« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Instruktor nauki jazdy  / instruktorka nauki jazdy

FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Instruktor nauki jazdy przekazuje przyszłym kierowcom niezbędne informacje na temat poprawnej techniki kierowania pojazdem oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dąży do ukształtowania prawidłowych zachowań i nawyków przyszłego kierowcy, ucząc go umiejętności przewidywania sytuacji na drodze oraz kultury jazdy.

Początkowo nauka odbywa się na placu manewrowym, gdzie instruktor pokazuje, w jaki sposób włączyć pojazd, a następnie uczy manewrów: ruszania, cofania, skręcania, zmiany biegów i zatrzymywania. Po opanowaniu tych umiejętności, instruktor wybiera się z kursantem na drogi publiczne, gdzie szkoli go z umiejętności prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym. Celem jest przygotowanie kursanta do egzaminu na prawo jazdy. Instruktor może także prowadzić zajęcia teoretyczne, zaznajamiając słuchaczy z zasadami kodeksu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.

Instruktor musi posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia na danym pojeździe. Największą grupę instruktorów jazdy stanowią instruktorzy przegotowujący do egzaminów na prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy), ponieważ na kursy tego rodzaju jest największe zapotrzebowanie.

Niezależnie od tego, czy instruktor pracuje na własną rękę czy w ośrodku szkolenia kierowców – najsprawniej pozyska klientów dzięki polecaniu przez dotychczasowych kursantów. Dlatego tak ważny w tym zawodzie jest pozytywny stosunek do klienta i pomoc w osiągnieciu przez niego celu, jakim jest zdanie egzaminu.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako instruktor zatrudnienia szukać będziesz w instytucjach zajmujących się szkoleniem kierowców (Liga Obrony Kraju, Polski Związek Motoryzacyjny i ośrodki nauki jazdy resortów siłowych) oraz prywatnych ośrodkach nauki jazdy. Możesz także prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, co stanowi najpopularniejszą formę zatrudnienia (ok 2/3 zarejestrowanych szkół nauki jazdy to właśnie jednoosobowe podmioty gospodarcze). Instruktor prowadzący własną działalność może sam ustalać stawki, jednak musi samodzielnie pokryć koszty benzyny, ubezpieczenia i corocznego przeglądu pojazdu.

Twoim najważniejszym miejscem pracy w zawodzie instruktora będzie pojazd mechaniczny (samochód osobowy, ciężarowy, autobus, ciągnik lub pojazd szynowy). Praca odbywa się głównie na placach manewrowych oraz w ruchu drogowym (miejskim lub poza obszarem zabudowanym). Niektóre czynności wymagają pracy na dworze, np. pokazywanie części samochodowych znajdujących się pod maską. Miejscem pracy instruktora prowadzącego zajęcia teoretyczne są sale dydaktyczne.

Praca instruktora niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność – zarówno za zdrowie i życie kursantów, jak również innych uczestników ruchu drogowego. Praca w takich warunkach wymaga ciągłego skupienia i dużej koncentracji uwagi. Podczas trwania kursu to instruktor cały czas ponosi odpowiedzialność za poruszający się po drogach pojazd. W razie wszelkich sytuacji niebezpiecznych jego obowiązkiem jest zareagowanie i przejęcie kontroli nad prowadzonym pojazdem. Warunki takie powodują, że jest to praca bardzo stresująca.

Jeśli chcesz zostać instruktorem nauki jazdy, przygotuj się, że w pracy tej niemal cały czas się mówi. Nadmierne obciążenie strun głosowych i krtani może więc prowadzić do chorób tych narządów.

Umiejętności i styl pracy 

Tłumaczenie, wyjaśnianie i wydawanie instrukcji to podstawowe czynności, jakie będziesz wykonywać w zawodzie instruktora nauki jazdy, dlatego nie może Ci brakować komunikatywności, a do tego także otwartości i podzielności uwagi, która pozwoli na równoczesne konwersowanie i obserwowanie ruchu na jezdni.

Umiejętnością kluczową dla wykonywania tego zawodu jest oczywiście perfekcyjna umiejętność prowadzenia danego pojazdu. Musisz być dobrym kierowcą oraz lubić jazdę pojazdem i dobrze rozumieć przepisy ruchu drogowego. Umiejętności te muszą zostać potwierdzone podczas egzaminu umożliwiającego zdobycie stosownych uprawnień.

Do innych cech, jakie będą Ci potrzebne, należą: odporność na stres, umiejętność panowania nad emocjami, wysokie poczucie odpowiedzialności oraz punktualność.

Jak zdobyć taki zawód? 

Jeśli zainteresował Cię ten zawód, sprawdź czy spełniasz odpowiednie kryteria, aby móc go wykonywać. Zawód instruktora nauki jazdy można zdobyć jedynie w systemie pozaszkolnym. Podstawowe warunki, jakie trzeba spełniać by przystąpić do kursu, to posiadanie średniego wykształcenia (preferowane jest wykształcenie techniczne o kierunku samochodowym) oraz co najmniej trzyletnia praktyka w kierowaniu pojazdem (dodatkowy rok praktyki w przypadku kolejnych kategorii). Kandydat na instruktora musi także złożyć dokumentację potwierdzającą niekaralność za przestępstwa:

  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej,
  • przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko zdrowiu i życiu,
  • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu.

Wymagane jest także przejście badań i złożenie orzeczenia o braku przeciwskazań lekarskich oraz psychologicznych do wykonywania zawodu. Po spełnieniu tych wymagań, kandydat na instruktora może zapisać się na kurs metodyczno-dydaktyczny dla instruktorów i wykładowców szkolenia kierowców. Kursy przeprowadzane są wg. rozporządzenia ministra infrastruktury i mogą być prowadzone przez: wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Polski Związek Motorowy, a także ośrodki szkolenia kierowców posiadające odpowiednią bazę szkoleniową. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki kształcenia kursowego, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem i czynności obsługowo-kontrolnych pojazdu oraz praktykę pedagogiczną. Program takiego kursu możesz zobaczyć tutaj.

Po ukończeniu kursu można podejść do egzaminu państwowego (egzamin można zdawać jedynie w wybranych ośrodkach ruchu drogowego). Podczas egzaminu kandydat oceniany jest nie tylko z wiedzy kursowej, ale także za stopień opanowania przez niego czynności kontrolnoobsługowych i umiejętności praktycznego szkolenia kandydatów na kierowców. Dodatkowym elementem egzaminu jest ocena zaprezentowanej przez kandydata na instruktora przykładowej godziny lekcyjnej, realizowanej podczas kursów dla kandydatów na kierowców.

Po zaliczeniu egzaminu zainteresowany musi uzyskać wpis do ewidencji instruktorów, konieczny do wykonywania pracy w charakterze instruktora nauki jazdy. Wpisu dokonuje starosta.

Rynek usług w sektorze szkoleń z zakresu zdobywania uprawnień na kierowanie pojazdami kat. B powoli osiąga stan nasycenia. Warto zatem pomyśleć o poszerzeniu kwalifikacji i zdobyciu uprawnień na szkolenie w obsłudze pojazdów kolejnych kategorii. Instruktor może także ubiegać się o zdobycie uprawnień egzaminatora – musi w tym celu posiadać jednak wykształcenie wyższe.

Przydatne linki 

Więcej na temat zawodu instruktora nauki jazdy dowiesz się, odwiedzając poniższe strony:

Komentarze

Czy na pewno instruktor nauki jazdy możne pracować działalność jako jednoosobowa firma? Pytam, ponieważ do niedawna prowadziłem taką działalność i wydział komunikacji nakazał zamknięcie firmy zarzut - nie wypełniam warunków dla ośrodków szkolenia kierowców - może ktoś odpowie jak z tym jest?