« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Analityk systemów teleinformatycznych

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Analityk systemów teleinformatycznych to osoba, która jest odpowiedzialna za rozpoznanie i zdefiniowanie procesów, które będą podlegać informatyzacji. Innymi słowy, analityk konstruuje architekturę rozwiązań systemów teleinformatycznych, które umożliwiają bardziej efektywny obieg informacji, w szczególności związany ze wszelkimi kontaktami firmy ze światem zewnętrznym tzn. z klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami, podwykonawcami etc. Jest specjalistą, który łączy kompetencje programisty, projektanta systemów operacyjnych i baz danych, teleinformatyka, jak również handlowca w zakresie przygotowania oferty dla potencjalnych klientów.

Swoją pracę rozpoczyna od rzetelnego zbadania potrzeb użytkowników oraz wnikliwej analizy postawionych wymagań. Na tej podstawie, wraz z projektantem systemu, opracowuje założenia wstępne. Ustala cel, jaki ma pełnić projektowany system, rozpoznaje zagadnienia przepływu informacji oraz opracowuje modele procesów, które należy zinformatyzować. Dokonuje oceny możliwości i kompatybilności systemów komputerowych do określonych zastosowań w odniesieniu do organizacji pracy w danej instytucji czy firmie. Analizuje możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych różniących się pod względem sprzętu, wyposażenia i wydajności, a także określa zapotrzebowanie na środki łączności, wymaganą przepustowość przepływu danych i środki realizacji transmisji. W tym celu zaznajamia się z działaniem sprzętu komputerowego i aplikacji opracowanych przez producentów tego sprzętu, aby uzyskać jak najlepsze efekty przetwarzania danych przy minimalnych kosztach instalacji i eksploatacji systemu. Jednocześnie uczestniczy w ocenie i wyborze odpowiednich pakietów programowych, spełniających oczekiwania użytkownika. Gdy analityk zbierze wszystkie informacje przygotowuje materiały projektowe: specyfikację wymagań i testów oraz różnego rodzaju dokumentację, opisującą w przejrzysty sposób zagadnienia organizacyjne i techniczne. Następnie prezentuje i konsultuje opracowane analizy z zamawiającym system. Na etapie prac wdrożeniowych weryfikuje wspólnie przyjęte założenia, analizuje stopień zgodności funkcjonowania systemu z potrzebami klienta, po czym dokonuje ewentualnych poprawek w następnych wersjach.

Praca analityka, choć wykonywana jest indywidualnie, polega także na omawianiu założeń, uzgadnianiu szczegółów organizacji i realizacji projektu z przedstawicielami klienta oraz ze współpracownikami. Najczęściej bezpośrednim przełożonym analityka jest kierownik/menadżer projektu. To jemu specjalista raportuje postępy w realizacji zadań lub zgłasza pojawiające się trudności.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Pracy na stanowisku analityka systemów teleinformatycznych możesz szukać przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach czy korporacjach, również tych „pozainformatycznych”, w których stosowane są tego typu systemy albo istnieje konieczność ich przygotowania.

Praca ma charakter stały i jest wykonywana zazwyczaj w ośmiogodzinnym cyklu w dni powszednie. Może jednak wiązać się z dość częstymi wyjazdami służbowymi np. do siedziby firmy, dla której projektowany jest dany system, czy też do jej oddziału, jeśli firma posiada rozbudowaną strukturę. Jest to szczególnie częste w przypadku większych przedsiębiorstw zamawiających duże i skomplikowane projekty.

Analityk najczęściej pracuje w standardowych warunkach biurowych. W zależności od wielkości i organizacji firmy specjalista ma do dyspozycji samodzielny gabinet lub dzieli pokój ze swoimi współpracownikami. Zagrożenia i obciążenia związane z warunkami pracy to wielogodzinna praca przy monitorze w pozycji siedzącej, co może być przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa. Obciążenie wzroku jest mniejsze niż u programisty czy administratora systemu, gdyż analityk posługuje się w swojej pracy nie tylko komputerem, ale również dokumentacją papierową (schematy i pisma).

Aby podjąć pracę w tym zawodzie nie trzeba spełniać szczególnych wymagań zdrowotnych. Ważny jest jedynie ogólny, dobry stan zdrowia, umożliwiający realizację codziennych obowiązków zawodowych.

Umiejętności i styl pracy 

Praca analityka systemów teleinformatycznych wymaga posiadania wiedzy ogólnej z zakresu informatyki, a także dużych uzdolnień technicznych. Ponadto, jeśli chciałbyś się sprawdzić w tym zawodzie, nie może Ci zabraknąć umiejętności analitycznego myślenia, dużej wyobraźni i kreatywności. Bardzo ważna jest umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność oraz zdolność planowania kolejnych działań. Z pewnością przyda Ci się także umiejętność koncentracji uwagi na zadaniu oraz konsekwencja w realizacji postawionych sobie celów.

W tej pracy Twoim głównym zadaniem będzie prawidłowe ujęcie informatyzowanych procesów. W związku z tym musisz umieć zdobyć odpowiednie informacje od kontrahentów, do czego potrzebować będziesz zdolności łatwego nawiązywania relacji, umiejętności słuchania oraz precyzyjnego wyrażania własnych myśli. Czasami podczas spotkań z klientami szczególnie cenne mogą okazać się cierpliwość i opanowanie.

Biorąc pod uwagę to, że praca analityka wiąże się z licznymi kontaktami ze specjalistami w zespole projektowym, powinnaś/powinieneś dysponować także umiejętnością współpracy i uzgadniania wspólnych rozwiązań.

Szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, wymaga gotowości i chęci do samodoskonalenia, zarówno przez udział w specjalistycznych kursach, jak i regularne czytanie fachowej literatury. To z kolei związane jest z dobrą znajomością technicznego języka angielskiego, gdyż wiele publikacji wydawanych jest właśnie w tym języku.

Jak zdobyć taki zawód? 

Do pracy na stanowisku analityka systemów teleinformatycznych firmy najczęściej przyjmują osoby posiadające dyplom ukończenia kierunkowych studiów wyższych. Możesz go zdobyć studiując na wydziale elektroniki wyższej szkoły technicznej np. na Politechnice Wrocławskiej. W programie zajęć znajdują się m.in. matematyka i fizyka, programowanie, metodyka projektowania i techniki realizacji baz danych oraz systemów operacyjnych. W skład treści kierunkowych wchodzą m.in. sieci komputerowe (administracja i zarządzanie), mikroprocesory, techniki internetowe, zarządzanie bazami danych, bezpieczeństwo IT, jak również miernictwo elektroniczne, teoria sygnałów, transmisja danych, programowanie obiektowe, aplikacje mobilne oraz sieci telekomunikacyjne. Oprócz zajęć teoretycznych czeka cię wiele godzin praktyk zawodowych. Przykładowy plan zajęć znajdziesz na stronie Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Odpowiednią uczelnię znajdziesz w portalu Wirtualny Informator Maturzystów. Oprócz odpowiedniego doświadczenia liczy się także doświadczenie zawodowe. Im dłuższy staż pracy związanej z wdrażaniem lub przebudową systemów informatycznych lub teleinformatycznych, tym większe szanse na zyskanie zatrudnienia w prestiżowej firmie.

Aby doskonalić kwalifikacje zawodowe, konieczne jest uczestnictwo w szkoleniach i kursach specjalistycznych oraz systematyczne śledzenie nowinek technologicznych w branżowej prasie. Alternatywną propozycją jest nauka na studiach podyplomowych.
 

Przydatne linki 
  • UNIMA 2000 – to strona internetowa firmy oferującej różnego typu systemy teleinformatyczne dla firm. Na stronie możesz znaleźć m.in. wiele ciekawych informacji, które w prosty sposób opisują poszczególne systemy.
  • Internetowy System Aktów Prawnych – tu zebrane są wszystkie aktualne przepisy związane z tworzeniem i działaniem systemów teleinformatycznych.