« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Architekt  / architektka

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Praca architekta polega na projektowaniu planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części. Architekt sprawuje nadzór (budowlany, autorski, inwestorski) przy realizacji obiektów budowlanych. Do jego zadań należy m.in.:

  • opracowywanie założeń do projektu;
  • podejmowanie decyzji dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;
  • koordynowanie pracy przy projektach wielobranżowych;
  • nadzór nad procesem legislacji poszczególnych faz projektu;
  • plastyczno-przestrzenne opracowywanie projektów;
  • projektowanie bezpośredniego otoczenia obiektu i zagospodarowania jego działki.

Architekci najczęściej pracują w niedużych (kilku-, kilkunastoosobowych) pracowniach architektonicznych. Projekty, które tworzą, mogą wykonywać sami lub w zespole. Często kontaktują się i współpracują ze specjalistami z innych branż związanych z budownictwem. Jeśli interesuje Cię szczególnie jakiś rodzaj zabudowań (np. sakralny, mieszkalny), możesz spróbować się wyspecjalizować w określonej tematyce.

Architekci mogą także pełnić funkcje w administracyjnych służbach publicznych lub prowadzić działalność naukowo-dydaktyczną. W zawodzie tym kariera naukowo-dydaktyczna jest zazwyczaj związana z posiadaniem bogatego doświadczenia w branży, dlatego dochodzi się do niej latami.

Zanim powstanie projekt, architekt musi poświęcić dużo czasu na poznanie miejsca budowy (zabudowa okolicy oraz jej charakter) oraz specyfiki budynku wynikającej z jego przeznaczenia. Jeśli projektuje np. dom kultury – powinien znać potrzeby tej instytucji, specyfikę pracy osób tam zatrudnionych oraz ich użytkowników. Praca architekta wymaga od niego konsultowania tworzonych projektów ze zleceniodawcą.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Twoim głównym miejscem pracy w zawodzie architekta będzie biuro lub pracownia. Większą część czasu spędzisz właśnie tam, tworząc lub analizując projekty architektoniczne. Twoja praca wymagać będzie także wyjazdów poza biuro. Architekci jeżdżą obejrzeć miejsce, gdzie ma powstać budynek. Przygotowania do rozpoczęcia prac projektowych wymagają od nich dużego nakładu pracy, dlatego część czasu mogą spędzać np. w bibliotekach, studiując historię danego miejsca. Ze względu na konieczność pilnowania wielu spraw urzędowych, musisz być także gotowa/gotowy na częste załatwianie spraw w odpowiednich instytucjach.

Pracownia architekta powinna być wyposażona przede wszystkim w wielki stół, dobre oświetlenie oraz narzędzia i materiały kreślarskie. Architekt powinien mieć także dostęp do komputera (wyposażonego w odpowiednie programy) i urządzeń biurowych i poligraficznych (np. drukarki w dużym formacie pozwalającej na tworzenie plansz projektów).

Czas pracy może być różny w zależności od pełnionego stanowiska i wielkości zleceń. Zazwyczaj trwa osiem godzin dziennie, przy czym w okresie wzmożonej pracy może się znacznie wydłużyć. Najważniejsze jest oddanie projektu na czas, dlatego jest to praca odpowiednia dla osób umiejących pracować pod presją czasu.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zawodzie architekta, zastanów się, czy posiadasz odpowiednie predyspozycje. W zawodzie tym szczególnie ważne jest posiadanie wyobraźni przestrzennej i uzdolnień plastycznych. Niezbędne jest posiadanie umiejętności tworzenia rysunków technicznych i plastycznych, których nauka może trwać latami. Architekt powinien być wrażliwy na estetykę, formę, perspektywę i kolor. Do precyzji wyliczeń konieczna jest znajomość matematyki na wysokim poziomie.

Oczywiście nie może Ci zabraknąć fachowej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, sztuki konstruktorskiej oraz aktualnych przepisów prawa. Jest to zawód związany z dużą odpowiedzialnością (w razie katastrofy budowlanej koordynator odpowiada przed prawem), a zatem decydując się na pracę architekta musisz być nastawiona/nastawiony na dążenie do profesjonalizmu i ciągły rozwój.

Musisz sprawnie radzić sobie pracując zespołowo. Na efekt końcowy projektu składa się zazwyczaj praca kilku osób, dlatego powinny dobrze ze sobą współpracować. Umiejętności komunikacyjne, koordynowanie i negocjowanie przydadzą się również do konsultowania projektu z klientem oraz do zatwierdzenia gotowego projektu w odpowiednich urzędach.

Powinnaś/powinieneś dodatkowo sprawnie obsługiwać komputer oraz bardzo dobrze znać programy komputerowe i zaawansowane aplikacje do projektowania (AutoCad, 3DMax, ArchiCad itp.). Znajomość języków obcych potrzebna jest zwłaszcza do śledzenia trendów w branży, bywa również potrzeba do obsługi programów komputerowych i otwiera drzwi do udziału w projektach międzynarodowych oraz pracy za granicą.

Jak zdobyć taki zawód? 

Podjęcie pracy w zawodzie architekta wymaga posiadania co najmniej wyższego wykształcenia. Egzamin na architekturę składa się z części praktycznej i teoretycznej. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie się do niego poprzez ćwiczenie rysunku. Warto udać się na odpowiedni kurs, który przygotowuje kandydatów pod kątem egzaminu. Sam egzamin sprawdza uzdolnienia praktyczne, a więc umiejętności rysunku odręcznego i z wyobraźni przestrzennej. Niektóre zadania mogą być zaskakujące (np. budowanie makiety mostu z makaronu). Wiele osób dostaje się na studia dopiero za kolejnym podejściem, jednak praca, jaką wkładają w przygotowania do egzaminu, procentuje w czasie studiów oraz pracy zawodowej.

Uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku architektura trwa od 3,5 do 4,5 lat. Po jego zdobyciu należy starać się o tytuł magistra inżyniera, kontynuując studia. Droga do posiadania uprawnień jest bardzo długa i żmudna. Samodzielność zawodową umożliwia dopiero uzyskanie uprawnień architektonicznych. Aby je zdobyć, konieczny jest roczny staż pracy na budowie (w charakterze technika lub inżyniera budowy, majstra lub zastępcy kierownika budowy) oraz dwa lata pracy w biurze projektowym pod nadzorem doświadczonego projektanta. Zdobyte doświadczenie musi być potwierdzone w specjalnym dzienniku praktyk wydawanym przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero po spełnieniu tych wymagań można przystąpić do egzaminu, którego pozytywny wynik będzie oznaczał uzyskanie uprawnień.

Już samo dostanie się na staż może być trudne, gdyż chętnych jest więcej niż ofert po stronie doświadczonych architektów. Uzyskane uprawnienia (nadawane przez odpowiedni organ administracji państwowej) dają prawo do podpisywania sporządzanych projektów (prawa autorskie) i nadzorowania realizacji projektu podczas budowy. Oznacza także możliwość zdobycia specjalizacji w zawodzie przez podjęcie studiów podyplomowych (urbanistycznych, rewaloryzacji zabytków, budownictwa rolnego).

Dopiero po tak przebytej ścieżce kształcenia, kandydat na architekta dostaje pełne prawa do wykonywania zawodu. Architekt, który otrzymał uprawnienia budowlane, musi zapisać się do właściwej izby architektów i opłacać comiesięczną składkę członkowską. Tylko wtedy możliwa jest praca samodzielna.

Przydatne linki 

Aby zdobyć dodatkowe informacje, warto odwiedzić poniższe strony internetowe:

Komentarze

Fajne