« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Doradca podatkowy

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Doradca podatkowy to specjalista, który zajmuje się pomocą w wypełnianiu zobowiązań podatkowych swoich klientów. A zatem z jego usług może skorzystać każdy, kto rozlicza się z fiskusem. Pracownik ten m.in. udziela porad, opinii, wyjaśnień i konsultacji z zakresu zobowiązań podatkowych, sporządza zeznania i deklaracje podatkowe oraz udziela pomocy w ich uzupełnieniu. Ponadto doradcy można zlecić wszelkie sprawy związane z prowadzeniem ewidencji księgowych, prowadzeniem księgi rachunkowej czy obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstwa. Zdarza się, że doradca występuje także przed organami administracji jako pełnomocnik podatnika w sprawach dotyczących jego obowiązków podatkowych, pisze odwołania od decyzji władz skarbowych czy też skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Specjalista ten doradza także w sprawach zakładania działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia. Pomaga wdrożyć procedury gromadzenia, opisu dokumentacji i jej ewidencjonowania. Jego instrukcje mają ułatwić optymalne finansowo wykorzystanie środków trwałych w firmie i ich amortyzację. Doradca wskazuje zagrożenia związane z przeprowadzaniem różnego typu transakcji. Uczestnicząc w negocjacjach z partnerami biznesowymi, dba aby zawarte umowy były jak najbardziej korzystne podatkowo dla firmy, którą reprezentuje.

Gdy doradca podatkowy nawiązuje współpracę z nowym klientem, jego pierwsze zadanie polega na zapoznaniu się z działalnością jego księgowości, metodami gospodarowania finansami oraz na zbadaniu, w jaki sposób odprowadzane są podatki. Następnie sporządza opinie oraz raporty o kondycji finansowo-podatkowej firmy. Proponuje także rozwiązania opłacalnych finansowo działań.

Specjalista ten korzysta z pomocy księgowych, dyrektorów finansowych lub dyrektorów ds. inwestycyjnych w firmie klienta. Ponadto może konsultować swoje pomysły z bardziej doświadczonymi współpracownikami. Przy bardziej skomplikowanych sprawach może także zwrócić się o pomoc do przełożonego, czyli menadżera/kierownika działu lub dyrektora całego oddziału.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako doradca podatkowy pracy będziesz szukać w prywatnych biurach doradztwa podatkowego lub w biurach rachunkowo-podatkowych. Biur tego typu jest bardzo dużo. Są to zarówno niewielkie, jednoosobowe podmioty, jak i duże filie firm zagranicznych np. Deloitte. W dużej mierze Twoje warunki pracy zależeć będą od wielkości i kondycji finansowej firmy. Specjaliści najczęściej pracują w standardowych pomieszczeniach biurowych typu open space lub w samodzielnych gabinetach. Zdarza się również, że pracownik część swoich zadań wykonuje bezpośrednio u klienta. Tam zapoznaje się z dokumentacją finansową firmy oraz konsultuje się z jej pracownikami. Czasami doradca musi spotkać się z klientem w miejscu neutralnym, w niestandardowych godzinach pracy (np. podczas kolacji w restauracji) lub reprezentować jego interesy przed organami podatkowymi (np. na sali rozpraw).

Podstawowym narzędziem pracy tego specjalisty jest komputer wyposażony w dostęp do Internetu i specjalistyczne oprogramowanie. Służy ono przede wszystkim do przeprowadzania kalkulacji finansowych oraz pozyskiwania informacji z zakresu doradztwa podatkowego i prawnych aktualności. Doradca korzysta także z branżowych pism i publikacji oraz dzienników ustaw.

Doradcy najczęściej wykonują swoje obowiązki w dni powszednie, w stałych godzinach, dostosowanych do ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania firmy. Jednak czasami konieczna jest praca w godzinach nadliczbowych. Szczególnie dotyczy to okresów comiesięcznych rozliczeń podatkowych – tuż przed 20 dniem każdego miesiąca, a także w marcu i kwietniu, gdy składane są roczne zeznania podatkowe przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Umiejętności i styl pracy 

W pracy doradcy podatkowego będziesz potrzebować ponadprzeciętnych kompetencji społecznych, takich jak: nawiązywanie kontaktów, przekonywanie do proponowanych rozwiązań i łatwość w formułowaniu wypowiedzi – nie tylko w bezpośredniej rozmowie, ale i na piśmie. Przyda Ci się ponadto umiejętność współdziałania i elastyczność. A w przypadku sytuacji konfliktowych nie do przeceniania może okazać się cierpliwość oraz zdolność panowania nad emocjami.

Do obowiązków doradcy należy też prowadzenie analizy dokumentacji. Dlatego będziesz potrzebować umiejętności pracy w monotonnych warunkach, dokładności, sumienności, wnikliwości i spostrzegawczości jak również umiejętności organizacyjnych oraz samodyscypliny. Z kolei uzdolnienia rachunkowe, umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków wykorzystywane będą podczas opracowywania propozycji budżetowych lub kalkulacji podatkowych. Liczy się tu także dobra pamięć oraz zdolność koncentracji uwagi na powierzonych zadaniach.

W pracy na tym stanowisku konieczne będziesz musiała/musiał poszerzać wiedzę z zakresu prawa podatkowego, ekonomii i księgowości oraz doskonalić umiejętności zawodowe. Łączy się z tym gotowość do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz chęć uczenia się. Pamiętaj, że doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, dlatego powinnaś/powinieneś cechować się wysokim poczuciem odpowiedzialności i przestrzegać zasad etyki zawodowej. Od doradcy oczekuje się rzetelnego wywiązywania się z powierzonych zadań i stawiania na pierwszym miejscu przepisów prawa i dobra klienta.

Jak zdobyć taki zawód? 

Warunkiem podjęcia pracy w tym zawodzie jest ukończenie studiów magisterskich. Ustawa o doradztwie podatkowym nie określa jednak konkretnego kierunku studiów. Doświadczenie pracowników wskazuje, że najlepsze przygotowanie umożliwia nauka na wydziale prawa i administracji lub na kierunkach ekonomicznych. Tytułem doradcy podatkowego może posługiwać się jedynie osoba, która należy do Krajowej Izby Doradców Podatkowych i została wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Jednym z warunków jakie trzeba spełnić, aby taki wpis uzyskać, jest zdanie państwowego egzaminu zawodowego organizowanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, przyszły doradca zobowiązany jest do odbycia dwuletniej praktyki zawodowej w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego.

Starając się o pracę, szczególnie w filiach zachodnich firm doradczych, trzeba znać także bardzo dobrze języki obce, przede wszystkim angielski, niemiecki i francuski. Niezbędna jest także umiejętność obsługi komputera oraz specjalistycznego oprogramowania związanego z księgowością i rachunkowością.

Wykonywanie tego zawodu wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiadomości. Profesjonalny doradca podatkowy powinien na bieżąco śledzić przepisy podatkowe, które zmieniają się niejednokrotnie co dwa, trzy miesiące. Dodatkowo zalecany jest udział w doskonalących szkoleniach doradztwa prawno-podatkowo-finansowego, organizowanych np. przez Fundację Rozwoju Rachunkowości.


 

Przydatne linki 

Więcej o zawodzie dorady podatkowego znajdziesz w serwisie Doradca 2000 oraz Zielona Linia.

Warto zobaczyć:

  • www.doradcy.krdp.pl – to portal społecznościowy doradców podatkowych, gdzie m.in. znajdziesz branżowe aktualności, liczne artykuły, porady i opinie specjalistów oraz informacje na temat szkoleń doskonalących.
  • www.irip.pl – to serwis internetowy Instytutu Rachunkowości i Podatków, którego zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo-księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym oraz upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie. Na stronie znajduje się m.in. bogata oferta kursów doskonalących, konferencji oraz studiów podyplomowych.
  • www.infortraining.pl – to strona INFOR Training, który jest obecnie czołowym w kraju organizatorem szkoleń, kursów i konferencji m.in. dla doradców podatkowych, księgowych, finansistów, specjalistów do spraw kadr.
  • www.lex.pl – to portal informacyjny o prawie i prawnikach, o stanowieniu prawa i jego stosowaniu. Codziennie publikuje najświeższe informacje o pracach parlamentu i rządu, o powstających w różnych miejscach procesu legislacyjnego projektach aktów prawnych. Obszernie omawia nowe ustawy i rozporządzenia informując, co się zmienia i kogo te zmiany dotyczą.