z informacjami

wsparcie fizyczne

Zawód rozwojowy definicja pojęcia zawodu rozwojowego
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy

Kierownik projektu (project manager)
Kierownik projektu to osoba, która w firmie lub organizacji zarządza projektem, rozumianym jako tymczasowe przedsięwzięcie, podejmowane dla stworzenia unikalnego produktu,...
Technolog żywności
Technolog żywności to osoba, która zajmuje się organizacją i nadzorem procesu przetwarzania surowców zwierzęcych i roślinnych w gotowe artykuły spożywcze. Ze względu...
Stylista
Praca stylisty polega na kreowaniu wizerunku klienta. Do jego zadań należy łączenie umiejętności z zakresu fryzjerstwa, wizażu, kosmetyki i charakteryzacji. Stylista wykorzystując...
Telemarketer
Praca telemarketera polega na telefonicznym kontaktowaniu się z potencjalnymi odbiorcami danej usługi lub produktu i nakłanianiu ich do skorzystania z przygotowanej oferty. Praca...
Redaktor wydawniczy to specjalista zajmujący się odpowiednim przygotowaniem publikacji do druku, zarówno w formie gazety codziennej, czasopisma, tekstu na stronie...

Zawód deficytowy definicja pojęcia zawodu deficytowegozawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie

Specjalista zarządzania ryzykiem
Specjalista zarządzania ryzykiem to osoba, która przeprowadza ocenę ryzyka decydującą o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku ubezpieczeniowego. Określa, czy dane ryzyko...
Cieśla
Cieśla wykonuje drewniane elementy konstrukcji budowlanych bądź wznosi drewniane budowle (np. domy, mosty, wieże, okręty). Do zadań cieśli będącego członkiem ekipy budowlanej...
Mechatronik
Mechatronik to specjalista, który projektuje, wytwarza i obsługuje zespoły maszyn, urządzenia mechaniczne oraz całe linie produkcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik...
betoniarz-zbrojarz
Betoniarz-zbrojarz wykonuje elementy betonowe i żelbetonowe będące konstrukcją nośną lub elementem różnych obiektów budowlanych (w tym mostów, tuneli, budowli...
Ślusarz
Ślusarz zajmuje się obróbką różnego rodzaju elementów metalowych. Przy pomocy narzędzi i maszyn wytwarza małe elementy metalowe takie jak: klucze, zamki,...
Opiekun osoby starszej