« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Monter konstrukcji budowlanych

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Monter konstrukcji budowlanych to wykwalifikowany pracownik, który montuje konstrukcje drewniane, metalowe i żelbetonowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, halach magazynowych lub handlowych, a także w mostach, kładkach czy słupach energetycznych itp. Z czynnościami tymi związane są prace pochodne polegające na: konserwowaniu elementów konstrukcji budowlanych (zabezpieczaniu przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych), remoncie lub rozbiórce elementów konstrukcji lub też na konstruowaniu niezbędnych rusztowań. Monter, zwłaszcza przy budowie dużych obiektów, współpracuje z innymi członkami brygady montażowej. I tak może należeć do kilku zespołów:

  • zespołu obsługi maszyn – wówczas pełni funkcję operatora np. żurawia budowlanego,
  • zespołu robotników linowych – odpowiedzialny jest za przygotowanie elementów do wbudowania i zawieszenie ich na haku maszyny montażowej, następnie podczas transportu steruje nimi za pomocą specjalnych lin kierunkowych,
  • zespołu montażowego – naprowadza elementy na miejsce wbudowania, stęża je za pomocą specjalistycznych urządzeń, dokonuje wstępnego ustawienia oraz zwalnia z haków,
  • zespołu rektyfikacyjnego – dokonuje ostatecznego ustawienia elementów konstrukcji, dokonując pomiarów przygotowawczych i kontrolnych, ponadto instaluje urządzenia pomocnicze, wykonuje niezbędne poręcze ochronne, zabezpiecza wszelkie otwory w ścianach zewnętrznych i płytach stropowych,
  • zespołu montażowo-wykończeniowego – wykonuje złącza konstrukcyjne (żelbetowe lub spawane, jeśli posiada dodatkowe uprawnienia spawacza odpowiedniej kategorii) oraz spoinowanie, czyli wypełnianie materiałami izolacyjnymi lub zaprawą przestrzeni między elementami; do jego zadań należy także pomalowanie wszystkich części metalowych nie zakrytych betonem, aby zabezpieczyć je przed korozją.

Monterzy, podczas wykonywania codziennych obowiązków, współdziałają także z innymi specjalistami zatrudnionymi na budowie, między innymi: murarzami, monterami instalacji elektrycznych lub inspektorami nadzoru budowlanego. Z tego powodu w ich zawodzie potrzebna jest bardzo dobra umiejętność pracy zespołowej oraz łatwość w porozumiewaniu się.

Bezpośrednim przełożonym i koordynatorem prac wykonywanych przez montera jest brygadzista lub kierownik robót, który przydziela poszczególnym pracownikom zadania do wykonania. W zależności od wielkości firmy i rodzaju zlecenia fachowiec ten pracuje w mniejszych lub większych zespołach.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako monter konstrukcji budowlanych możesz szukać pracy w firmach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów oraz w przedsiębiorstwach budowy dróg i mostów. Możesz też pomyśleć o założeniu własnej firmy remontowo-budowlanej. Musisz jednak pamiętać, że Twoje miejsce pobytu może często się zmieniać, gdyż uzależnione będzie od aktualnie otrzymanego zlecenia.

Praca na placu budowy oznacza przebywanie na wolnym powietrzu, dlatego musisz być przygotowana/przygotowany na wykonywanie swoich obowiązków w różnych warunkach atmosferycznych, a nierzadko też na dużych wysokościach oraz w hałasie. Obowiązkowe będzie używanie pasów ochronnych i szelek, aparatów bezpieczeństwa, hełmu ochronnego oraz butów o antypoślizgowych podeszwach. Swoje obowiązki monter wykonuje zwykle w ciągu dnia, od poniedziałku do soboty, lecz w średnich i większych przedsiębiorstwach pracuje najczęściej w systemie dwuzmianowym. W przypadku małych firm lub sezonowego natężenia zamówień, zdarza się, że realizuje zadania w zwiększonym wymiarze godzinowym (system akordowy).

Od montera wymaga się bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz wytrzymałości na długotrwały wysiłek i pracę w trudnych warunkach. Niezbędna jest także duża precyzja ruchów i sprawność rąk. Ważny jest dobry wzrok i słuch. Fachowiec ten często wykonuje swoją pracę stojąc na pomostach i rusztowaniach, dlatego osoba, która chce podjąć ten zawód, nie może cierpieć na lęk wysokości i przestrzeni. Za to powinna odznaczać się poczuciem równowagi i dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową. Przeciwwskazaniem do pracy na tym stanowisku są m.in.: omdlenia, zawroty głowy, nadciśnienie tętnicze, wady serca lub choroby układu oddechowego.

Monterzy, jak inni robotnicy budowlani, mogą wejść na plac budowy dopiero po uzyskaniu pozytywnego rezultatu specjalistycznych badań lekarskich, dopuszczających m.in. do pracy na wysokościach.

Umiejętności i styl pracy 

Żeby myśleć o pracy w zawodzie montera konstrukcji budowlanych, powinnaś/powinieneś posiadać zainteresowania techniczne, umiejętność czytania rysunków kreślarskich oraz spore zdolności manualne. Na co dzień będziesz się bowiem posługiwać wieloma narzędziami ręcznymi takimi jak: młotki, przecinaki, kielnie, drążki i kliny oraz urządzeniami mechanicznymi o napędzie elektrycznym np. młotami udarowo-obrotowymi lub pilarkami tarczowymi. Ponadto potrzebna Ci będzie dobra koncentracja uwagi oraz jej podzielność.

W tym zawodzie przydadzą Ci się również: spostrzegawczość, refleks, dokładnośćwytrwałość w wykonywaniu swoich obowiązków. Ze względu na bezpieczeństwo pracy powinnaś/powinieneś posiadać umiejętność podporządkowania się poleceniom wydawanym przez brygadzistę i zdyscyplinowanie. Przydatną cechą jest także dobra organizacja stanowiska pracy oraz uporządkowanie. Ponieważ pracę tę będziesz wykonywać nierzadko na znacznych wysokościach, potrzebujesz także odwagi oraz gotowości do udzielenia pomocy innym pracownikom w niebezpiecznej sytuacji.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych odbywa się w zasadniczej szkole zawodowej o profilu budowlanym. Nauka w klasie zawodowej trwa trzy lata i zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W programie zajęć oprócz ogólnych przedmiotów takich jak: matematyka, język polski, fizyka, język obcy są także przedmioty zawodowe: podstawy budownictwa, technologia, rysunek techniczny, organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy. Absolwent takiej szkoły ma również zrealizowane przynajmniej kilkadziesiąt godzin praktyk zawodowych. Inną możliwością jest ukończenie trzysemestralnego kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który znajduje się w ofercie wielu szkół policealnych. Warto jednak pamiętać, że awans zawodowy na stanowisko brygadzisty lub kierownika budowy związany jest nie tylko z posiadanym doświadczeniem, ale i wykształceniem. Dlatego dobrym pomysłem jest kontynuowanie nauki w technikum uzupełniającym, gdzie po zdaniu egzaminu dyplomowego monter uzyskuje tytuł technik budownictwa. Wówczas może dalej podwyższać swoje kwalifikacje np. poprzez studia na politechnice – kierunek budownictwo.

Przydatne linki 

Szczegółową listę zadań zawodowych montera konstrukcji budowlanych znajdziesz w serwisie Zielona Linia.

Warto zobaczyć:

  • www.abc-izolacje.pl – to serwis internetowy, na którym można znaleźć wiele informacji z dziedziny budownictwa m.in. opisy produktów, technologii, maszyn i narzędzi. Na stronie znajduje się także forum szkół, dział porad oraz wydarzeń i nowości branżowych;
  • www.zzbudowlani.pl – to oficjalny portal Związków Zawodowych „Budowlani”;
  • www.crzb.com.pl – to serwis informacyjny Cechu Rzemiosł Budowlanych, który zrzesza rzemieślników będących pracodawcami w zakresie rzemiosł budowlanych i pokrewnych; znajdziesz tu informacje między innymi na temat szkoleń i przygotowania zawodowego uczniów.

 

Komentarze

ELO XD