« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego  / właścicielka gospodarstwa agroturystycznego

Inna nazwa: zarządca gospodarstwa agroturystycznego
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
© vision images - Fotolia.com
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego to osoba wszechstronnie przygotowana do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym samodzielnie organizuje wypoczynek dla letników. Wykorzystując informacje o warunkach przyrodniczych, kulturowo-społecznych i ekonomicznych regionu opracowuje pakiet usług agroturystycznych i odpowiednio je promuje.

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego organizuje gościom wypoczynek tzn. zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie oraz planuje formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Dba o ich bezpieczeństwo oraz czystość i ład w gospodarstwie. Stara się przy tym wyróżnić swoje usługi poprzez wskazywanie ciekawostek turystycznych okolicy oraz zapewnienie dodatkowych atrakcji np. jazdę konną, łowienie ryb, udział w warsztatach garncarskich lub pieczenia chleba. Jednak zanim zaprosi turystów pod swój dach, odpowiednio przygotowuje i adaptuje zagrodę wiejską do potrzeb działalności agroturystycznej. Projektuje wyposażenie wnętrza i otoczenie domu, aby uczynić je jak najbardziej efektownym, nie zapominając jednocześnie o pielęgnowaniu tradycji regionu. Dlatego osoba prowadząca tego typu interes powinna posiadać szeroką wiedzę na temat sposobu życia mieszkańców danego obszaru, obyczajów, kultury, rzemiosła i lokalnych potraw. Bardzo istotna w tym zawodzie jest także umiejętność przygotowywania posiłków, zgodnie z regionalną recepturą.

Osoba wykonująca ten zawód najczęściej wykonuje także zadania charakterystyczne dla rolnika. A zatem zajmuje się uprawą i pielęgnacją roślin, zbiera i sortuje plony, hoduje zwierzęta gospodarskie. Może również sprzedawać i rozprowadzać wytworzone przez siebie produkty. Powinien przy tym prowadzić rachunkowość i kontrolować opłacalność produkcji rolniczej.

Nieodzownym elementem prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego jest także promocja usług agroturystycznych podczas regionalnych i krajowych imprez, wystaw i targów wystawienniczych. Dodatkowo właściciel gospodarstwa może prowadzić własną stronę internetową, poprzez którą  może informować o wolnych miejscach pobytu, zakresie świadczonych usług, jak również o walorach turystycznych regionu – jego kulturze, zabytkach czy infrastrukturze sportowej.  

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego najczęściej samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy. Jednak z drugiej strony wykonywanie tego zawodu łączy się intensywnym kontaktem z klientami, co za tym idzie umiejętnością wytworzenia przyjaznej atmosfery i łatwością w nawiązywaniu relacji. Dodatkowo osoba ta może współpracować z urzędami gmin i organizacjami turystycznymi oraz właścicielami bazy turystycznej w zakresie aktualizacji informacji oraz promocji swoich usług. Może również współdziałać z organizacjami społecznymi i lokalnymi stowarzyszeniami podczas organizacji imprez rolniczych, turystycznych, kulturalnych lub sportowych.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Najpopularniejszą formą zatrudnienia w tym zawodzie jest prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego, co w niektórych wypadkach wymaga założenia działalności gospodarczej (więcej informacji na ten temat np. na stronie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisły”). Oczywiście można również szukać zatrudnienia w innych gospodarstwach i starać się o posadę zarządcy.

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego większość swoich zadań wykonuje na terenie gospodarstwa rolnego oraz w budynkach w jego otoczeniu np. w stodole, stajni czy szklarni. W budynku przeznaczonym dla turystów odpowiada za zapewnienie komfortowych warunków w pokojach gościnnych oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których są przygotowywane i wydawane posiłki.

Decydując się na ten zawód, musisz sobie zdawać sprawę z tego, że prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego może trwać nawet cały rok, bowiem uprawę roślin i hodowlę zwierząt trudno zamknąć w konkretne ramy czasowe. Swoje obowiązki będziesz wykonywać właściwie siedem dni w tygodniu, a ich szczególne natężenie będzie uzależnione od potrzeb twoich gości. Przez większość czasu będziesz przebywać na terenie obejścia, z możliwością przemieszczania się na małe odległości, np. w celu pokazania klientom ciekawostek regionu lub zaopatrzenia w niezbędne produkty.

Jeżeli prowadząc gospodarstwo agroturystyczne będziesz używać traktora, samochodu czy kombajnu, konieczne będzie odbycie kursów i zdanie odpowiednich egzaminów. Również część specjalistycznych urządzeń i maszyn rolniczych lub środków chemicznych może wymagać od ciebie uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez producentów i dystrybutorów.

Warto również dodać, że prowadzenie gospodarstwa wiązać się będzie ze stworzeniem szczegółowego biznesplanu, w którym uwzględniony będzie zadowalający dochód, jak również  pieniądze na inwestycje. Bardzo ważne będzie opracowanie planów finansowych na konkretne przedsięwzięcia mające usprawnić i unowocześnić funkcjonowanie gospodarstwa. Musisz również brać pod uwagę konieczność zachowania rezerw kapitałowych na wypadek niższych obrotów w kolejnym sezonie.

Prowadząc gospodarstwo agroturystyczne należy odznaczać się dobrym ogólnym stanem zdrowia. Niezbędna jest też wysoka sprawność rąk, a zwłaszcza palców, szybki refleks, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz ostrość wzroku. Pamiętaj, że używając ostrych narzędzi takich jak sekatory, noże, widły możesz być narażony/narażona na mechaniczne urazy kończyn. Szerokie stosowanie nawozów sztucznych może prowadzić do ostrego lub przewlekłego zatrucia. Z kolei kontakt z alergenami roślinnymi może wywołać astmę i inne schorzenia alergiczne.


 

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego, to przede wszystkim powinieneś/powinnaś odznaczać się dużą łatwością w nawiązywaniu relacji, umiejętnością słuchaniakomunikatywnością. Nie powinno Ci również zabraknąć wysokiej kultury osobistej, życzliwości, a także gościnności i otwartości. Z pewnością przydatny może być też ciepły uśmiech oraz ujmujący sposób bycia.

Podczas wykonywania codziennej pracy musisz pamiętać o cierpliwości i opanowaniu, bowiem nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie należy okazywać swoim gościom zniecierpliwienia czy gniewu. Za to możesz wykazać się zdolnościami negocjacyjnymi i organizacyjnymi.

Praca w gospodarstwie agroturystycznym będzie od ciebie wymagać dużej sprawności fizycznej, wytrwałości oraz znacznej odpornością na zmęczenie i zmienne warunki pogodowe. Oczywiście trzeba posiadać też wiedzę rolniczą i umiejętność jej praktycznego stosowania, a także cechować się uzdolnieniami technicznymi, szczególnie pomocnymi przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych. Ponadto powinieneś/powinnaś doskonale orientować się w lokalnych zwyczajach i umieć w atrakcyjny sposób zaprezentować swój region. Z tym wiązać się będą zdolności marketingowe, przedsiębiorczość i dynamika w działaniu (wprowadzanie zmian, otwartość na nowości).

Niełatwym zadaniem będzie także dbanie o dobrą kondycję finansową gospodarstwa, a zatem potrzebne są umiejętności analityczne i rachunkowe. Dodatkowo cechą pożądaną będzie gotowość do ciągłego uczenia się, śledzenia nowych trendów w sposobach spędzania czasu i oczekiwań klientów.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby móc z sukcesem prowadzić gospodarstwo agroturystyczne warto dobrze się do tego przygotować. Do wyboru masz kilka możliwości. Jedną z nich jest ukończenie 4-letniego technikum na kierunku agrobiznes ze specjalnością agroturystyka (listę techników w Twoim województwie możesz znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty, jak np. na stronie Kuratorium w Katowicach). Program zajęć obejmuje przedmioty takie jak: produkcja i pozyskiwanie surowców, marketing w agrobiznesie, przedsiębiorczość, rachunkowość, przetwórstwo spożywcze, wybrane zagadnienia z psychologii, technika biurowa i komputerowa, wybrane zagadnienia prawne, zarządzanie firmą.

Innym rozwiązaniem jest nauka podczas 2-letniego kwalifikacyjnego kursu zawodowego w szkole policealnej (jak np. w AP EDUKACJA). W jednym i drugim przypadku możesz uzyskać tytuł technika agrobiznesu po uprzednim zdaniu egzaminu zawodowego.

Możesz również zdobyć wyższe kwalifikacje podczas dwustopniowych studiów w szkołach wyższych, wybierając specjalizację agroturystyki na kierunkach: rolnictwo (np. w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie) lub turystyka i rekreacja (np. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej).

Pamiętaj, że kluczem do osiągnięcia sukcesu zawodowego jest ciągłe doskonalenie. Zadbaj o to, aby być na bieżąco z branżowymi nowościami, poszerzaj swoją wiedzę, biorąc udział w specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych (takich jak np. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Nieustannie rozwijaj swoje praktyczne umiejętności. Powinieneś także zadbać o znajomość języków obcych, gdyż coraz częściej z usług agroturystycznych korzystają obywatele innych krajów przebywający w Polsce.


 

Przydatne linki 
  • www.agroturystyka.pl – serwis informacyjny prowadzony przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, której celem jest promocja i rozwój polskiej turystyki obszarów wiejskich. Na stronie możesz zapoznać się ofertami rekomendowanych gospodarstw agroturystycznych z wybranego regionu, zobaczyć kalendarz imprez czy listę stowarzyszeń agroturystycznych z całej Polski.
  • www.seria.com.pl – oficjalna strona Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, czyli organizacji, która skupia ekonomistów rolnictwa oraz wszystkich tych, którzy współuczestniczą w kształceniu, nauce, doradztwie lub praktyce, gdzie potrzebna jest wiedza o ekonomii i agrobiznesie.


 

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -
- baza zewnętrzna -