« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Projektant mody  / projektantka mody, kreatorka mody

Inna nazwa: kreator mody
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
© WavebreakmediaMicro - Fotolia.com
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Projektant mody, najkrócej mówiąc, to osoba zajmująca się projektowaniem ubioru. Jednak bardzo często jest również menadżerem oraz specjalistą w dziedzinie krawiectwa. Jej głównym zadaniem jest tworzenie kolekcji odzieży użytkowej lub artystycznej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku i trendów w modzie.

Swoją pracę rozpoczyna od przygotowania projektu kolekcji w postaci rysunków, wykonanych najczęściej przy pomocy kolorowych ołówków, a czasem specjalistycznych, trójwymiarowych programów komputerowych. Następnie dobiera odpowiednie tkaniny, łącząc ze sobą kolory, faktury i wzory. Zwykle opracowuje kilka, a nawet kilkanaście modeli jednej części garderoby (np. spódnicy, spodni czy płaszcza). Wówczas wspólnie ze specjalistami z działu handlowego i wzorcowni, wybiera te, które będą najbardziej odpowiadać potrzebom klientów, najlepiej sprawdzą się w seryjnej produkcji i jednocześnie będą tworzyć spójną kolekcję.

Jednak zanim zaprojektowane ubrania trafią do sprzedaży, kreator uczestniczy i nadzoruje pracę innych osób podczas kolejnych etapów powstawania kolekcji. A zatem do jego obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym sporządzaniem szablonów (wzorców) odzieży, w oparciu o które będzie uruchomiona seryjna produkcja. Musi wykazać się wtedy doskonałą umiejętnością przekazywania informacji nie tylko w formie rysunkowej, ale i słownej. Bowiem od jego precyzji i dokładności zależeć będzie to, czy jego wizja zostanie uchwycona, a ubrania będą dobrze skrojone i uszyte. Niejednokrotnie może się zdarzyć, że będzie musiał sam usiąść przy maszynie. Następnie projektant ocenia jakość odszytej odzieży, dokonuje ewentualnych poprawek lub modyfikuje projekt.

Ostatnim etapem jest prezentacja gotowej kolekcji i jej promocja w środkach masowego przekazu. Projektant współpracując ze sztabem ludzi przygotowuje pokaz – dobiera dekoracje, efekty świetlne, i muzykę, ustala choreografię, wybiera modelki lub modelów. Wszystko po to, aby jak najlepiej przedstawić swoje projekty.

Praca kreatora mody, w zależności od momentu realizacji projektu, może przebiegać zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Pierwszy etap projektowania, czyli opracowanie koncepcji całej kolekcji oraz poszczególnych jej elementów, wymaga dużego skupienia. Wówczas projektant najczęściej pracuje samodzielnie. Jednak kolejne fazy powstawania kolekcji to czas intensywnych kontaktów z krawcami, producentami tkanin, ze specjalistami z działu marketingu i reklamy, stylistami, wizażystami czy modelami.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako młody projektant możesz szukać pracy w mniejszych bądź większych firmach odzieżowych. Gdy zdobędziesz już spore doświadczenie, możesz pomyśleć o samozatrudnieniu, czyli otworzeniu własnego atelier, w którym będziesz sprzedawać własne wyroby, albo nawiązaniu współpracy z kilkoma firmami na zasadzie umowy o dzieło.

Twoja codzienna praca będzie odbywać się głównie w warunkach biurowych, choć w trakcie przygotowań projektów do produkcji dużą część czasu będziesz spędzać we wzorcowni lub bezpośrednio w hali produkcyjnej, nadzorując pracę krawców. Czasami, podczas poszukiwania odpowiednich materiałów do kolekcji, będziesz osobiście odwiedzać producentów tkanin i dodatków. Z kolei, aby znać aktualne trendy oraz promować własne projekty, nierzadko będziesz uczestniczyć w pokazach mody innych kreatorów (np. podczas tzw. tygodni mody) oraz w targach wystawienniczych. Może się to wiązać z koniecznością przebywania poza miejscem zamieszkania – nawet poza granicami kraju.

Trudno jednoznacznie określić godziny pracy projektanta mody, gdyż w dużej mierze zależą one od ilości zleceń oraz etapu produkcji. Może się zdarzyć, że będziesz pracować nie tylko w dzień, ale i w porze nocnej, także w weekendy i dni świąteczne. Będzie to wymagać dużej elastyczności oraz doskonałej organizacji własnego czasu pracy.

W tym zawodzie wskazany jest dobry stan zdrowia i duża wytrzymałość psychiczna, bowiem okres tworzenia projektów, nadzorowania ich realizacji oraz oczekiwania na sprzedaż łączy się ze znaczną dawką stresu. Wykonywane przez ciebie czynności to głównie zadania manualne, dlatego przede wszystkim potrzebne są zręczne ręce i palce, a także prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa. Równie ważny jest dobrze rozwinięty zmysł dotyku, niezbędny do prawidłowej oceny rodzaju i jakości tkanin. Projektant powinien mieć też dobry, nie męczący się zbyt szybko wzrok zwłaszcza, jeśli przyjdzie mu pracować nieprzerwanie przez kilka godzin.


 

Umiejętności i styl pracy 

Aby zostać dobrym kreatorem mody, samo zainteresowanie strojem i jego projektowaniem nie wystarczy. Podstawowym warunkiem jest talent oraz umiejętności manualne. Niezbędna jest także bogata wyobraźnia, pomysłowość, wrażliwość i zmysł artystyczny. Warto również wspomnieć o takich cechach jak: wyczucie proporcji i spostrzegawczość – niezbędnych przy sporządzaniu rysunków technicznych i modeli żurnalowych.

Z pewnością pomocna jest gotowość do ciężkiej pracy, wytrwałość i cierpliwość, gdyż projektowaniu ubrań poświęca się wiele godzin, a przygotowanie całej kolekcji wymaga wielu tygodni, a nawet miesięcy.

Ze względu na bardzo dużą intensywność kontaktów z innymi ludźmi, istotna jest umiejętność porozumiewania się (m.in. precyzyjnego opisywania własnych myśli i odczuć) oraz kontrolowania swoich emocji. Przydatne mogą się okazać zdolności negocjacyjne, szczególnie w sytuacji, gdy będziesz musiał/musiała przedstawić własne poglądy, opinie i pomysły.

Wykonywanie codziennych zadań wiąże się z koniecznością pracy w dużym skupieniu. Z drugiej strony, koordynacja wielu zadań np. przed pokazem, wymaga sporej podzielności uwagi. Nie może Ci również zabraknąć umiejętności organizacyjnych, łatwości w podejmowaniu decyzji i przedsiębiorczości, gdyż twoim zadaniem, poprzez projektowanie ubrań dla klientów, będzie dbanie o dobre funkcjonowanie firmy na rynku. Z kolei ta odpowiedzialność za kreowanie wizerunku marki łączy się często z dużym napięciem emocjonalnym, dlatego powinieneś/powinnaś odznaczać się dużą odpornością psychiczną i elastycznością.

Ponadto warto interesować się tym, co dzieje się w świecie kultury, sztuki i w społeczeństwie, bowiem może to stanowić wspaniałe źródło inspiracji dla nowych kolekcji. Równie ważne jest śledzenie aktualnych trendów w modzie, dlatego projektant powinien być ciekawy, otwarty na nowe doświadczenia oraz chętny do ciągłego doskonalenia.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby zostać znanym projektantem mody, nie ma ściele określonego przepisu. Z pewnością niezbędny jest talent, pasja i ciężka praca. Jednak dużą pomocą może być odpowiednie wykształcenie kierunkowe. I tutaj pojawia się kilka możliwości. Pierwszą z nich jest nauka projektowania w trwającej 2 lub 2,5 roku szkole policealnej (np. Krakowskie Szkoły Artystyczne). W programie zajęć znajdują się przedmioty ogólnoplastyczne, takie jak rysunek, malarstwo czy kompozycja, jak również zajęcia kierunkowe: projektowanie odzieży, podstawy projektowania biżuterii, nakryć głowy, obuwia, zajęcia z tkaniny oraz historia ubioru i historia sztuki. 

Kolejną opcją może być ukończenie 4-letniego technikum odzieżowego (np. w Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy), w którym można kształcić się w różnych specjalizacjach. Absolwent tego typu szkoły zyskuje wykształcenie średnie i może przystąpić do egzaminu zawodowego potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do posługiwania się tytułem technika technologii odzieży (pod taką nazwą znajdziesz ten zawód na liście zawodów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w poprzednim linku).

Jednak żeby osiągnąć poziom mistrzowski, warto zdobyć wykształcenie wyższe w zakresie projektowania ubioru. Najbardziej popularną uczelnią kształcącą przyszłych kreatorów mody jest Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Wydział Tkanin i Ubioru). Studenci kształcą się tam zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Mogą wybierać zajęcia w wielu pracowniach przynależnych do pięciu katedr: kształcenia ogólnoplastycznego, druku na tkaninie, biżuterii, tkaniny i ubioru. Warto podkreślić, że przedmioty ogólnoplastyczne tj. malarstwo, rzeźba, rysunek itp., choć pozornie nie związane z kierunkiem studiowania, są bardzo ważne, bo uczą podstawowych dla projektanta umiejętności komponowania, rysowania projektów oraz wrażliwości plastycznej i kolorystycznej. Ważnym elementem tych studiów jest także praca dyplomowa, czyli autorska kolekcja z wybranej specjalizacji zaprezentowana w formie pokazu. Wymagane jest również przedstawienie własnego dorobku z dowolnej dyscypliny sztuk pięknych: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii oraz napisanie pracy teoretycznej z zakresu historii sztuki, historii ubioru lub zagadnień estetyki.

Warto mieć świadomość, że ze względu na dość częste wyjazdy zagraniczne i obcojęzyczną literaturę specjalistyczną, niezbędna jest w tym zawodzie znajomość języków obcych (głównie angielskiego, francuskiego czy włoskiego). Przydatna może być także umiejętność obsługi komputera (z oprogramowaniem do projektowania odzieży), urządzeń biurowych oraz prawo jazdy.


 

Przydatne linki 

Dodatkowe informacje o zawodzie projektanta mody możesz znaleźć w serwisie DORADCA 2000.

Warto zobaczyć:


 

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -