« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Epidemiolog  / epidemiolożka

Inna nazwa: lekarz epidemiolog, specjalista/tka do spraw epidemiologii, specjalista/tka do spraw higieny i epidemiologii
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Zawód epidemiologa jest bardzo ważny, szczególnie w czasach, w których dostępne środki transportu pozwalają przenosić zakażenie na dużą skalę w szybkim tempie. Epidemiolog jest lekarzem zajmującym się badaniem przyczyn epidemii oraz zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych.

Zadania zawodowe epidemiologa mogą różnić się, w zależności od miejsca pracy. Epidemiolog może znaleźć zatrudnienie m.in. w: jednostkach administracji państwowej zajmujących się nadzorem sanitarnym, zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych.

Epidemiolog zatrudniony w urzędzie przygotowuje informacje na temat chorób zakaźnych w regionie. Informacje dotyczą w zależności od szczebla urzędu:

 • skali kraju – w przypadku urzędu centralnego, czyli Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • skali województwa – w przypadku jednostek szczebla regionalnego, czyli Oddziałów Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • skali powiatu – w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych,
 • obszarów granicznych – w Granicznych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, znajdujących się w miejscach granic Unii Europejskiej oraz na lotniskach.

Gromadzone informacje są wynikiem analizy zapadalności na choroby zakaźne i prowadzenia rejestru chorób zakaźnych. Epidemiolog gromadzi także dane uzyskane od służby weterynaryjnej, z którą współpracuje.

Epidemiolog prowadzi działania mające na celu zapobieganie zakażeniom (m.in. wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, B, C, zakażeniom wirusem HIV). Współpracuje ze służbą zdrowia. Nadzoruje szczepienia ochronne, kontroluje jakość procesów sterylizacji i dezynfekcji w zakładach służby zdrowia, monitoruje gospodarkę odpadami medycznymi. Konsultuje się z lekarzami innych specjalizacji oraz organizacjami prozdrowotnymi.

Podejmując pracę naukową, epidemiolog prowadzi badania na temat chorób zakaźnych. Bada również ewentualne zagrożenia związane z bioterroryzmem oraz pracuje nad zapobieganiem jego skutkom. Może prowadzić działalność dydaktyczną (np. prowadząc kursy specjalizacyjne w ramach specjalizacji z epidemiologii), a także publikować artykuły i książki naukowe.

Jak każdy lekarz-specjalista, epidemiolog powinien zajmować się również poradnictwem z zakresu swojej dziedziny, a więc: higieny i lecznictwa, szczepień ochronnych oraz zapobiegania chorobom zakaźnym. Porad może udzielać osobom prywatnym lub instytucjom.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jeśli zdecydujesz się na zawód epidemiologa, Twoim pracodawcą mogą być jednostki administracji państwowej odpowiedzialne za nadzór sanitarny, instytucje naukowo-badawcze i zakłady opieki zdrowotnej. Twoim stanowiskiem pracy będzie zazwyczaj biuro lub pomieszczenia placówek służby zdrowia. Pracując jako dydaktyk zajęcia będziesz prowadzić w salach dydaktycznych i rzadziej – w terenie. Praca w instytucjach państwowych może wiązać się z częstymi wyjazdami w celu określenia warunków sanitarno-epidemiologicznych w regionie.

Epidemiolog pracuje raczej w stałych godzinach w ciągu dnia. W sytuacjach wyjątkowych związanych z zagrożeniem epidemią, może pojawić się potrzeba pracy po godzinach lub w dni wolne od pracy. Jest to praca odpowiednia dla osób, które potrafią czuć odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo obywateli.

Epidemiolog powinien także pamiętać o własnym bezpieczeństwie, dlatego zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy. Zaniedbanie mogłoby doprowadzić do zakażenia, a w efekcie choroby. Dlatego, pomimo że praca epidemiologa zaliczana jest lekkich lub średnio lekkich, obarczona jest obowiązkiem restrykcyjnego stosowania się do zasad BHP, w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

Epidemiolog pracujący w instytucjach państwowych podlega strukturze tych instytucji. Wiąże się to również z możliwością awansu przez kolejne stanowiska aż do kierownika oraz przejścia do jednostki wyższego stopnia (np. z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej). Bezpośrednim przełożonym w placówkach służby zdrowia może być np. ordynator oddziału. W placówkach służby zdrowia również istnieje możliwość awansu pionowego, związanego głównie z doświadczeniem zawodowym. Osoby zajmujące się pracą naukową podlegają kierownikom ośrodków naukowo-badawczych, w których pracują, a awans odbywa się głównie poprzez zdobywanie kolejnych stopni naukowych.

Środowisko zawodowe pomaga w rozwijaniu kompetencji poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń – wspierane przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.


 

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zawodzie epidemiologa, pamiętaj, że niezbędnie potrzebne będą Ci predyspozycje badawcze i zainteresowanie nauką. Powinna charakteryzować Cię dociekliwość, ciekawość poznawcza, umiejętność analitycznego i logicznego myślenia. Ponieważ praca ta wymaga kontaktu z powodującymi zakażenia drobnoustrojami, powinna Cię charakteryzować ostrożność, dokładność i umiejętność opanowania emocji. Sytuacje ekstremalne związane z chorobami zakaźnymi mogą wymagać odwagi oraz konieczności podejmowania szybkich decyzji.

W pracy tej będziesz potrzebowała/potrzebował umiejętności nawiązywania kontaktu i przeprowadzania wywiadu z pacjentem, tak by uzyskać jak najwięcej potrzebnych informacji. Współpraca z innymi specjalistami oraz organizacjami wymaga także umiejętności współdziałania.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Jeśli interesuje się zawód epidemiologa, musisz ukończyć studia wyższe na wydziale lekarskim lub farmacji, albo weterynarii lub biologii o odpowiedniej specjalizacji. Absolwenci studiów lekarskich mogą przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego I stopnia, a następnie II stopnia z zakresu higieny i epidemiologii.

Jeśli chciałbyś w przyszłości podjąć taki zawód, warto już wcześniej pomyśleć o wyborze matury umożliwiającej zdawanie na odpowiednie kierunki studiów. Wymagane są przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych, zazwyczaj z biologii, chemii i fizyki. Droga do zdobycia zawodu trwa przynajmniej kilka lat i wymaga dużo nauki. Dla osób zainteresowanych światem przyrody może okazać się jednak niezwykle interesująca.


 

Przydatne linki 

Dowied się więcej na temat zawodu epidemiologa, odwiedzając strony internetowe:

 • Doradca 2000 – to portal, na którym zamieszczony jest „Przewodnik po zawodach”. Pod podanym linkiem znajdziesz charakterystykę zawodu epidemiologa.
 • Opisy zawodów lekarskich – zawód epidemiologa oraz pokrewne na stronie perspektywy.pl.
 • Charakterystyka zawodu dostępna na portalu praca.pl.
 • Centrum Zielona Linia – opis zawodu opracowany przez Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia.
 • Poradnik dla maturzystów – przystępny opis zawodu epidemiologa zamieszczony na portalu dla maturzystów.
 • Teczka o zawodzie – jeśli chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, za pośrednictwem podanej strony możesz zamówić teczkę na temat zawodu epidemiologa.
 • www.pteilchz.org.pl – strona Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.


 

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -
- baza zewnętrzna -