« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Kelner  / kelnerka

FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Zawód kelnera polega na obsłudze klientów w punktach gastronomicznych, takich jak np.: restauracje, kawiarnie, bary oraz podczas imprez okolicznościowych (przyjęcia, bankiety).

Kiedy gość pojawia się w lokalu, zadaniem kelnera jest:

  • przywitanie go i zaproszenie do stolika,
  • podanie menu oraz poinformowanie o oferowanych daniach i napojach,
  • udzielenie pomocy w złożeniu zamówienia,
  • przyjęcie zamówienia oraz jego zrealizowanie (np. zrobienie kawy) lub przekazanie osobom do tego powołanym (np.: kucharzowi, barmanowi, bariście),
  • przyniesienie zamówionych dań i napojów,
  • a na końcu podanie rachunku i przyjęcie zapłaty.

Kelner stanowi wizytówkę lokalu, dlatego powinien zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami savoir-vivre. Sprawdza, czy klient czegoś nie potrzebuje, uprzejmie się do niego zwraca, ciągle ma na uwadze jego dobre samopoczucie.

Kelner dba też o czystość i porządek oraz przyjemną atmosferę w lokalu (poprzez zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i muzyki). Powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę na temat dostępnego menu oraz mieć świadomość ewentualnych braków na zapleczu.

Kelner pracuje zazwyczaj w zespole z innymi kelnerami, kucharzami, barmanami, baristami. Jego bezpośrednim przełożonym jest najczęściej menadżer lub właściciel lokalu. Czasem do jego obowiązków może należeć dodatkowo obsługa telefonicznej czy też internetowej rezerwacji stolików.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

W zawodzie tym pracy będziesz szukać w restauracjach, kawiarniach i klubo-kawiarniach, barach, bistro, hotelach, klubach nocnych, firmach cateringowych, pensjonatach i domach wczasowych.

Praca wykonywana jest w salach restauracyjnych oraz innych pomieszczeniach lokali gastronomicznych. Czasem kelnerzy świadczą usługi podczas przyjęć okolicznościowych w firmach oraz na prywatnych przyjęciach.

Kelnerzy zatrudniani są zarówno na pełen etat, jak również część etatu, w różnych systemach zmianowych (np. dwa dni pracy, dwa dni wolnego). Często praca wymaga dyspozycyjności oraz możliwości pracy na różne zmiany (także nocne). Musisz liczyć się z pracą w weekendy, święta i dni wolne od pracy. Zmianowy system pracy i możliwość dostosowania grafiku do innych obowiązków sprawia, że zawód ten często wykonywany jest przez studentów.

Poza ustalonym z pracodawcą wynagrodzeniem, kelnerzy często dostają od klientów napiwki, co daje im dodatkową zachętę i motywację do pracy.

Kelnerzy niekiedy pracują w strojach służbowych w postaci uniformów dostarczonych przez pracodawcę lub stroju umownego (np. czarna koszula).

Umiejętności i styl pracy 

Pracując w zawodzie kelnera będziesz w stałym kontakcie z klientem, dlatego powinieneś lubić pracować z ludźmi, umieć ich słuchać oraz być otwartym na potrzeby klienta. Wymaga też dobrej organizacji, koncentracji oraz podzielności uwagi.

Należy pamiętać, że zadania wykonywane przez kelnera wymagają ciągłego ruchu i sprawności fizycznej potrzebnej do noszenia i podawania dań i napojów oraz sprzątania brudnych naczyń.

Jak zdobyć taki zawód? 

Dla wykonywania zawodu kelnera nie potrzebujesz specjalnego przygotowania zawodowego. Zazwyczaj pracodawcy przyuczają do zawodu w miejscu pracy – cenią jednak doświadczenie zdobyte w pracy na podobnym stanowisku.

Pracodawcy wymagają często posiadania średniego wykształcenia i znajomości języka angielskiego. Choć nie jest konieczne posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje do uzyskania zatrudnienia w tym zawodzie, istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji kelnera w gastronomicznych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych oraz na specjalistycznych kursach zawodowych. Nauka zawodu polega na zdobyciu kompetencji w zakresie obsługi klienta, dbania o wystrój i porządek lokalu, nakrywania do stołu, przyrządzania podstawowych potraw oraz napojów, a także zarządzania lokalem. Uczniowie odbywają praktyki pozwalające na zdobycie umiejętności na stanowisku pracy.

Przygotowanie zawodowe umożliwia przystąpienie do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdanie egzaminu potwierdza posiadane kwalifikacje (kelner otrzymuje świadectwo). Kwalifikacyjne kursy zawodowe uwzględniają podstawę programową MEN.

Rozwój zawodowy jest możliwy poprzez awansowanie na stanowisko starszego kelnera lub menadżera lokalu gastronomicznego albo otrzymanie podwyżki. Rodzajem awansu może być także zmiana miejsca pracy na bardziej prestiżową restaurację.

Przydatne linki 

Więcej o zawodzie kelnera możesz się dowiedzieć: