« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Fizjoterapeuta  / fizjoterapeutka

Inna nazwa: kinezyterapeuta, fizykoterapeuta, rehabilitant
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Fizjoterapeuta to osoba, która w oparciu o umiejętności pozafarmaceutyczne pomaga osobom chorym czy po kontuzjach i urazach w poprawie sprawności psychofizycznej. Prowadzona przez niego fizjoterapia ma również na celu przeciwdziałanie bólowi i ograniczeniom wydolności organizmu. Do najpopularniejszych działań terapeutycznych podejmowanych przez fizjoterapeutów zalicza się: kinezyterapię, czyli leczenie poprzez gimnastykę; fizykoterapię, czyli leczenie przy pomocy dodatkowych bodźców fizycznych (np. słońca, błota, parafiny, elektrowstrząsów), oraz różne formy masażu leczniczego.

Praca z pacjentem polega zazwyczaj na prowadzeniu cyklicznych sesji, podczas których odbywa się serie ćwiczeń. Na początku, fizjoterapeuta powinien ustalić przebieg terapii. Najczęściej pacjent zgłasza się do fizjoterapeuty ze skierowaniem od lekarza, a zadaniem fizjoterapeuty jest przeprowadzenie wywiadu i zdiagnozowanie problemu. Następnie dobiera on odpowiedni program, dopasowany do potrzeb pacjenta. Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach. Pacjenci wykonują ćwiczenia pokazane przez fizjoterapeutę, a on śledzi, czy zostają zrobione poprawnie oraz pomaga osobom, która nie są ich w stanie wykonać samodzielnie.

W ćwiczeniach wykorzystywane są piłki, drążki, taśmy, drabinki, materace oraz wyciągi. Fizjoterapeuci mogą również wykorzystywać specjalne urządzenia, umożliwiające zabiegi z oddziaływaniem na pacjenta m.in. prądem elektrycznym, polem elektromagnetycznym, ultradźwiękami, laserem, bardzo niską lub wysoką temperaturą, światłem, wodą, powietrzem.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako fizjoterapeuta pracy będziesz szukać w publicznych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia, fitness klubach, salonach urody, prywatnych gabinetach, a nierzadko Twoja praca będzie miała miejsce także w domu chorego.

W placówkach publicznej służby zdrowia fizjoterapeuta podlega zazwyczaj ordynatorowi oddziału lub kierownikowi placówki. Współpracuje także z innymi lekarzami oraz pracownikami opieki zdrowotnej.

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej, możesz odwiedzać pacjentów w ich domach lub zdecydować się założenie prywatnego gabinetu. Gabinet jest dużą inwestycją – musi być bowiem odpowiednio wyposażony w sprzęt fizjoterapeutyczny oraz spełniać wszelkie wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


 

Umiejętności i styl pracy 

W pracy fizjoterapeuty potrzebowała/potrzebował będziesz dobrego stanu zdrowia, a także siły i wytrzymałości fizycznej. Ponieważ pacjenci mają często problem z wykonywaniem ćwiczeń, musisz być zdolna/zdolny do pomocy przy użyciu siły swoich mięśni, często w niewygodnej pozycji (np. przy łóżku chorego).

Fizjoterapeuta to zawód dla osób, które potrafią w pełni skoncentrować się na potrzebach innych ludzi. Pacjenci mogą doświadczać podczas ćwiczeń bólu, a także walczyć z własnymi ograniczeniami fizycznymi i psychicznymi. Dlatego bardzo ważne w tej pracy są empatia, cierpliwość i otwartość na potrzeby innych osób.

Powinnaś/powinieneś posiadać umiejętność motywowania pacjentów do dalszych ćwiczeń i nie poddawania się w chwilach kryzysu, a więc być osobą godną zaufania i charyzmatyczną, a także silną psychicznie i pozytywnie nastawioną do pokonywania trudności.

Ponieważ praca wymaga dużej uważności i kontrolowania często kilku rzeczy jednocześnie, nie możesz obyć się bez umiejętności koncentracji uwagi oraz szybkiego przestawiania się z jednej czynności na drugą.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w tym zawodzie, warto abyś spróbowała/spróbował poszerzyć swoje zainteresowania także o zagadnienia z wiedzy medycznej i psychologicznej. Znajomość anatomii i fizjologii człowieka, a także rozumienie procesów psychologicznych, są w pracy fizjoterapeuty bardzo ważne.

Jak zdobyć taki zawód? 

Jeśli myślisz o zawodzie fizjoterapeuty, powinieneś ukończyć studia wyższe na kierunku fizjoterapia. Kierunek prowadzony jest przez akademie wychowania fizycznego oraz niektóre uczelnie medyczne. Studia pierwszego stopnia, zakończone dyplomem zawodowym licencjata, przygotowują do podjęcia studiów magisterskich z zakresu fizjoterapii.

Zawód fizjoterapeuty wymaga ciągłego rozwoju oraz podnoszenia własnych kwalifikacji. Fizjoterapeuci powinni uczestniczyć w kursach i szkoleniach dotyczących poszczególnych metod leczenia.


 

Przydatne linki 

Więcej na temat zawodu fizjoterapeuty możesz dowiedzieć się, odwiedzając poniższe strony internetowe: