« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Teleinformatyk

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Teleinformatyk to specjalista branży IT zajmujący się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów – przewodowych i bezprzewodowych (np. sieci komputerowych, sieci komórkowych). Teleinformatyk posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe, które łączą wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki. Odpowiedzialny jest za projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, administrowanie oraz konserwowanie systemów i sieci teleinformatycznych. W tym celu posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń teleinformatycznych i transmisyjnych.

W zależności od wykonywanych czynności zawodowych teleinformatyk może pracować na stanowisku:

  • projektanta sieci teleinformatycznych, który projektuje i integruje systemy teleinformatyczne, kontroluje ich wzajemne współdziałanie i wzajemne relacje;
  • montera-wykonawcy urządzeń i sieci teleinformatycznych, który montuje, konfiguruje i eksploatuje komputery i ich podzespoły, instaluje programy operacyjne i sterowniki w komputerach;
  • administratora sieci teleinformatycznej, który nadzoruje i zarządza pracą wszystkich urządzeń transmisji danych należących do sieci oraz dba o ich bezawaryjne działanie;
  • serwisanta urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, który posługuje się narzędziami pomiarowymi i kontrolnymi w celu diagnozowania błędów oraz przyczyn ich powstawania w systemach teleinformatycznych, a następnie je usuwa;
  • sprzedawcy sprzętu i usług komputerowych;
  • specjalisty ds. utrzymania i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, który zabezpiecza komputery i serwery, tworząc systemy ochrony przed m.in. złośliwym oprogramowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji i utratą danych.

W dużych przedsiębiorstwach teleinformatyk współpracuje z programistami, administratorami sieci i systemów komputerowych. Może także mieć kontakt z użytkownikami sieci teleinformatycznej – wówczas udziela im porad w związku z korzystaniem z sieci. Jego bezpośrednim przełożonym jest kierownik projektu lub działu IT.

W mniejszych firmach teleinformatyk zwykle pracuje na samodzielnym stanowisku i łączy ze sobą wszystkie wyżej wymienione funkcje.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

W zawodzie teleinformatyka pracę znaleźć możesz w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne oraz firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych. Ponadto teleinformatyk może zostać zatrudniony przez firmę montującą i sprzedającą komputery lub montującą i naprawiającą telefony komórkowe. Inną opcją jest prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie sprzedaży komputerów i urządzeń teletransmisyjnych oraz budowy sieci teleinformatycznych.

Teleinformatycy zwykle pełnią swoje obowiązki w stałym, ośmiogodzinnym systemie pracy w dni powszednie. Jednak w przypadku awarii sieci muszą być gotowi do powrotu na miejsce i dokonania naprawy.

Teleinformatyk najczęściej pracuje w zamkniętej przestrzeni. W zależności od wielkości i organizacji firmy specjalista ten może pracować w typowym pomieszczeniu biurowym (sam albo z innymi pracownikami) lub w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu, tzw. serwerowni, w którym znajdują się główne elementy sieci – serwery i urządzenia transmisji danych. Praca na tym stanowisku wiąże się z długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej, co może być przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa. Dodatkowym czynnikiem uciążliwym w pracy może być hałas wywołany przez pracę urządzeń oraz stałe przebywanie w klimatyzowanym otoczeniu. Z kolei wielogodzinne korzystanie z monitora powoduje duże obciążenie narządu wzroku i choroby z tym związane. Pomimo tego, aby podjąć pracę na stanowisku teleinformatyka, nie trzeba spełniać szczególnych wymagań zdrowotnych.

Umiejętności i styl pracy 

Aby sprawdzić się w zawodzie teleinformatyka, potrzebujesz dużych uzdolnień informatycznych i technicznych. Ponadto powinnaś/powinieneś dysponować umiejętnością analitycznego myślenia, dobrą pamięcią oraz zdolnością koncentracji uwagi. W tym zawodzie liczy się także samodzielność oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji, szczególnie w przypadku awarii systemu teleinformatycznego. Wówczas przydatna może się okazać zdolność do pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Ze względu na kontakt z użytkownikami sieci komputerowych w zakresie serwisu technicznego, nie może Ci zabraknąć także zdolności łatwego nawiązywania relacji, umiejętności prostego, ale i precyzyjnego wyrażania własnych myśli oraz opanowania i cierpliwości.

Szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, wymaga gotowości do samodoskonalenia, zarówno przez udział w specjalistycznych kursach, jak i lekturę fachowej literatury. To z kolei związane jest z dobrą znajomością technicznego języka angielskiego, gdyż wiele publikacji wydawanych jest właśnie w tym języku.

Jak zdobyć taki zawód? 

W zawodzie teleinformatyka liczy się nie tylko posiadane wykształcenie, ale także umiejętności, uzdolnienia i doświadczenie. Część pracodawców decyduje się na zatrudnienie teleinformatyków dysponujących tytułem technika. Osoby te ukończyły średnią szkołę techniczną i pozytywnie zdały egzamin zawodowy. Jednak w wielu przypadkach wymagane jest wyższe wykształcenie kierunkowe. Możesz je zdobyć studiując na wydziale elektroniki wyższej szkoły technicznej np. na Politechnice Wrocławskiej. W programie zajęć znajdują się m.in. matematyka i fizyka, programowanie, metodyka projektowania i techniki realizacji baz danych oraz systemów operacyjnych. W skład treści kierunkowych wchodzą m.in. sieci komputerowe, techniki internetowe, zarządzanie bazami danych, bezpieczeństwo IT, jak również teoria sygnałów, transmisja danych, programowanie obiektowe, aplikacje mobilne. Oprócz zajęć teoretycznych czeka cię wiele godzin praktyk zawodowych. Już w pierwszych latach studiów możesz wybrać specjalność, np. projektowanie czy utrzymanie sieci teleinformatycznych. Przykładowy plan zajęć znajdziesz na stronie Wydziełu Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Odpowiednią uczelnię proponującą kierunek teleinformatyka znajdziesz w portalu Wirtualny Informator Maturzystów.

Aby doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, konieczne jest uczestnictwo w szkoleniach i kursach specjalistycznych oraz systematyczne śledzenie nowinek technologicznych w branżowej prasie. Alternatywną propozycją jest nauka na studiach podyplomowych.

Przydatne linki 

Więcej informacji dotyczących zawodu teleinformatyk przeczytaj na stronie Centrum Zielona Linia. Warto odwiedzić także:

  • www.tech-portal.pl – ciekawy portal branżowy. Znajdziesz tu m.in. artykuły poświęcone technologiom internetowym, w szczególności MPLS (Multiprotocol Label Switching), ATM (Asynchronous Transfer Mode), Inżynierii Ruchu (Traffic Engineering), WiMAX, routingowi IP, NAT, protokołom TCP/IP, ISDN.