« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Stewardesa  / steward

Inna nazwa: konwojentka pokładu samolotu / konwojent pokładu samolotu
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Stewardesa/steward to osobą pełniąca rolę członka załogi statku powietrznego lub – rzadziej – wodnego, która obsługuje załogę i pasażerów podczas rejsu. Jej/jego zadanie, jest zapewnienie pasażerom komfortu i dobrej obsługi. Podaje posiłki i napoje, prowadzi sprzedaż artykułów żywnościowych oraz towarów linii lotniczych i towarów bez cła. Obsługa pasażerów jest jednak tylko częścią wykonywanej przez nią/niego pracy. Główne (mniej widoczne dla pasażerów) zadania, związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnym.

Członkowie załogi są wyszkoleni w zakresie ewakuacji, pierwszej pomocy, sztuki przetrwania, gaszenia pożarów na pokładzie oraz interwencji w przypadku trudnych sytuacji podczas lotu. Działania te podlegają prawu międzynarodowemu i są uszczegółowione w procedurach. Stewardzi muszą być wyczuleni na wszelkie nietypowe zachowania pasażerów, aby móc udzielić im pomocy lub zachować szczególne środki ostrożności.

Praca załogi samolotu lub statku zaczyna się na długo przed przybyciem pasażerów. Do obowiązków stewardów należy przygotowanie statku, odbiór towarów i cateringu oraz sprawdzenie zabezpieczeń. Po przybyciu podróżnych, stewardzi sprawdzają ich dokumenty pokładowe, oraz pomagają w zajęciu miejsc. Udzielają informacji na temat lotu poprzez wygłaszanie komunikatów w języku ojczystym i językach obcych.

Jeśli podoba Ci się ten zawód, przygotuj się na to, że będziesz musiała/musiał publiczne prezentować podróżnym zasady bezpieczeństwa. Prezentacja polega na pokazywaniu pasażerom gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, w jaki sposób się do nich kierować oraz jak w razie takiej konieczności zakładać kamizelki i maski ratunkowe. W trakcie lotu obowiązkiem stewardów jest uspokajanie pasażerów, udzielanie informacji, odpowiadanie na potrzeby i pilnowanie przestrzegania regulaminu (np. zakazu palenia). Po wylądowaniu lub dobiciu do portu stewardzi żegnają pasażerów i sprzątają pokład. Do obowiązków pracowników należy także reprezentowanie i promocja linii lotniczych.

Jednym z obowiązków stewardesy/stewarda jest dbanie o schludny wygląd i uniform. Dawniej do pracy w tym zawodzie zatrudniano głównie młode, atrakcyjne kobiety. Obecnie większą uwagę zwraca się na kompetencje i fachowość, a stewardami są coraz częściej także mężczyźni.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Miejscem pracy stewardów jest pokład samolotu lub statku. Specyfika zawodu sprawia, że stewardzi często się przemieszczają oraz muszą wykazywać się dyspozycyjnością 24 godziny na dobę. Nawet pomimo ustalonych zmian można się liczyć z otrzymaniem nieoczekiwanego wezwania w razie konieczności. Praca może wymagać udziału w cyklicznych szkoleniach i treningach symulatorowych.

Zatrudnienia w tym zawodzie możesz szukać nie tylko w polskich liniach lotniczych i np. na polskich promach, ale na całym świecie. Wymagania są podobne, a linie lotnicze poszukują pracowników z różnych państw. Podstawowym warunkiem jest perfekcyjna znajomość języków obcych. Zatrudnienie w obcych liniach lotniczych wymaga jednak zazwyczaj konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Wielu osobom wydaje się, że zawód ten stwarza niezwykłe możliwości do podróżowania i poznawania odwiedzanych miejsc. Stewardzi mają jednak zazwyczaj niewiele czasu do kolejnego odlotu lub odbicia od portu, dlatego często nie opuszczają nawet lotniska/portu.

Zarobki stewardów znacznie różnią się w zależności od linii lotniczej. Do stałego wynagrodzenia dochodzą dodatki za pobyt w powietrzu i pobyt poza bazą. W przypadku długich lotów, przy których przysługują dni odpoczynku, pracodawca zapewnia hotel oraz kieszonkowe w walucie danego kraju. Do dodatkowych korzyści mogą należeć bardzo duże zniżki na zakup biletów lotniczych.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli chcesz pracować w tym zawodzie, to przygotuj się na wysokie wymagania kwalifikacyjne. Przede wszystkim pod uwagę brany jest stan zdrowia oraz warunki fizyczne. Może do nich należeć np. wzrost, który powoli Ci wyróżnić się na pokładzie (normy te różnią się w zależności od linii lotniczej). Wymagana jest umiejętność pływania. Jedną z ważniejszych umiejętności w tym zawodzie jest znajomość języków obcych umożliwiająca swobodną komunikacje z pasażerami.

Jako steward będziesz kontaktować się także z kolegami z załogi, dlatego musisz się charakteryzować: komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz życzliwością i miłym usposobieniem. Musisz wyróżniać się również wysoką kulturą osobistą oraz miłą aparycją. Wśród wymagań dotyczących wyglądu znajduje się m.in. brak body piercingu oraz tatuaży w widocznych miejscach.

Zawód stewarda wymaga dużej dyspozycyjności, elastyczności (praca oznacza stałe przemieszczanie się i zmianę stref czasowych), a także samodyscypliny. Musisz także dobrze znosić pracę w stresie. Wielu pasażerów może przejawiać objawy zdenerwowania oraz paniki – musisz więc charakteryzować się opanowaniem oraz umiejętnością kontroli emocji.

Jak zdobyć taki zawód? 

Jeśli zainteresował Cię ten zawód, sprawdź oferty pracy różnych linii lotniczych – ich wymagania mogę się od siebie różnić. Posiadane wykształcenie nie jest jednoznacznie określone i niektóre z firm mogą dopuszczać wykształcenie średnie (zwłaszcza ukierunkowane na turystykę, gastronomię i hotelarstwo). W większości przypadków jednak wymagane jest wyższe wykształcenie.

Niezbędna do starania się o posadę w tym zawodzie jest z pewnością bardzo dobra znajomość języka angielskiego i dodatkowego języka obcego na poziomie zapewniającym swobodną konwersację. Jest to warunek konieczny do ubiegania się o pracę.

W zależności od liczby poszukiwanych pracowników rekrutacja do tego zawodu może początkowo przyjąć postać rozmowy rekrutacyjnej bądź spotkania informacyjnego. Następnie sprawdzany jest potencjał kandydatów poprzez testy psychologiczne, zadania grupowe i zadania symulacyjne. Kolejny krok to pisemny oraz ustny egzamin z języków obcych i w końcu specjalistyczne badania lekarskie, których wyniki oceniane są przez komisję lotniczą.

W dalszej kolejności kandydaci kierowani są na kilkutygodniowe podstawowe szkolenie dla stewardes i stewardów (Initial Traning). Zyskują dzięki temu wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na pokładzie. Poznają m.in. budowę i wyposażenie samolotów, sposoby zabezpieczeń, procedury awaryjne i uczą się m.in. gaszenia pożarów oraz przeprowadzania ewakuacji. Ze względu na różniące się procedury awaryjne w różnych typach samolotów, stewardzi szkoleni są na trzech konkretnych typach i tylko na nich mogą latać. Ponieważ szkolenie jest bardzo kosztowne, większość linii podbierają za nie opłaty (ok. 7-10 tys. zł.). Niektóre linie zamiast jednorazowej opłaty potrącają część pensji stewarda do chwili spłacenia kosztów kursu.

Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym w postaci testu wiedzy oraz egzaminem praktycznym, który odbywa się w symulatorze lotów. Wszystkie czynności wykonuje się tam zgodnie z wcześniej wyuczonymi procedurami. Egzaminowany musi prawidłowo wykonać wszystkie czynności sprawnej ewakuacji pasażerów, a oceniany jest przez instruktora. Dopiero zaliczenie obu części egzaminu umożliwia odbycie pierwszego lotu w charakterze stewarda. Pierwsze dwa loty odbywają się pod okiem instruktora i pozwalają na wdrożenie się do pracy na pokładzie.

Zawód umożliwia ścieżkę awansu: na szefa pokładu, a następnie na stanowisko instruktora personelu pokładowego, czyli stanowisko dydaktyczne. Awans związany jest także ze wzrostem zarobków.

Przydatne linki 

Jeśli zainteresował Cię ten zawód, dowiedź się więcej: