« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Instruktor tańca  / instruktorka tańca

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
© Ariwasabi - Fotolia.com
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Instruktor tańca to osoba, która uczy tańczyć innych ludzi. Może udzielać lekcji tańca towarzyskiego, sportowego, nowoczesnego, a także tańców ludowych czy latynoamerykańskich. Wszystko zależy od tego, w jakim rodzaju tańca się specjalizuje. W trakcie zajęć instruktor pokazuje kroki taneczne, tłumaczy jak je wykonywać, a następnie ćwiczy z podopiecznymi. Może pracować zarówno z osobami początkującymi, jak i z doświadczonymi profesjonalistami. Wówczas jego obowiązki nieco się różnią.

Jeśli instruktor prowadzi kursy tańca dla amatorów, swoją pracę rozpoczyna od przygotowania materiałów informacyjnych o zapisach i warunkach udziału w zajęciach. Czasami może uczestniczyć także w działaniach promocyjnych i reklamowych. Równolegle opracowuje program zajęć, dbając o to, aby efektywnie wykorzystać czas nauki. Dobiera odpowiedni repertuar muzyczny oraz przygotowuje sprzęt techniczny. Gdy zbierze się grupa uczestników, wprowadza ich w zagadnienia związane z tańcem – przedstawia historię tańca, którego będą uczyli się na zajęciach, wyjaśnia podstawowe zasady i przystępuje do nauki poszczególnych kroków. W trakcie ćwiczeń musi pamiętać o nieustannym motywowaniu uczestników do podejmowania kolejnych prób oraz o zapewnieniu im bezpieczeństwa.

Z kolei instruktor, który pracuje z grupą profesjonalnych tancerzy, czuwa nad doskonaleniem ich techniki tanecznej i zachowaniem niezbędnej sprawności ruchowej. Współpracując z choreografem lub reżyserem, tworzy układy taneczne i prowadzi próby, aby przygotować zespół do występów, pokazów czy konkursów. Warto podkreślić, że do obowiązków instruktora należy nie tylko kształtowanie umiejętności fizycznych i technicznych swoich podopiecznych, ale także przygotowanie ich pod względem psychicznym. A zatem instruktor uczy samodyscypliny, umiejętności pracy w zespole, rozbudza zamiłowanie do tańca, motywuje do kolejnych ćwiczeń i pokonywania słabości. Nie może również zapomnieć o planowaniu i kontrolowaniu przebiegu odpoczynku tancerzy, bowiem po trudach przygotowań i uczestnictwa w zawodach czy pokazach, organizm i psychika muszą się zregenerować.

Praca instruktora tańca wiąże się z intensywnymi kontaktami społecznymi. Instruktor stale przebywa wśród swoich podopiecznych – prowadzi lekcje i próby, podczas których demonstruje kroki i układy, odpowiada na pytania, udziela rad i wskazówek. Może również współpracować z reżyserem przedstawienia, choreografem czy kostiumologiem.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako instruktor tańca zatrudnienie możesz znaleźć w studio lub szkole tańca, ośrodku kultury, sportu i rekreacji, klubie fitness, w teatrze i telewizji, a także w przedszkolach, szkołach czy placówkach wypoczynkowych (np. podczas kolonii czy obozów). Inną możliwością jest założenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym również przyjmowanie zleceń od wspomnianych placówek.

Twoim głównym miejscem pracy będzie sala ćwiczeń, najczęściej wyposażona w lustro. Musi być na tyle przestronna, aby każdy z uczestników miał do swojej dyspozycji wystarczającą przestrzeń. Decydując się na wykonywanie tego zawodu, musisz być przygotowany/przygotowana raczej na nienormowany czas pracy i wykazywać się w tym względzie sporą elastycznością. Niestety wiele będzie zależało od możliwości czasowych twoich uczniów. Może się to wiązać z pracą popołudniami lub wieczorami. W trakcie intensywnych przygotowań do pokazów czy zawodów, próby mogą się przeciągnąć nawet do późnych godzin nocnych.

Praca instruktora tańca wymaga doskonałej kondycji fizycznej i pełnej sprawności ruchowej. Niezwykle ważna jest także prawidłowa koordynacja i świadomość swojego ciała. Nie może ci również zabraknąć dobrego słuchu, wzroku, zmysłu równowagi i prawidłowo rozwiniętej wyobraźni przestrzennej. Trzeba zdawać sobie sprawę, że przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są przewlekłe choroby układu krążeniowego, oddechowego i kostno-stawowego.


 

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o pracy jako instruktor tańca zastanów się, czy taniec to twoja prawdziwa pasja, bowiem aby zostać dobrym instruktorem, powinieneś/powinnaś kochać taniec i czerpać z niego przyjemność. Tylko wtedy będziesz mógł/mogła uczyć innych. Oczywiście musisz być też doskonale przygotowany/przygotowana merytorycznie i być specjalistą w swojej dziedzinie. Dlatego nie może ci zabraknąć gotowości do ciągłego doskonalenia. Trzeba jeździć na warsztaty, kursy instruktorskie, festiwale, pobierać lekcje indywidualne – po prostu uczyć się od lepszych od siebie.

Ze względu na to, że praca instruktora wymaga ciągłych kontaktów z ludźmi (uczniami, reżyserem przedstawienia, choreografem czy kostiumologiem), bardzo ważna jest umiejętność nawiązywania relacji, jasnego udzielania instrukcji oraz cierpliwość. Musisz także odznaczać się dużym opanowaniem emocjonalnym, gdyż w nawet najtrudniejszych sytuacjach nie powinieneś/powinnaś okazać gniewu czy zniecierpliwienia. Bardzo ważna jest również umiejętność motywowania podopiecznych do pracy i osiągania coraz lepszych wyników. Zwłaszcza w takich sytuacjach przydatny może się okazać optymizm i poczucie humoru, aby móc rozładować napiętą atmosferę i zarazić innych pozytywną energią.

Istotna w tym zawodzie jest także spostrzegawczość i dar obserwacji, dzięki którym można łatwo wychwycić i skorygować błędy popełniane przez uczniów. Z kolei takie predyspozycje, jak dobra pamięć, umiejętność analizy i wyciągania wniosków, dają gwarancję ciągłego rozwoju i unikania powielania niewłaściwych schematów. Niezbędną cechą instruktora jest także dobra koncentracja uwagi oraz jej podzielność, szczególnie podczas prowadzenia zajęć grupowych.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Podstawą do wykonywania tego zawodu jest umiejętność tańczenia, czyli bardzo dobre przygotowanie techniczne oraz znajomość przynajmniej jednego stylu tańca (często instruktorami zostają wieloletni tancerze, którzy kończą swoją karierę zawodową). Oprócz tego wskazane jest ukończenie odpowiedniego kursu instruktorskiego.

Aby podjąć pracę w charakterze instruktora w amatorskim ruchu tanecznym, wystarczy odbyć szkolenie w rocznej szkole policealnej (np. TEB Edukacja). Program kształcenia zawiera wiele godzin zajęć praktycznych, jak również przedmioty teoretyczne, takie jak: historia tańca, anatomia czy pedagogika.

Jeśli jednak interesuje Cię uzyskanie uprawnień instruktora tańca sportowego, pomyśl o instruktorskim kursie kwalifikacyjnym. Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie otrzymasz legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taniec. Tego typu szkolenia proponuje m.in. Polska Akademia Sportu czy Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej (wykaz wszystkich podmiotów, które posiadają zgodę na szkolenie instruktorów rekreacji ruchowej, dostępny jest na stronie Ministerstwa Sportu).


 

Przydatne linki 
  • www.kookly.pl – strona poświęcona w całości tańcowi. Znajdziesz tutaj wiele informacji o historii tańca, ubiorze i makijażu do tańca czy konkretnych tańcach np. pasodoble, samba, rumba, czy fokstrot.
  • www.aoia.pl/taniec – serwis informacyjny Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, który koncentruje się na aktywizacji społeczności akademickiej w przestrzeni związanej z kulturą i sztuką, m.in. z tańcem. W swojej ofercie proponuje warsztaty z tańca współczesnego, udział w projektach artystycznych, a także informuje o tematycznych imprezach cyklicznych oraz festiwalach.


 

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -
- baza zewnętrzna -