« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Administrator sieci informatycznej

Inna nazwa: administrator sieci komputerowej
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Administrator sieci informatycznej to wysokiej klasy specjalista, który buduje, udoskonala, a przede wszystkim zarządza siecią komputerową, czyli grupą połączonych ze sobą komputerów. Administrator może zarządzać siecią lokalną (LAN) lub siecią rozległą (WAN), do której oprócz pracowników firmy czy instytucji podłączeni są klienci. Podstawowym obowiązkiem administratora sieci jest utrzymywanie nieprzerwanego jej działania. Jest to możliwe poprzez ciągłe monitorowanie działania i wydajności wszystkich komputerów oraz urządzeń transmisji danych należących do sieci. W przypadku wystąpienia awarii administrator powinien jak najszybciej zdiagnozować problem i usunąć usterkę. Ponadto administrator prowadzi systematyczną archiwizację danych istotnych dla sieci (tworzy tzw. kopie bezpieczeństwa systemu), aby uchronić dane przez utratą, gdyby nastąpiła awaria. Specjalista ten odpowiada również za bezpieczeństwo sieci komputerowej, tworząc systemy ochrony dostępu i zabezpieczeń przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem lub hakerami. W tym zakresie często współpracuje z inspektorem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Do zadań administratora sieci informatycznej należy współpraca z użytkownikami sieci. Można tu wskazać m.in. zakładanie, parametryzację i zarządzanie kontami systemowymi, instalację potrzebnego oprogramowania, reagowanie na zgłaszane trudności oraz prowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z sieci. Administrator tworzy również plany rozwoju sieci, dba o jej udoskonalanie i rozbudowę, aby jak najlepiej dostosować ją do potrzeb firmy. W związku z tym dobiera, instaluje oraz konfiguruje sprzęt sieciowy tj. przełączniki, routery itp., a także urządzenia peryferyjne np. drukarki czy skanery. Administrator przygotowuje również nowe stacje robocze dla użytkowników, instaluje serwery, odpowiednio konfiguruje je do pracy w sieci oraz aktualizuje wykorzystywane oprogramowanie.

W dużych przedsiębiorstwach czy urzędach może współpracować ze sobą kilku administratorów. Wówczas każdy z nich odpowiedzialny jest za konkretny element funkcjonowania sieci albo grupę użytkowników zlokalizowanych na określonym terenie. W takiej sytuacji administrator bezpośrednio podlega kierownikowi działu/zespołu i jemu raportuje postępy swojej pracy. W małych firmach najczęściej administrator ma samodzielne stanowisko. Nierzadko, oprócz dbania o bezpieczeństwo sieci, pełni również funkcję technika informatyka – serwisanta. Jego przełożonym jest zwykle właściciel firmy lub jej prezes.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako administrator sieci informatycznych możesz znaleźć pracę niemal w każdej – małej i dużej – firmie niezależnie od branży, jak również w urzędzie czy instytucji. Gdy w firmie utworzony jest dział administratorów sieci, specjaliści zatrudniani są na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzinowym. Często jednak administratorzy wykonują swoje obowiązki na zasadach umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wówczas nierzadko decydują się na współpracę z kilkoma przedsiębiorstwami i zakładają własną działalność gospodarczą.

W tym zawodzie zwykle będziesz pełnić swoje obowiązki w stałym, ośmiogodzinnym systemie pracy od poniedziałku do piątku. Jednak w przypadku awarii sieci musisz być gotowa/gotowy do powrotu na miejsce i dokonanie naprawy. Zwykle takie wezwanie jest dodatkowo płatne. Zdarza się, że specyfika instytucji wymaga stałego nadzoru sieci komputerowej, wtedy specjalista może być zatrudniony w systemie zmianowym – w dzień i w nocy, także w weekendy i w święta.

Administrator sieci informatycznej pracuje w typowym pomieszczeniu biurowym lub w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu (tzw. serwerowni), w którym znajdują się główne elementy sieci – serwery i urządzenia transmisji danych. Zdarza się, że administrator może pracować zdalnie, z innego miejsca np. z domu. Praca na tym stanowisku wiąże się z długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej, co może skutkować bólami kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku szyjnym, wielogodzinnym korzystaniem z monitora (co może mieć wpływ na stan zdrowia oczu), nierzadko w hałasie wywołanym przez pracę urządzeń oraz w klimatyzowanym otoczeniu. Kandydatom do pracy na tym stanowisku nie stawia się jednak szczególnych wymagań dotyczących zdrowia.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli chcesz zostać administratorem sieci informatycznej powinnaś/powinieneś odznaczać się dużą samodzielnością w działaniu oraz umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji, często w warunkach stresu i presji czasowej. W sytuacji awarii niezbędna jest zdolność koncentracji uwagi, jej podzielność oraz łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą. Z kolei w momentach kiedy sieć pracuje prawidłowo liczy się gotowość do pracy w monotonnych warunkach, przy wykonywaniu rutynowych czynności kontrolnych.

Nie może Ci zabraknąć zdolności analitycznych, a także wyobraźni i kreatywności. W tej pracy będziesz się kontaktować z innymi administratorami, pracownikami pozostałych działów, jak również z klientami korzystającymi z sieci. Dlatego potrzebować będziesz komunikatywności, łatwości nawiązywania kontaktów oraz cierpliwości i wytrwałości, zwłaszcza w kontakcie z użytkownikami, którzy nie najlepiej radzą sobie z obsługą komputera. Musisz także posiadać obszerną wiedzę z zakresu systemów komputerowych, matematyki i techniki. Dodatkowo ważna może być umiejętność posługiwania się drobnymi narzędziami, tj. śrubokrętem, cążkami, zaciskaczem do przewodów, oraz zdolność instalowania i uruchamiania różnych urządzeń technicznych.

W tej pracy rozwój kompetencji nigdy się nie kończy, dlatego istotna jest umiejętność szybkiego uczenia się i chęć doskonalenia. Powinnaś/powinieneś na bieżąco śledzić literaturę i prasę fachową (często anglojęzyczną) na temat aspektów działania i konfiguracji sieci, nowości w dziedzinie zabezpieczeń, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego. Co więcej, musisz poznać również aktualne akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz dobrze orientować się w przepisach z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bądź także gotowa/gotowy do udziału w specjalistycznych szkoleniach i kursach.

Jak zdobyć taki zawód? 

Preferowane w tym zawodzie są osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne (elektronika lub telekomunikacja). Odpowiednie przygotowanie można zdobyć decydując się na dwustopniowe studia na wydziale informatycznym, elektronicznym lub techniki informacyjnej politechniki albo naukę na wydziale matematycznym lub informatycznym uniwersytetu (patrz www.kierunki.net). Pierwsze lata studiów obejmują głównie przedmioty matematyczne i czysto teoretyczne. Odpowiednią specjalność można wybrać dopiero na czwartym roku. Aby już w czasie studiów zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe, możesz zgłosić się do Biura Karier przy uczelni, które pomoże Ci zorganizować praktykę lub staż.

Jeśli jednak wykażesz się bardzo dobrą znajomością jednego z systemów operacyjnych, wiedzą z zakresu zarządzania sieciami LAN/WAN, znajomością baz danych oraz umiejętnością konfigurowania serwerów i obsługi sprzętu, możesz zostać zatrudniony na stanowisku administratora sieci także dysponując wykształceniem średnim. Dodatkowym atutem z pewnością będzie posiadanie certyfikatu np. CISSP, CISM, GIAC. Od administratorów sieci, oprócz znajomości systemu, wymagana jest także znajomość języka angielskiego w piśmie, z uwzględnieniem terminologii technicznej.

Wraz z nabywanym doświadczeniem zwiększa się zakres obowiązków tego specjalisty i rośnie jego szansa na awans zawodowy. Wówczas administrator może zarządzać coraz większymi i bardziej skomplikowanymi sieciami lub zostać kierownikiem zespołu/wydziału.

Przydatne linki 

Więcej o zawodzie administratora sieci informatycznych możesz przeczytać na stronie Doradca 2000

Warto zobaczyć:

  • www.linux.org.pl – to oficjalny serwis Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa, która jest stowarzyszeniem stawiającym sobie za zadanie popularyzację Linuksa w środowiskach akademickich i komercyjnych. Poprzez stronę możesz nawiązać kontakt z innymi użytkownikami tego systemu np. podczas spotkań, pokazów, seminariów i szkoleń.
  • www.issa.org.pl – to strona ISSA Polska - Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Jego głównym celem jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność i dostępność zasobów informacyjnych. Dzięki członkostwie w ISSA możesz podnosić swoje umiejętności zawodowe związane z ochroną systemów informacyjnych.