« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Ratownik medyczny  / Ratowniczka medyczna

FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Ratownik medyczny niesie pomoc ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji bezpośredniego i nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Do jego podstawowych obowiązków należy sprawne i szybkie zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, aby zapobiec zwiększeniu liczby ofiar. Ratownik medyczny dokonuje oceny stanu zdrowia poszkodowanych, po czym podejmuje działania ratownicze – udziela pierwszej pomocy. Ratownik często współpracuje przy transporcie ofiar wypadku do szpitala oraz koordynuje podejmowane działania medyczne z innymi służbami ratowniczymi.

W zależności od miejsca pracy ratownik medyczny znajduje się pod zwierzchnictwem lekarza lub innego ratownika, zwykle starszego stażem, który kieruje akcją ratowniczą.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako ratownik medyczny najczęściej zatrudnienia szukać będziesz w stacjach pogotowia ratunkowego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w lotniczym zespole ratownictwa medycznego, Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. A także w: Centrach Powiadamiania Ratunkowego, jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa oraz Polskim Czerwonym Krzyżu.

Ratownicy medyczni pracują także w jednostkach ratowniczych przy policji, wojsku, straży pożarnej oraz w niektórych zakładach produkcyjnych. Zdarza się, że są zatrudniani na obozach lub koloniach jako pomoc medyczna. Mogą również pracować w placówkach szkoleniowych albo prowadzić samodzielną działalność szkoleniową.

Wybierając pracę na stanowisku ratownika medycznego najczęściej musisz liczyć się z pracą zmianową. Nie ominą Cię dyżury nocne, praca w weekendy oraz dni świąteczne. Dodatkowo, powinnaś/powinieneś odznaczać się sprawnością fizyczną oraz wysoką odpornością na stres wywołany bliskim kontaktem z ofiarami wypadków i katastrof.

Ratownik medyczny może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na zasadzie tzw. kontraktu (prowadząc indywidualną praktykę).

Pracując jako ratownik medyczny jesteś zobowiązana/zobowiązany do ciągłego doskonalenia zawodowego, które realizowane jest w formie pięcioletnich okresów edukacyjnych. Każdy ratownik podczas jednego okresu rozliczeniowego musi zgromadzić minimum 200 punktów edukacyjnych, w tym przynajmniej 120 punktów powinien otrzymać za udział w kursach doskonalących, zakończonych egzaminem. Punkty edukacyjne przyznawane są również za udział w seminariach, warsztatach szkoleniowych, za wygłaszanie referatów podczas zjazdów, publikowanie branżowych artykułów i książek oraz tworzenie tłumaczeń.


 

Umiejętności i styl pracy 

Jako ratownik medyczny będziesz najczęściej pierwszą osobą, która kontaktuje się z ofiarą wypadku lub katastrofy, jego rodziną oraz pozostałymi uczestnikami zdarzenia. W związku z tym nie może Ci brakować empatii, zrównoważenia oraz stabilności emocjonalnej. Zdarza się, że będziesz musiała/musiał zapanować nad wybuchem paniki wśród osób uczestniczących w katastrofie. Wówczas liczy się umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, stanowczość i asertywność.

Od postępowania ratownika nierzadko zależy życie drugiego człowieka, dlatego bardzo ważna jest tu umiejętność koncentracji uwagi, analizowania sytuacji, szybkiego reagowania oraz pracy pod presją czasu. Niezbędna jest również dobra kondycja fizyczna i ciągła dbałość o wysoką sprawność.

Pracując w zawodzie ratownika medycznego powinnaś/powinieneś odznaczać się także odwagą i zdolnością do podejmowania ryzyka. Z pewnością przydadzą Ci się zdolności organizacyjne i przywódcze, a jeszcze bardziej umiejętność pracy zespołowej i komunikatywność.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Jeśli chcesz pracować jako ratownik medyczny, powinnaś/powinieneś ukończyć dwuletnią szkołę policealną – publiczną lub niepubliczną (z uprawnieniami szkoły publicznej) i uzyskać dyplom potwierdzający tytuł zawodowy „ratownik medyczny”. Przed uzyskaniem dyplomu czeka Cię egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas nauki w szkole policealnej zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także będziesz uczestniczyła/uczestniczył w obowiązkowych praktykach zawodowych, m.in. w pogotowiu ratunkowym, szpitalnych oddziałach ratunkowych czy w straży pożarnej. Takie rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie, gdy posiadasz wykształcenie średnie, ale nie zdawałaś/zdawałeś matury.

Inną możliwością jest wybór 3-letnich studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne. Podobnie jak w szkołach policealnych, zajęcia teoretyczne uzupełniane są praktykami zawodowymi. Uczelnie, które proponują ten kierunek w swojej ofercie, znajdziesz na stronie www.kierunki.net.

Podejmując naukę przygotowującą do wykonywania tego zawodu, pamiętaj, że zakres wiedzy, który powinieneś zgromadzić, będzie podobny do tego, jaki zdobywa lekarz. Przygotuj się zatem na studiowanie fizyki, chemii, biologii oraz wielu przedmiotów ściśle medycznych.

Niezależnie od wyboru ścieżki kształcenia, po uzyskaniu tytułu zawodowego dysponujesz równorzędnym zakresem uprawnień zawodowych.

Warto pamiętać, że w zawodzie tym powinnaś/powinieneś posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Przydatna również okazać się może znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz języka migowego.

Przed rozpoczęciem pracy jako ratownik medyczny, pierwsze szlify możesz zdobyć jako członek Maltańskiej Służby Medycznej i uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach masowych – uroczystościach, zgromadzeniach oraz wydarzeniach kulturalnych i społecznych, organizując podczas nich zabezpieczenie medyczne. Podobne doświadczenia możesz zdobyć będąc wolontariuszem m.in. w Pokojowym Patrolu czy działając w Ruchu Młodzieżowym Polskiego Czerwonego Krzyża.


 

Przydatne linki 

Pełny zakres zadań zawodowych ratownika medycznego znajdziesz na stronie Zielona Linia.

Warto zobaczyć:

  • www.ratownik-med.pl – to serwis przeznaczony dla ratowników medycznych, gdzie znajdziesz wiele ciekawych artykułów oraz informacji na temat aktualnych przepisów prawnych, konferencji, sprzętu ratowniczego. Możesz także zapoznać się najnowszymi publikacjami lub wymienić się doświadczeniami z innymi ratownikami na forum.
  • www.psrm.org.pl – to strona Polskiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych. Jest skierowana do specjalistów ratownictwa medycznego, dyplomowanych ratowników medycznych oraz wszystkich tych, którzy zawodowo związani są z medycyną ratunkową i ratownictwem medycznym.
  • www.ratowniczy.net – blog ratownika medycznego: o ratownictwie medycznym, pierwszej pomocy i sprzęcie ratunkowym.


 

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -
- baza zewnętrzna -

Komentarze

Jako ratownik medyczny należy w ciągu 5 lat zdobyć 200pkt, z różnego rodzaju kursów i szkoleń. Czy wiecie o tym, ze AŻ 80 można uzyskać dzięki kursom online? Mało kto o tym mówi, ponieważ Wojewódzkie Ośrodki Ratownictwa Medycznego wolą we własnym zakresie organizować pracownikom o wiele droższe szkolenia. Kursy online można zrobić np. na tej stronie http://www.e-ratownik.com.pl/.

Jako ratownik medyczny należy w ciągu 5 lat zdobyć 200pkt, z różnego rodzaju kursów i szkoleń. Czy wiecie o tym, ze AŻ 80 można uzyskać dzięki kursom online? Mało kto o tym mówi, ponieważ Wojewódzkie Ośrodki Ratownictwa Medycznego wolą we własnym zakresie organizować pracownikom o wiele droższe szkolenia. Kursy online można zrobić np. na tej stronie http://www.e-ratownik.com.pl/.