« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Inna nazwa: monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, telemonter
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych to wykwalifikowany pracownik, który zajmuje się wykonaniem, konserwacją, remontem i naprawą telekomunikacyjnych linii kablowych (ziemnych, kanałowych i napowietrznych). W tym celu buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe oraz elementy zakończeń kabli i przełącznice. Zanim to jednak zrobi, musi przeanalizować dokumentację projektową i eksploatacyjną, aby przygotować odpowiednie materiały i narzędzia, dobrać trasę oraz właściwe rozwiązanie technologiczne. Fachowiec ten wykonuje też instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne wewnętrzne oraz instaluje, programuje i naprawia urządzenia i elementy aktywne sieci telekomunikacyjnej, tj. aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe. Do jego obowiązków należy również montaż antenowych systemów radiowych i telewizyjnych.

Telemonter wykonuje także różnego typu pomiary (kabli, izolacji i skuteczności uziemienia, pomiary transmisyjne) i przeglądy, m.in. odbiorcze, kontrolne, okresowe. Na tej podstawie może zlokalizować uszkodzenia w sieci kablowej, a potem je usunąć. W przypadku nieczynnych linii lub urządzeń telekomunikacyjnych zajmuje się ich demontażem.

Z efektów jego pracy korzystają wszyscy abonenci odbiorników radiowych i telewizyjnych, a także osoby i firmy, które użytkują linie telefoniczne, mają przyłącza internetowe albo chcą tego typu usługi u siebie uruchomić.

W swojej codziennej pracy stosuje liczne narzędzia mechaniczne (tj. śrubokręty, lutownice, wiertarki itp.), przyrządy monterskie, sprzęt specjalistyczny (np. analizatory, testery, reflektometry) oraz specjalistyczną aparaturę pomiarową (np. mierniki wielkości elektrycznych i optoelektronicznych).

Najczęściej telemonterzy pracują indywidualnie, jednak przy budowie linii muszą współpracować z wieloma osobami. Wśród nich można wymienić geodetów i przedstawicieli innych użytkowników infrastruktury (energetyka, gaz, wodociągi) oraz właścicieli (zarządców) instalacji budynkowych. Jest to konieczne dla zapewnienia odpowiedniego usytuowania sieci i instalacji teletechnicznych. W związku z tym, w ich zawodzie potrzebna jest umiejętność pracy w zespole i łatwość porozumiewania się. Oprócz współpracy z równorzędnymi współpracownikami monter sieci telekomunikacyjnych musi kontaktować się również z przełożonym, który przekazuje mu polecenia i kontroluje ich wykonanie.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

W zawodzie tym pracy będziesz szukać w zakładach telekomunikacyjnych, zakładach produkujących sprzęt i urządzenia telekomunikacyjne oraz w dużych instytucjach posiadających własne sieci i systemy łączności. W tym zawodzie istnieje również możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych pracuje w dużej mierze na wolnym powietrzu, a zatem powinien być przygotowany na zmienne warunki atmosferyczne (wysoka lub niska temperatura, opady deszczu czy śniegu). Może wykonywać swoje obowiązki również w różnego rodzaju obiektach (budynkach mieszkalnych, obiektach publicznych lub przemysłowych). Czasami zdarza się też, że musi zejść do piwnicy, studzienki albo wejść na dach. W pierwszym przypadku często narażony jest na brak dostatecznego oświetlenia, z kolei podczas wykonywania prac na dachu występuje ryzyko upadku lub poślizgnięcia się. Warto dodać, że miejsce pracy tego fachowca w dużej mierze zależy od otrzymanych zleceń, co może wiązać się z częstym przemieszczaniem się, nawet na dość dużych odległościach od miejsca zamieszkania.

Godziny pracy telemontera są raczej stałe, choć zwykle obowiązuje go system dwuzmianowy. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zleceń jest bardzo dużo, może pracować także w dni wolne oraz święta.

Od montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych wymaga się dobrej kondycji fizycznej oraz wytrzymałości na długotrwały wysiłek i pracę w niewygodnej pozycji ciała. Niezbędna jest bardzo dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, poczucie równowagi, jak również duża precyzja ruchów i sprawność rąk, a zwłaszcza zręczność palców. Przeciwwskazaniami zdrowotnymi są nieskorygowane szkłami małe wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby zapalne uszu, niedosłuch, ograniczenia sprawności ruchowej rąk i palców oraz choroby układu krążenia, wady serca, choroby układu oddechowego, omdlenia, zaburzenia równowagi, nadmierna potliwość rąk oraz zaburzenia zmysłu dotyku.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli chcesz sprawdzić się w zawodzie montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, powinnaś/powinieneś przede wszystkim posiadać zainteresowania i uzdolnienia techniczne. Równie ważna jest zdolność do koncentracji i podzielności uwagi oraz dobra pamięć wzrokowa. Pamiętaj jednak, że będziesz potrzebować także dużej spostrzegawczościdokładności. Brak precyzji w dokonaniu pomiarów lub wykonaniu złącz może przełożyć się na słabą jakość instalacji, a co za tym idzie na jej częste awarie i usterki. Aby tego uniknąć musisz umieć podporządkować się ustalonym instrukcjom, regułom i przepisom.

Powinnaś/powinieneś dysponować gotowością do wykonywania czynności zrutynizowanych i monotonnych. Z tymi cechami związana jest również duża cierpliwość, wytrwałośćopanowanie. Ważną cechą przydatną na stanowisku montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jest także dobra organizacja stanowiska pracy oraz zdyscyplinowanie.

Jak zdobyć taki zawód? 

Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum oraz w jednorocznej szkole policealnej. Program nauczania przewiduje realizację następujących przedmiotów zawodowych: rysunek zawodowy, technologia i materiałoznawstwo, podstawy elektroniki i elektrotechniki, techniki wytwarzania, pomiary elektryczne, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia teletransmisyjne, zarys wiedzy o gospodarce (szczegółowe informacje dotyczące kształcenia w tym zawodzie znajdziesz w podstawie programowej). Nauka zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Telemonter może kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu dyplomu technik elektronik może je podwyższać w szkołach wyższych na kierunkach elektronika i telekomunikacja.

Osoba ubiegająca się o pracę na stanowisku montera sieci urządzeń telekomunikacyjnych powinna posiadać ponadto czynne prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP do 1 KV oraz być przygotowana do pracy w terenie.

Przydatne linki 

Więcej informacji o zadaniach wykonywanych przez telemontera znajdziesz w serwisie Zielona Linia. Warto także zobaczyć:

  • www.uke.gov.pl – to strona internetowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw związanych z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.
  • www.sit.org.pl – to oficjalny portal Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, które jest organizacją o zasięgu ogólnokrajowym i charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów, techników telekomunikacji, poczty oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą łącznością. Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności.
  • www.itl.waw.pl – to strona Instytutu Łączności, który jest instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.
  • www.sep.com.pl – to oficjalna strona Stowarzyszenia Elektryków Polskich.