« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie prowadzi prace związane z wykańczaniem budynków. Różnorodność robót, które ma do wykonania, wynika ze specyfiki budynków, stosowanych materiałów i narzędzi oraz stosowanej technologii. W ramach swojej pracy może on przeprowadzać roboty tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie oraz malarsko-tapeciarskie oraz wykonywać m.in. okładziny ścienne (z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli), kłaść podłogi, emulsje, ale także wykonywać roboty murarskie, remontowe, konserwacje i docieplenia budynków. Do zastosowania odpowiednich materiałów (zaprawy, płyty, glazura, panele, farby itp.) potrzebna jest szeroka wiedza na temat ich właściwości. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie musi ponadto bardzo dobrze znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technolog robót wykończeniowych pracuje zazwyczaj w zespole. Jego przełożonym może być brygadzista lub kierownik. Może również sam pełnić rolę kierownika zespołu, będąc liderem, wyznaczając zadania i kontrolując postępy prac wykończeniowych.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako technolog robót wykończeniowych pracować będziesz w pomieszczeniach zamkniętych, choć możesz pracować także na dworze, np. na wysokościach. Pracę wykonywać będziesz w niedużym zespole (dwu-, trzyosobowym) lub samodzielnie. Możesz znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub prowadzić własną działalność, wykonując roboty wykończeniowe.

Należy zwrócić uwagę, że sektor budownictwa w dużym stopniu zależny jest od sytuacji gospodarczej kraju. W okresach wzrostu i dużego zapotrzebowania na budowę i wykończenia mieszkań i domów, pracy dla osób szukających zatrudnienia w tej branży jest dużo. W okresach dotkniętych kryzysem zapotrzebowanie na usługi budowlane znacznie maleje.

Umiejętności i styl pracy 

Zawód technologa robót wykończeniowych jest stworzony dla Ciebie, jeśli lubisz zajęcia techniczne i majsterkowanie. Wiedzę i umiejętności w dużym stopniu nabędziesz poprzez praktykę, co może być ważne dla osób, które nie lubią uczyć się z książek. W profesji tej musisz być jednak osobą dokładną, zaradną, cierpliwą i zdyscyplinowaną. Ważna jest także umiejętność gospodarowania surowcami, aby nie marnować wykorzystywanych materiałów. Do posługiwania się potrzebnymi materiałami niezbędna jest umiejętność posługiwania się rysunkiem zawodowym oraz dokumentacją techniczną. Nie może Ci brakować rozwiniętego zmysłu estetyki, piękna i proporcji.

Powinnaś/powinieneś posiadać umiejętność pracy w grupie. Oznacza to m.in. umiejętność sprawnej komunikacji z Twoimi współpracownikami, szefami i zleceniodawcami. Dodatkowo pamiętaj, że wykonując swoje obowiązki będziesz musiała/musiał stosować się do przepisów oraz zasad bhp i przeciwpożarowych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ praca wymaga często kontaktu ze środkami chemicznymi. Zastanów się, czy lubisz dostosować się do poleceń przełożonego i wykonywać zadania zgodnie z instrukcją.

Jak zdobyć taki zawód? 

Nauka zawodu technologa robót wykończeniowych prowadzona jest przez szkoły ponadgimnazjalne oraz policealne i odbywa się zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie wydaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program składa się z dwóch bloków programowych: technologii robót wykończeniowych oraz dokumentacji technicznej z podstawami działalności gospodarczej. Uczeń poznaje wiedzę fachową. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie samodzielnego myślenia i dokonywanie analiz związków zachodzących między różnymi dziedzinami wiedzy.

Naukę kończy podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jest on formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Egzamin ten (zwany również egzaminem zawodowym) jest egzaminem zewnętrznym.

Egzamin składa się z dwóch części. Część pisemna egzaminu obejmuje zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie, a także zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykazanie się praktycznymi umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, do których należy:

  • wykonanie wskazanego wykończenia powierzchni ściany na wyznaczonym fragmencie zgodnie z dokumentacją,
  • wykonanie wskazanego fragmentu podłogi w zadanej technologii zgodnie z dokumentacją,
  • wykonanie wskazanego elementu aranżacji wnętrza na podstawie dokumentacji.

Jeśli jesteś zainteresowany szczególnie jedną spośród dziedzin, którymi zajmuje się technolog robót wykończeniowych, możesz ukończyć dodatkowe kursy i wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie. W tej pracy ważna i ceniona jest jednak wszechstronność, dlatego przede wszystkim warto zdobywać praktykę i doświadczenie.

Przydatne linki