« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Projektant aplikacji sieciowych i multimediów  / projektantka aplikacji sieciowych i multimediów

zawód deficytowyzawód deficytowy
zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Projektant aplikacji sieciowych i multimediów to specjalista, który na postawie analizy wymagań zleceniodawcy tworzy projekt danej aplikacji, tzn. oprogramowania, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy przeglądarek internetowych. Przykłady aplikacji to: poczta elektroniczna, technologia www, wymiana plików w ramach sieci P2P (peer-to-peer), transfer plików między kontami na różnych komputerach (usługa FTP), gry sieciowe czy telefonia internetowa. Zajmuje się także tworzeniem gier komputerowych, najczęściej w ramach specjalizacji wybierając funkcję programisty sztucznej inteligencji, grafiki, dźwięku, mechaniki, sieci, interfejsu, skryptu, portowania czy narzędzi. Wybór konkretnego oprogramowania, którym będzie posługiwał się projektant gry uzależniony jest od jej gatunku (m.in. wyścigowe, przygodowe, symulatory), a także od platformy, na którą jest przeznaczona (np. PC, Xbox, PlayStation itp.).

Proces tworzenia aplikacji rozpoczyna się od opracowania projektu na podstawie zebranych informacji od klienta. W przypadku gry komputerowej pod uwagę bierze się: fabułę, bohaterów, konstrukcję mapy lub planszy. Często w dużych firmach w tej fazie realizacji projektant współpracuje z analitykiem. Dopiero po odpowiednim dopracowaniu założeń są one przekładane na język programowania. W tym momencie zaczyna się właściwa praca projektanta aplikacji. Przygotowuje on projekt funkcjonalny opisujący sposób pracy danego programu z punktu widzenia jego użytkownika. Projektant powinien także stworzyć projekt techniczny, czyli dobrać odpowiednią metodykę projektową, oraz technologię konieczną do jego wykonania. Dzięki temu programiści, którzy kontynuują pracę projektanta, zyskują wskazówki jak powinna być zbudowana aplikacja. Ponieważ jest to bardzo skomplikowany proces, wymaga wielu prób i testów w zakresie funkcjonalności, atrakcyjności grafiki i dostępności dla użytkownika.

Najczęściej przy projektowaniu aplikacji sieciowych i multimediów pracuje liczny zespół programistów, w którym każdy ze specjalistów zajmuje odrębne stanowisko i odpowiada za określoną część zlecenia. Bezpośrednią kontrolę nad postępem prac pełni menadżer/kierownik projektu. On również odpowiada za kontakt z klientem, zarówno podczas bezpośrednich spotkań, jak i konsultacji drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jeśli będziesz dobrze przygotowanym specjalistą, zatrudnienie znajdziesz na stanowisku projektanta i programisty serwisów www lub wewnętrznych systemów intranetowych, w działach handlowych firm przy obsłudze i rozwijaniu oprogramowania handlu elektronicznego oraz w agencjach reklamowych. Interdyscyplinarny charakter tej specjalności sprawia, że projektanci aplikacji mogą podjąć pracę także na stanowiskach menedżerskich w działach informatycznych lub jako niezależni specjaliści z zakresu zarządzania informacją. Innymi miejscami pracy są zespoły projektowo-programistyczne firm zajmujących się wytwarzaniem gier oraz systemów multimedialnych. Część projektantów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, oferując swoje usługi na otwartym rynku.

Projektanci zatrudniani przez duże firmy najczęściej pracują w pełnym wymiarze godzinowym na zasadach umowy o pracę. Zazwyczaj wykonują swoje obowiązki w pomieszczeniu biurowym lub pracowni wyposażonej w komputery z odpowiednim oprogramowaniem. Zdarza się, że projektanci zatrudniani są na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Wówczas bardzo często pracują „zdalnie”, czyli w systemie telepracy. Ich czas pracy jest wtedy dość elastyczny i w dużej mierze uzależniony od aktualnie wykonywanego zlecenia. Jeśli jednak termin realizacji zadania jest bardzo krótki, muszą liczyć się z pracą w godzinach nadliczbowych i w dni wolne.

Praca projektanta aplikacji sieciowych i multimediów wymaga wielogodzinnego przebywania w pozycji siedzącej, co może powodować różnego typu schodzenia układu kostno-stawowego. Z kolei wykonywanie czynności na komputerze, zwłaszcza przy nieodpowiednim oświetleniu może przyczynić się do dolegliwości narządu wzroku. Pomimo tego nie ma wielu przeciwwskazań do wykonywania tej profesji.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zawodzie projektanta aplikacji sieciowych i multimediów, powinnaś/powinieneś charakteryzować się kreatywnością, logicznym myśleniem i zorganizowaniem. Ponadto potrzebujesz umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu przez dłuższy czas, a także dokładności, wytrwałości, gotowości do przestrzegania procedur oraz samodyscypliny.

Zlecenia wykonywane są w określonych terminach, w związku z tym powinnaś/powinieneś umieć pracować pod presją czasu, odznaczać się opanowaniem i odpornością na stres.

W kontaktach z klientami oraz innymi członkami zespołu niezastąpiona jest cierpliwość, umiejętność nawiązywania relacji, zdolność współdziałania i negocjowania. Dodatkowo musisz jasno i precyzyjnie wyrażać myśli i przedstawiać swoje projekty. A gdy pełnić będziesz jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub kierownika zespołu, przydadzą Ci się umiejętności menadżerskie oraz talent organizacyjny.

Ze względu na szybki rozwój tej branży, bardzo istotna jest gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach doskonalących oraz lekturę najnowszych publikacji. Musisz także szlifować znajomość języków obcych, a przede wszystkim angielskiego. W tym zawodzie ważna jest również znajomość prawa autorskiego, związana z wykorzystywaniem różnych materiałów np. zdjęć czy obrazków przy projektowaniu.

Jak zdobyć taki zawód? 

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą na stanowisku projektanta aplikacji sieciowych i multimediów, koniecznie musisz legitymować się wyższym wykształceniem technicznym pozyskanym na kierunku informatycznym lub pokrewnym. Studia informatyczne proponuje wiele uniwersytetów i politechnik (sprawdź w serwisie kierunkistudiów.pl). Warto pamiętać, że pierwsze lata studiów obejmują głównie przedmioty matematyczne i czysto teoretyczne. Odpowiednią specjalność można wybrać dopiero na czwartym roku.

Jeśli chcesz już w czasie studiów zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe, możesz zgłosić się do Biura Karier przy uczelni, które pomoże Ci zorganizować praktykę lub staż w firmie o odpowiednim profilu.

Zanim jednak podejmiesz naukę na uczelni wyższej, warto dobrze przygotować się już wcześniej. Zacznij od wyboru odpowiedniej szkoły średniej – liceum z klasą o profilu matematyczno-fizycznym lub technikum, które przygotują Cię do matury z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym.

Potencjalni pracodawcy biorą także pod uwagę zgromadzone doświadczenie zawodowe kandydata. Tutaj bardzo pomocne może okazać się portofolio zawierające dotychczasowe realizacje.

W tym zawodzie wymagane jest stałe uzupełnianie swoich wiadomości i umiejętności podczas specjalistycznych kursów i szkoleń, często związanych z certyfikacją w tej dziedzinie. Oprócz tego niezbędna jest bardzo dobra znajomość technicznego języka angielskiego, gdyż specjalista ten na co dzień korzysta z dokumentacji opracowanej w tym języku.

Przydatne linki 
  • www.onlinesystem.pl – strona internetowa, na której znajdziesz informacje między innymi o aplikacjach sieciowych. Służy również wymianie zleceń projektowych.
  • www.openclassroom.stanford.edu – strona w języku angielskim poświęcona tworzeniu aplikacji sieciowych.
  • www.helion.pl – to informatyczna księgarnia internetowa, gdzie można kupić publikacje dotyczące metodyk projektowych.