« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Projektant systemów komputerowych  / projektantka systemów komputerowych

Inna nazwa: projektant aplikacji użytkowych
zawód deficytowyzawód deficytowy
zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Projektant systemów komputerowych to specjalista z branży IT, który zajmuje się projektowaniem użytkowych systemów informatycznych, składających się ze sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania. Swoje zadania wykonuje w ścisłym kontakcie z klientem zlecającym wykonanie systemu – pierwszym krokiem jest szczegółowa identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników oraz dookreślenie głównych funkcji systemu. Następnie projektant we współpracy z analitykiem i programistą przygotowuje założenia dla programu użytkowego oraz tworzy tzw. architekturę informacji, czyli projektuje interfejs połączeń i konfiguracji. Dba o sprawne działanie techniczne, a także o przydatność i funkcjonalność systemu dla klienta. Ponadto odpowiedzialny jest za właściwy dobór sprzętu wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi (np. drukarkami, ploterami, skanerami) oraz technologią sieciową, pamiętając przy tym, że głównym celem jego pracy jest podniesienie wydajności i bezpieczeństwa pracy użytkowników nowego systemu.

Projektant na bieżąco konsultuje się z odbiorcami systemu komputerowego, a po zakończeniu projektu sporządza dokumentację projektową, monitoruje prace instalacyjne systemu i okablowania oraz określa uprawnienia do korzystania z zasobów systemu poszczególnym użytkownikom. Ostatnim etapem w realizacji zlecenia jest przeprowadzenie niezbędnych testów sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych, aby wykryć i usunąć ewentualne usterki oraz wyeliminować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci.

Projektant systemów informatycznych ma dość dużą swobodę w wykonywaniu swoich zadań zawodowych. Podlega zwykle bezpośrednio dyrektorowi/prezesowi firmy albo kierownikowi projektu (chyba, że sam nim jest).

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Obecnie wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych jest tak powszechne, że trudno wyobrazić sobie instytucje oraz przedsiębiorstwa funkcjonujące bez ich pomocy. Systemy komputerowe stosowane są m.in. przez różnego typu urzędy i banki do obsługi klienta (np. rejestracja, aktualizacja danych, przechowywanie informacji), przez platformy cyfrowe do przekazu telewizyjnego oraz podczas sterownia procesem produkcyjnym w fabrykach. Diagnostyka w medycynie także wspierana jest przez zastosowanie odpowiednich systemów, dla sklepów i firm zajmujących się sprzedażą projektowane są tzw. systemy fiskalne, a bezpieczeństwo budynków i osiedli wspomagane jest przez systemy informatyczne w postaci monitoringu.

W przypadku dużych przedsiębiorstw, które wymagają skomplikowanych systemów, zwykle tworzony jest zespół projektowo-wdrożeniowy, gdzie oprócz projektanta znajdują się także programista, analityk systemu oraz inżynier systemów komputerowych. Często kierownikiem takiego zespołu zostaje właśnie projektant. Specjalista zatrudniony w takiej firmie jest pracownikiem etatowym i jego godziny pracy są zbieżne z ogólnie przyjętymi zasadami. Zdarza się jednak, że system informatyczny wymaga stałego nadzoru, w tym przypadku wprowadza się cykl zmianowy i dyżury.

Inną możliwością jest samozatrudnienie, czyli założenie własnej działalności gospodarczej. Wówczas realizuje się projekty zlecone, np. przez firmy i zakłady z obszaru małego i średniego biznesu. Dzięki takiemu rozwiązaniu projektant zyskuje elastyczny czas pracy, dostosowany do swojego indywidualnego tempa.

Zwykle projektant systemów komputerowych pracuje w dobrze oświetlonym pomieszczeniu biurowym. Jego głównym narzędziem pracy jest komputer, chociaż wykonanie zadań zawodowych wymaga także posługiwania się tradycyjnymi dokumentami i schematami rysowanymi.

Od osoby pracującej na stanowisku projektanta nie oczekuje się szczególnej tężyzny fizycznej czy zręczności, wymagana jest jednak podstawowa sprawność wzrokowa i manualna. Należy dodać, że wielogodzinna praca przy monitorze w pozycji siedzącej może stanowić zagrożenie i stać się przyczyną chorób kręgosłupa (głównie w odcinku szyjnym) oraz narządu wzroku.

Wykonywanie zawodu projektanta związane jest z dość częstymi wyjazdami służbowymi, wynikającymi z wdrażania systemu komputerowego bezpośrednio u klienta czy też z konieczności udziału w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

Początkujący projektant systemów komputerowych powinien pamiętać, że jeśli chce zapewnić sobie powodzenie na rynku i awans zawodowy, to powinien charakteryzować się twórczym podejściem do realizowanych projektów, wykorzystywaniem nowinek technologicznych oraz ciągłym doskonaleniem swoich umiejętności. Droga awansu łączy się z projektowaniem coraz bardziej rozbudowanych systemów informatycznych, następnie z nadzorowaniem całych projektów, aż po kierowanie działami wykonującymi projekty, a nawet zarządzanie firmami specjalizującymi się w kompleksowych projektach informatycznych.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zacząć pracę w zawodzie projektanta systemów komputerowych, to pamiętaj, że potrzebować będziesz przede wszystkim zdolności logicznego rozumowania, dobrej pamięci i spostrzegawczości. Ważne są też kreatywność, ciekawość poznawcza i chęć podejmowania trudnych wyzwań. Ze względu na nieustanny rozwój technologii informatycznej musi Cię cechować również gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz elastyczność.

Ponieważ nierzadko zdarzy się, że pracować będziesz w zespole projektowo-wdrożeniowym, powinnaś/powinieneś dobrze radzić sobie w kontaktach społecznych. Liczy się umiejętność współpracy oraz zdolność do precyzyjnego i jasnego wyrażania swoich myśli. W tym zawodzie mogą się również przydać umiejętności organizacyjne i predyspozycje do kierowania pracą innych osób. Nie bez znaczenia są umiejętności negocjacyjne, wysoka kultura osobista oraz uprzejmość.

Specjalista, który chciałby założyć własną firmę projektową, dodatkowo powinien odznaczać się znaczną samodzielnością i przedsiębiorczością.

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby podjąć pracę na stanowisku projektanta systemów komputerowych powinnaś/powinieneś posiadać wyższe wykształcenie informatyczne, dające solidne podstawy i znacznie ułatwiające korzystanie ze specjalistycznych szkoleń i kursów. Odpowiednią uczelnię kształcącą w kierunkach informatycznych można odszukać korzystając ze strony www.kierunkistudiow.pl. Oprócz tego niezwykle ważne jest dobre rozeznanie w cechach, możliwościach oraz parametrach dostępnego na rynku sprzętu komputerowego i oprogramowania, które potrzebne jest do tworzenia określonych systemów. Konieczna jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego (szczególnie technicznego), gdyż wiele publikacji, artykułów i programów z reguły wydawane jest właśnie w tym języku.

Przydatne linki 

Szczegółowe informacje dotyczące zawodu projektanta systemów komputerowych znajdziesz w serwisie Doradca 2000. Warto zobaczyć także:

  • www.pti.org.pl internetowy portal Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego głównym celem jest popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki, ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym oraz popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań.
  • www.ofek.waw.pl strona Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej (OFEK), której działalność skupia się na edukacji informatycznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, na placówkach oświatowych i ośrodkach użyteczności publicznej.