« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Infobroker  / infobrokerka

Inna nazwa: konsultant informacyjny, broker informacji
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Broker informacji to osoba, która zajmuje się wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji na zlecenie. Jej zadaniem jest poszukiwanie najistotniejszych informacji według kryterium, jakie wynika z oczekiwań i potrzeb klienta zamawiającego informacje. Jest specjalistą w zakresie zdobywania informacji – wie gdzie oraz w jaki sposób szukać potrzebnej wiedzy, umiejętnie korzysta z różnych źródeł. Do zadań brokera należy również ocena wiarygodności pozyskanych informacji, a także dbanie o ich dobrą jakość i sprawdzone źródło pochodzenia.

Zawód brokera jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie korzystania ze sprawdzonych, wiarygodnych informacji. Dzięki usługom infobrokerskim przedstawiciele różnych branż mogą podejmować kluczowe dla swoich firm decyzje, które przyczyniają się do rozwoju firmy, pozyskania nowych klientów lub tańszych kontrahentów, wprowadzania na rynek nowych rozwiązań oraz podążania za konkurencją i aktualnościami w branży.

Z usług infobrokerów korzystają szczególnie przedstawiciele zawodów związanych z branżami, których rozwój jest bardzo intensywny, a tym samym trudno nadążyć za wciąż pojawiającymi się nowymi informacjami, m.in. w firmach medycznych, prawniczych, informatycznych czy finansowych.

Klientami infobrokerów są zwłaszcza:

  • firmy potrzebujące informacji na temat rynku, na którym funkcjonują, a nie posiadają własnych oddziałów zajmujących się profesjonalnym gromadzeniem informacji,
  • dziennikarze, którzy potrzebują uzyskać informacje do przygotowywanych tekstów,
  • autorzy przemówień i wystąpień,
  • osoby planujące założenie działalności gospodarczej, w ramach badania rynku do powstającego biznesplanu,
  • pracownicy naukowi.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

W zawodzie brokera informacji możesz pracować jako „wolny strzelec”. Coraz częściej powstają jednak firmy grupujące infobrokerów, oferujące samodzielne stanowiska pracy. Firmy takie zatrudniają najczęściej specjalistów w danej dziedzinie, osoby znające konkretną branżę, które wiedzą, w jaki sposób najlepiej dotrzeć do poszukiwanych informacji.

Praca brokera informacji wymaga przede wszystkim dostępu do komputera i internetu oraz sprzętu biurowego. Jest to praca, która w większości możne być wykonywana w warunkach biurowych lub zdalnie, z domu. Należy brać jednak pod uwagę konieczność korzystania z bezpośrednich źródeł informacji, np. poprzez wywiady z ekspertami, korzystanie z bibliotek i archiwów, a zatem praca może wymagać przemieszczania się.

Zawód brokera informacji – pomimo rosnącego na niego zapotrzebowania – nie jest jeszcze popularny w Polsce. W pracy tej liczą się bardziej efekty pracy – pozyskane informacje – niż praca w regularnym systemie, stąd infobrokerzy zatrudniani są obecnie częściej w oparciu o umowy cywilno-prawne niż umowę o prace.


 

Umiejętności i styl pracy 

Podstawowe umiejętności infobrokera związane są z wyszukiwaniem, selekcjonowaniem, organizowaniem i przetwarzaniem informacji. Dlatego, by sprawdzić się w tym zawodzie, powinnaś/powinieneś posiadać umiejętność myślenia analitycznego (rozkładania na części pierwsze) oraz syntetycznego (składania elementów w całość), ciekawość, dociekliwość i wnikliwość. Nie możesz poprzestawać na pierwszych pozyskanych informacjach, lecz musisz dojść do ich źródła, dokładnie sprawdzić pochodzenie oraz wiarygodność.

Przydadzą Ci się także umiejętności związane z korzystaniem z różnego rodzaju baz informatycznych, katalogów, baz danych. Do umiejętność pożądanych można także zaliczyć sporządzanie raportów, analiz i opracowań.

Ponieważ praca infobrokera polega na jak najszybszym wyszukaniu informacji z rzetelnych źródeł i opracowaniu ich w formie wymaganego przez zleceniodawcę raportu, a często równolegle prowadzonych jest kilka takich projektów, powinnaś/powinieneś skutecznie zarządzać własnym czasem pracy.

W pozyskiwaniu rzetelnych informacji niezbędna może okazać się znajomość języków obcych.

Jak zdobyć taki zawód? 

Nie jest do końca określone jaka ścieżka przygotowania do zawodu infobrokera jest najlepsza, niewątpliwie jednak należy kształcić umiejętności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, np. poprzez studia z zarządzania informacją lub bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Przede wszystkim, aby zostać infobrokerem, warto specjalizować się w jakiejś dziedzinie, w której rozwinięty jest rynek obrotu i zarządzania informacją. Dobrze jest budować sobie szeroką sieć kontaktów i bazę informacji, dzięki którym w łatwy sposób można uzyskać pożądaną wiedzę.

W pracy tej liczy się zwłaszcza skuteczność. Umiejętności i techniki gromadzenia informacji rosną wraz z doświadczeniem, dlatego jeśli interesuje Cię ta praca – warto zacząć od drobnych, próbnych zleceń, np. dla rodziny czy znajomych, aby wyrobić sobie własne strategie zbierania oraz gromadzenia danych.

Przydatne linki 

Więcej o zawodzie brokera informacji możesz się dowiedzieć odwiedzając poniższe strony internetowe:


 

Komentarze

to jest ok