« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Murarz

FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Murarz to wykwalifikowany pracownik placu budowy, na którym powstaje nowy budynek lub trwa odbudowa, przebudowa, remont już istniejącego obiektu. Do obowiązków murarza, wbrew popularnym opiniom, nie należy jedynie stawianie fundamentów lub ścian. Murarz rozpoczyna swoją pracę od zapoznania się z planem architektonicznym i założeniami budowlanymi. Kolejnym krokiem jest ustawienie rusztowania, montaż urządzeń do transportu materiałów budowlanych oraz przygotowanie zaprawy. Dopiero gdy przygotuje szalunek (konstrukcja najczęściej drewniana służąca jako rodzaj formy dla murarza) układa na zaprawie cegły, pustaki lub kamienie. Muruje w ten sposób ściany nośne, działowe, stropy lub filary.

Do pozostałych zadań murarza należą prace tynkarskie (wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych), prace wykończeniowe (wykonywanie okładzin, elewacji, usuwanie ubytków ścian) oraz planowanie i przeprowadzenie rozbiórek budynków.

Bezpośrednim przełożonym i koordynatorem jego prac jest brygadzista, majster lub kierownik budowy, który przydziela poszczególnym pracownikom zadania do wykonania oraz dba o organizację pracy na budowie.

W zależności od wielkości firmy i rodzaju zlecenia pracuje w mniejszych lub większych zespołach (tzw. brygadach). W brygadzie murarskiej najbardziej doświadczona osoba stawia elementy najtrudniejsze, inny murarz lub murarze uzupełniają pozostałe części. Jednak drobne prace murarskie zazwyczaj wykonuje tylko jeden murarz z udziałem pomocnika, który przygotowuje zaprawę czy podaje materiały budowlane.

Murarze na co dzień współpracują z większością specjalistów zatrudnionych na budowie, między innymi: projektantami, inspektorami nadzoru budowlanego, monterami instalacji elektrycznych. Z tego powodu w ich zawodzie potrzebna jest umiejętność pracy w zespole i łatwość w porozumiewaniu się.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako murarz możesz szukać pracy w firmach budowlanych i remontowych. Możesz też prowadzić własną działalność gospodarczą i przyjmować zlecenia od firm lub osób prywatnych. Jeśli myślisz o zawodzie murarza, musisz być przygotowany na częste zmiany miejsca pobytu, które uzależnione są od umiejscowienia terenu budowy.

Praca murarza często wykonywana jest na wolnym powietrzu, z czym związane są trudne i zmienne warunki pogodowe. W związku z tym niezbędne jest dobre zdrowie, odporność fizyczna, a także wytrzymałość na długotrwały wysiłek i pracę w niewygodnej pozycji ciała. Prace murarskie mogą być wykonywane na wysokościach, dlatego nie powinnaś/powinieneś cierpieć na lęk wysokości i dysponować dobrym poczuciem równowagi oraz koordynacją wzrokowo-ruchową.

Swoją pracę murarz wykonuje zwykle w ciągu dnia, od poniedziałku do soboty. Zatrudnianie murarzy w systemie zmianowym to rzadkość. Decydując się na pracę murarza musisz wiedzieć, że jest to praca raczej zrutynizowana, często monotonna. Ze względu na wykorzystanie w pracy narzędzi i sprzętu, murarz najczęściej odpowiada za nie materialnie.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o pracy murarza, pamiętaj, że w zawodzie tym wymagana jest duża siła, zręczność i precyzja ruchów. Ważny jest także dobry wzrok i słuch. Ze względu na bezpieczeństwo pracy na tym stanowisku przyda Ci się dobra koncentracja uwagi, umiejętność podporządkowania się poleceniom wydawanym przez kierownika budowy, dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań oraz dobra organizacja stanowiska pracy.

Jak zdobyć taki zawód? 

Zawodowe zajęcie się murarką wymaga ukończenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej o profilu budowlanym. Na zakończenie szkoły czeka Cię egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jednak podstawą w tym zawodzie jest praktyka. To właśnie bezpośrednio na placu budowy zdobędziesz pierwsze szlify i udoskonalisz technikę. Kluczem do sukcesu zawodowego jest ciągłe doskonalenie się i nabywanie doświadczenia, dlatego zadbaj, aby być na bieżąco z nowinkami zawodowymi, i nieustannie rozwijaj swoje umiejętności.

Osoba między 15 a 18 rokiem życia może zdobyć kwalifikacje murarza także w Ochotniczym Hufcu Pracy. Uzupełnia w ten sposób wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyuczając się jednocześnie do wykonywania zawodu, lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Inną możliwością dla osoby dorosłej jest zyskanie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych prowadzonych przez instytucje szkoleniowe.

Ścieżką rozwoju zawodowego może być zdobycie kwalifikacji technika budowlanego, a potem inżyniera budowlanego.

Przydatne linki 

Więcej szczegółowych informacji o zawodzie murarza znajdziesz na stronie Doradca 2000.

Warto zobaczyć:

  • Oficjalny Portal Związków Zawodowych „Budowlani” – www.zzbudowlani.pl,
  • Portal Cechu Rzemiosł Budowlanych, który zrzesza rzemieślników będących pracodawcami w zakresie rzemiosł budowlanych i pokrewnych; znajdziesz tu informacje między innymi na temat szkoleń i przygotowania zawodowego uczniów – www.crzb.com.pl