« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Animator kultury  / animatorka kultury

Inna nazwa: animator społeczno-kulturowy, animator czasu wolnego
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Animator kultury to osoba zajmująca się rozpowszechnianiem kultury oraz aktywizowaniem społeczności do korzystania z jej dóbr. Do jego zadań należy rozeznanie potrzeb danej społeczności, opracowanie planu rozwoju kulturalnego oraz wcielenie go w życie. Podejmowane aktywności mogą być różne, np. kółka zainteresowań, wieczorki artystyczne, wycieczki po najbliższej okolicy, wystawy, koncerty, projekcje filmowe. Zaplanowane wydarzenia mogą odbywać się cyklicznie (np. warsztaty tworzenia biżuterii) lub stanowić pojedyncze wydarzenie (np. festiwal sąsiedzki).

Animator może realizować również tylko część projektu, współpracując m.in. z: pedagogami, psychologami, specjalistami ds. resocjalizacji, imigrantów oraz uzależnień. Często w projekt angażowani są także artyści różnych specjalności. Jednym z zadań animatorów jest wspieranie artystów działających na danym terenie poprzez promowanie i rozpowszechnianie ich sztuki. Animator stara się również pozyskać fundusze na zaplanowane działania poprzez zapraszanie do współpracy sponsorów, a także zdobycie odpowiednich grantów.

Nieco inne zadania ma osoba, na coraz popularniejszym stanowisku animatora czasu wolnego. To stanowisko zbliżone do zawodu rezydenta. Do zadań animatora czasu wolnego należy zapewnienie wczasowiczom w hotelach udanego wypoczynku, poprzez organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu. Mogą to być zajęcia manualne, rekreacyjne, sportowe oraz krajoznawcze. Animator zajmuje się zarówno organizacją zajęć jak też ich prowadzeniem.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako animator kultury pracy będziesz szukać m.in. w domach i ośrodkach kultury, stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, samorządach lokalnych, ośrodkach wypoczynkowych, instytucjach wychowawczych i opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacji, ruchach artystycznych, domach młodzieżowych, lokalnych mediach.

Możesz pracować także dla prywatnych firm eventowych, organizując wydarzenia artystyczne i kulturalne, a także wyjazdy integracyjne i przyjęcia. Inną opcją jest założenie własnej działalności gospodarczej, czyli praca na własny rachunek. Możesz w ten sposób realizować zamówienia na organizowanie różnych wydarzeń i projektów, a także podejmować własne inicjatywy i zatrudniać do ich realizacji pracowników.

Należy podkreślić, iż jest to praca wymagająca wiele zaangażowania, a warunki pracy uzależnione są od charakteru zlecenia. Praca w hotelu może wymagać niemal całodobowej gotowości do pracy oraz wielu godzin nieprzerwanej aktywności.


 

Umiejętności i styl pracy 

Praca animatora to zawód dla ludzi z pasją. Sprawdzisz się w niej, jeśli lubisz kontakt z ludźmi, cechuje Cię stała aktywność i zaangażowanie. Praca polega na umilaniu czasu innym, dlatego życzliwość, otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz utworzenia przyjaznej atmosfery będą Ci bardzo pomocne. Potrzebna Ci będzie także pomysłowość oraz zdolność kreatywnego myślenia.

Ważne jest również posiadanie umiejętności organizacyjnych. W tej pracy powinnaś/powinieneś być osobą zdyscyplinowaną, samodzielną i odpowiedzialną. Spocznie bowiem na Tobie odpowiedzialność za całe zadania, projekty i organizowane zajęcia. Musisz być zatem osobą, na której można polegać.

Od animatora wymagana jest często znajomość języków obcych oraz otwartość na wielokulturowość. Zajęcia animatorów mają często charakter integracyjny, także ponadnarodowy. Umiejętności te przydatne są także w pracy animatora czasu wolnego, który kontaktuje się z gośćmi hotelowymi z różnych krajów.

Często od animatorów wymagane jest posiadanie konkretnych umiejętności artystycznych i sportowych, związanych np. z tańcem, plastyką, muzyką, fotografią, szyciem, fitnessem.

Ze względu na pracę z ludźmi, animator powinien być osobą cierpliwą, wyrozumiałą oraz odporną emocjonalnie. Animatorzy pracują często z dziećmi, dlatego powinni posiadać odpowiednie podejście oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem.

Jak zdobyć taki zawód? 

Na stanowisko animatora zatrudniane są najczęściej osoby posiadające wyższe wykształcenie. Preferowane są kierunki studiów umożliwiające studiowanie na ścieżce kierunkowej „animacja kultury” np. na pedagogice lub kulturoznawstwie. Wiele uczelni wyższych oferuje również możliwość kształcenia na animatora w ramach studiów podyplomowych. Niektóre szkoły wyższe oferują rozszerzone kierunki studiów, np. animacja i zarządzanie kulturą.

Zawód animatora możesz zdobyć również w szkole pomaturalnej. W podstawie programowej wyróżnionych zostało osiem specjalizacji dla tego zawodu: animacja społeczności lokalnych, teatr, taniec, fotografia, film, turystyka i rekreacja oraz arteterapia (terapia poprzez sztukę).

Pracodawcy cenią doświadczenie animatorów zdobywane w wolontariatach, poprzez aktywny udział w przedsięwzięciach i wydarzeniach artystycznych, warsztatach, wymianach międzynarodowych, festiwalach. W tej pracy liczy się wszechstronność oraz posiadanie wielu różnych umiejętności z zakresu sztuki i kultury, dlatego warto kształcić się na różnego rodzaju kursach (np. rękodzielniczych, tańca), poznając różne style i techniki.

Jeśli myślisz o pracy animatora, a nie masz jeszcze wymaganego wykształcenia, już teraz możesz rozpocząć naukę na jakimś kursie dodatkowym, a także zaangażować się w wolontariat związany z aktywizacją społeczności lokalnej. Takie doświadczenie z pewnością pomoże Ci w przyszłej pracy.

Przydatne linki 

Więcej na temat zawodu animatora kultury możesz poczytać na stronach:


 

Komentarze

Bardzo fajny pomysł z wykorzystaniem wideo. Dużo pomaga zobaczyć autentyczną wypowiedź osoby, która wykonuje ten zawód :)