« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Kierownik projektu (project manager)

Inna nazwa: menadżer projektu
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Kierownik projektu to osoba, która w firmie lub organizacji zarządza projektem, rozumianym jako tymczasowe przedsięwzięcie, podejmowane dla stworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego rezultatu. Działa zatem w ściśle określonym celu (rezultat projektu), w zaplanowanych ramach czasowych (każdy projekt ma swój początek i koniec) oraz zgodnie z dostępnymi zasobami (harmonogram i kosztorys). Zarządzający projektem jednocześnie nadzoruje grupę pracowników zwanych zespołem projektu.

Projektowy styl pracy staje się normą nie tylko w firmach, ale również w organizacjach pozarządowych, a nawet instytucjach państwowych, dlatego menadżer projektu to specjalista w dowolnej dziedzinie, który potrafi zarządzać zespołem oraz posiada doświadczenie w realizacji projektów.

Do obowiązków kierownika projektu należy między innymi:

 • integracja zadań, czyli całościowe patrzenie na projekt z punktu widzenia celu, który chce się osiągnąć przy uwzględnianiu wszystkich czynności, jakie należy wykonać;
 • delegowanie zadań członkom zespołu;
 • organizacja czasu pracy własnego oraz podwładnych;
 • zakup produktów lub usług koniecznych do realizacji projektu;
 • budowanie i zarządzanie zespołem projektowym oraz pełnienie roli lidera;
 • komunikowanie się ze wszystkimi interesariuszami projektu oraz członkami zespołu;
 • kontrola jakości wykonania zadań projektowych;
 • zarządzanie kosztami projektu;
 • ocena ryzyka towarzyszącego realizacji projektu i opracowywanie scenariuszy na wypadek sytuacji nieprzewidzianych.

Menadżer projektu musi także znać zależności, które mogą zachodzić pomiędzy różnymi elementami systemu, którym zarządza, wiedzieć, jak one mogą na siebie oddziaływać i jakie może mieć to skutki dla celu projektu.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Pierwsze zespoły projektowe pojawiły się w dużych i dobrze zorganizowanych firmach. Do dzisiaj duże firmy zatrudniają wysoko wyspecjalizowanych project managerów, którzy często uznawani są za kadrę wysokiego szczebla. W tym przypadku dominującą formą zatrudnienia nie jest umowa o pracę, ale tzw. kontrakt menadżerski, który – regulując warunki współpracy – określa cele stawiane przed osobą pełniącą kierowniczą funkcję.

Kierowników projektów można spotkać również w średnich i małych firmach, organizacjach pozarządowych, a także w jednostkach administracji. Wynika to z faktu, że projektowa metoda pracy uznawana jest za jedną z bardziej optymalnych i przynoszących instytucjom i organizacjom najwięcej korzyści. W tym przypadku menadżer projektu zatrudniony jest najczęściej na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną i wchodzi w skład kadry średniego szczebla.

Warunki pracy kierownika projektu są ściśle powiązane z dziedziną, w której jest on specjalistą i rodzajami projektów, jakie realizuje. Zarządzający projektem budowy platformy wiertniczej będzie pracował w biurze projektowym, ale również na morzu, gdzie platforma powstaje. Miejscem pracy kierownika odpowiadającego za projekt budowy autostrady będzie raczej plac budowy, jak również pomieszczenie biurowe. Kierownik projektu szkoleniowego swoją pracę będzie wykonywał w warunkach biurowych lub ośrodkach szkoleniowych. A menadżer projektów społecznych – w siedzibach instytucji i organizacji, z którym współpracuje.

Tak jak nie ma jednego typowego miejsca wykonywania zadań projektowych, tak i czas pracy project managera może bardzo się różnić w zależności od branży i projektu. Będą kierownicy, którzy swoją pracę wykonują w dni robocze od godziny 8 do 16 oraz tacy, którzy w najgorętszych okresach realizacji projektu pracują po 20 godzin na dobę. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, kiedy kierownika łączy z firmą kontrakt menadżerski, a nie umowa o pracę w ścisły sposób regulująca czas pracy.

Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych predyspozycji fizycznych i zdrowotnych. Liczy się ogólny dobry stan zdrowia. Warto jednak dodać, że pewnym przeciwwskazaniem są choroby układu krążenia, bowiem w pracy project managera może pojawić się wiele stresujących sytuacji.

Umiejętności i styl pracy 

Żeby myśleć o pracy kierownika projektu, musisz być osobą o bardzo dużej samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętności organizacji (pracy, działań, pomysłów własnych oraz zespołu projektowego). Niezwykle ważne są także zdolności: komunikacyjne (w zakresie prezentacji rozwiązań, wystąpień publicznych i bezpośredniej rozmowy z najbliższymi współpracownikami), rozwiązywania problemów, budowania zespołu i negocjowania (założeń, celów, rozwiązań i harmonogramów z podległymi pracownikami oraz kontrahentami zewnętrznymi) oraz podzielność uwagi i elastyczność.

Dodatkowo powinnaś/ powinieneś umieć planować, analizować bieżącą sytuację, a gdy zajdzie potrzeba – wprowadzać odpowiednie zmiany. W pracy przyda Ci się również samodyscyplina, systematyczność i chęć ciągłego uczenia się. Niezbędna jest także wysoka odporność emocjonalna oraz zdolność pracy pod presją czasu. Bez względu na to w jakiej dziedzinie jesteś specjalistą, jako project manager powinieneś umieć dokonywać kontroli jakości zadań, kontroli kosztów i oceny możliwego ryzyka w projekcie.

Jak zdobyć taki zawód? 

Jeśli chcesz pracować jako menadżer projektu, powinnaś/powinieneś spełnić trzy podstawowe warunki: ukończyć studia wyższe (najlepiej z dziedziny, w której chcesz być specjalistą), przejść cykl specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez Instytut Zarządzania Projektem i posiadać przynajmniej trzy lata praktyki zawodowej. Jednak dla pracodawcy najważniejsze będą Twoje umiejętności oraz doświadczenie w realizacji projektów zbliżonych do tego, w którym chce Cię zatrudnić. Aby stać się wysokiej klasy kierownikiem projektu najlepszym sposobem jest praca z projektami i ich realizacja w praktyce. Począwszy od małych, poprzez coraz większe i wymagające bardziej specyficznych umiejętności zarządczych, a skończywszy na bardzo skomplikowanych z dużą ilością działań, rozbudowanym zespołem projektowym, a co za tym idzie – wielką odpowiedzialnością.

Jeżeli jednak uznasz, że potrzebujesz również teoretycznych podstaw, swoją wiedzę na temat zarządzania projektem możesz pogłębić na studiach podyplomowych, które są w ofercie wielu uczelni, na przykład: Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej. Innym sposobem jest skorzystanie z oferty firm szkoleniowych, z których wiele organizuje kursy z tego obszaru. Odpowiedniej dla siebie oferty możesz poszukać w serwisie inwestycjawkadry.info.pl.

Przydatne linki 
 • www.pmi.org.pl – strona Instytutu Zarządzania Projektem, zajmującego się specjalistycznymi szkoleniami dla project managerów oraz ich certyfikacją.
 • www.4pm.pl – portal poświęcony tematyce zarządzania projektami oraz oferujący pomoc kierownikom projektów poprzez dostarczanie informacji, wiedzy, edukacji i wparcia informatycznego.

Zawody pokrewne

- baza zewnętrzna -