« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Tynkarz

FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Tynkarz to wykwalifikowany pracownik, zajmujący się nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych) oraz nakładaniem tynków suchych (płyt gipsowych) na ściany i stropy budowli.

Do podstawowych zadań tynkarza należy samodzielne sporządzenie zaprawy tynkarskiej. A zatem fachowiec ten musi znać rodzaje składników (kruszyw, piasku, wapna, cementu, gipsu, barwników), z których wytwarza zaprawy, a także reguły ich dozowania. Do wytworzenia zapraw konieczne jest obsługiwanie różnych urządzeń, m.in. mieszarek kielichowych i korytkowych czy betoniarek. W związku z tym tynkarz powinien dobrze znać się na ich obsłudze i konserwacji. Obecnie używa się przede wszystkim gotowych, wytworzonych fabrycznie tynków. Ale wciąż robotnik ten powinien orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Inaczej nie będzie umiał dobrać właściwych zapraw i uzyskać pożądanych efektów.

Tynkarz rozpoczyna swoją pracę od zamurowania różnych otworów w ścianach lub stropach, które pozostały np. po założeniu instalacji elektrycznej. Następnie mocuje listwy lub wykonuje z zaprawy pasy wyznaczające powierzchnię i krawędzie tynku. Czasem musi zamocować sztuczne podłoże pod tynk np. z siatek metalowych. W wypadku obiektów remontowanych jego zadaniem bywa zbicie starych warstw tynku. Właściwym etapem prac jest nakładanie warstwy tynku: ręcznie lub przy użyciu specjalnych maszyn – tzw. końcówek tynkarskich i zacieraczek. Tynk trzeba wyrównać, wykorzystując zacieraczkę mechaniczną. W sytuacji gdy nakładana jest kolejna jego warstwa, trzeba bezbłędnie określić czas, gdy spodnia warstwa tynku już związała się z podłożem.

Warto wspomnieć, że największych umiejętności tynkarskich wymaga nakładanie tynku na wypukłe lub wklęsłe formy architektoniczne, zwłaszcza w obiektach zabytkowych np. na sklepieniu krzyżowym, a także wykonywanie tynków ciągnionych (gzymsów) i alabastrowych. Tego typu umiejętności posiadają jedynie wysokiej klasy fachowcy.

Bezpośrednim przełożonym i koordynatorem prac wykonywanych przez tynkarza jest brygadzista, majster lub kierownik budowy, który przydziela poszczególnym pracownikom zadania do wykonania oraz dba o organizację pracy. W zależności od wielkości firmy i rodzaju zlecenia tynkarz pracuje samodzielnie albo w mniejszych lub większych zespołach (tzw. brygadach).

Tynkarze na co dzień współpracują z większością specjalistów zatrudnionych na budowie, m.in.: murarzami, monterami instalacji elektrycznych, inspektorami nadzoru budowlanego. Z tego powodu w ich zawodzie potrzebna jest umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako tynkarz pracy szukać będziesz zwykle w firmach budowlanych i remontowych. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą i przyjmować zamówienia od firm, instytucji lub osób prywatnych.

Swoje zadania będziesz wykonywać na placu budowy lub w remontowanym obiekcie. Może to być praca na wolnym powietrzu – to oznacza, że będziesz narażona/narażony na zmienne warunki pogodowe.

Godziny pracy w tym zawodzie są raczej stałe. Swoje obowiązki będziesz wykonywać zwykle w ciągu dnia, od poniedziałku do soboty. Zatrudnianie tynkarza w systemie zmianowym to rzadkość.

Od tynkarza wymaga się dobrej kondycji fizycznej oraz wytrzymałości na długotrwały wysiłek i pracę w niewygodnej pozycji ciała. Niezbędna jest także duża precyzja ruchów i sprawność rąk, a zwłaszcza zręczność palców. Ważny jest także dobry wzrok, bo jednym z zadań tynkarza jest przygotowanie tynków kolorowych oraz dobranie właściwego koloru gotowych zapraw.

Fachowiec ten często wykonuje swoje czynności stojąc na pomostach i rusztowaniach, dlatego kandydat na tynkarza nie może cierpieć na lęk wysokości, za to powinien odznaczać się dobrym zmysłem równowagi i koordynacją wzrokowo-ruchową.

Tynkarz, jak inni robotnicy budowlani, może wykonywać swój zawód dopiero po uzyskaniu pozytywnego rezultatu specjalistycznych badań lekarskich, dopuszczających m.in. do pracy na wysokościach.

Należy dodać, że w pracy tej możesz być narażona/narażony na urazy ze strony ostrych i wystających przedmiotów. Codzienna styczność z wapnem, cementem, barwnikami stwarza również zagrożenie powstawania różnych uczuleń, chorób skóry i oczu.


 

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zawodzie tynkarza, musisz być gotowa/gotowy na wykonywanie czynności zrutynizowanych i monotonnych, co oznacza, że potrzebujesz takich cech jak cierpliwość, wytrwałość i opanowanie. Powinnaś/powinieneś być także osobą wyjątkowo dokładną i sumienną. Złe przygotowanie zaprawy czy też niedokładne jej rozprowadzenie doprowadzi do powstania nierówności i konieczności wykonania zadania od początku.

Ze względu na bezpieczeństwo pracy powinnaś/powinieneś dysponować dobrą koncentracją uwagi oraz umiejętnością podporządkowania się poleceniom wydawanym przez kierownika budowy. Przyda Ci się także dobra organizacja stanowiska pracy, dbałość o porządek i pewien stopień odwagi oraz gotowość do udzielenia pomocy w niebezpiecznej sytuacji.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Wykonywanie prostych prac tynkarskich właściwie nie wymaga posiadania formalnych kwalifikacji. Wystarczające jest opanowanie podstawowych umiejętności na drodze praktycznego przyuczenia. Pracodawcy nie stawiają konkretnych wymagań co do wykształcenia fachowca, natomiast duże znaczenie ma dla nich doświadczenie i dobre referencje. A zatem kluczem do sukcesu zawodowego jest ciągłe doskonalenie umiejętności i bieżące śledzenie nowinek zawodowych.

Warto dodać, że pełne wykształcenie, dające przygotowanie do wykonywania bardziej skomplikowanych prac m.in. nakładania tynków alabastrowych, można uzyskać poprzez ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej o profilu budowlanym. Nauka w klasie zawodowej o profilu murarz-tynkarz trwa trzy lata. W programie zajęć, oprócz ogólnych przedmiotów takich jak matematyka, język polski, historia, fizyka czy język obcy, są także przedmioty zawodowe: materiałoznawstwo i technologia robót murarskich i tynkarskich, rysunek zawodowy, działalność gospodarcza w budownictwie. Absolwent takiej szkoły ma również zrealizowane co najmniej kilkadziesiąt godzin praktyk zawodowych.

W przypadku nakładania niektórych tynków dekoracyjnych, wymagających specjalnych umiejętności, wymagane bywa zrealizowanie szkolenia doskonalącego oraz uzyskanie certyfikatu od producenta.

Przydatne linki 

Więcej szczegółowych informacji o zawodzie murarza na stronie Doradca 2000.

Warto zobaczyć:

  • www.tynki.info.pl – to internetowy portal dwumiesięcznika „Tynki”, w którym można znaleźć m.in. opisy nowości wprowadzanych na rynek oraz już znanych produktów, ciekawe reportaże i filmy z realizacji budów czy też artykuły na temat często popełnianych błędów i wskazówki jak ich uniknąć. Oprócz tego strona wyposażona jest w branżowe katalogi, w których można znaleźć zarówno maszyny, narzędzia jak również kontakt do firm działających w branży.
  • www.zzbudowlani.pl – to oficjalny portal Związków Zawodowych „Budowlani”.
  • www.crzb.com.pl – to serwis informacyjny Cechu Rzemiosł Budowlanych, który zrzesza rzemieślników będących pracodawcami w zakresie rzemiosł budowlanych i pokrewnych; znajdziesz tu informacje między innymi na temat szkoleń i przygotowania zawodowego uczniów.

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -
- baza zewnętrzna -