« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Specjalista edukacji wspomaganej komputerowo  / specjalistka edukacji wspomaganej komputerowo

Inna nazwa: teleedukator
zawód deficytowyzawód deficytowy
zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
© Picture-Factory - Fotolia.com
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Specjalista edukacji wspomaganej komputerowo to osoba, która zajmuje się kształceniem na odległość. Jego podstawowym zadaniem jest kierowanie procesem uczenia się z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, głównie Internetu (e-learning). Teleedukator przygotowany jest zarówno do projektowania, jak i prowadzenia zajęć odbywających się metodą synchroniczną, tzn. poprzez bezpośredni kontakt z uczącymi za pomocą łączy teleinformatycznych, oraz metodą asynchroniczną, czyli poprzez umieszczanie materiałów edukacyjnych na platformie internetowej wraz z określonymi zadaniami do wykonania. Osoba pracująca na tym stanowisku może być odpowiedzialna także za projektowanie programów nauczania, a nawet całych multimedialnych pakietów edukacyjnych (np. programów przeznaczonych do ćwiczeń i doskonalenia wybranych umiejętności, gier dydaktycznych dla dzieci, komputerowych kursów językowych). Teleedukator może zajmować się również:

  • przygotowywaniem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej,
  • organizowaniem wykładów i telekonferencji za pośrednictwem sieci internetowej,
  • udzielaniem konsultacji i monitorowaniem procesu nauczania uczących się na odległość,
  • sprawdzaniem ćwiczeń kontrolnych nadsyłanych drogą elektroniczną,
  • opracowaniem i ewaluacją testów pomiaru dydaktycznego,
  • zarządzaniem teleinformatycznymi sieciami edukacyjnymi.

Zdarza się, że do obowiązków tego specjalisty należy także prowadzenie badań marketingowych zapotrzebowania na usługi edukacyjne prowadzone metodą na odległość.

Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój technologiczny, coraz większą dostępność interaktywnych mediów, a także konieczność nabywania nowych kompetencji i ciągłego doskonalenia zawodowego rośnie zapotrzebowanie na usługi specjalistów zajmujących się edukacją na odległość. Z ich pracy może skorzystać właściwie każdy z nas, jeśli tylko posiadamy dostęp do komputera i/lub Internetu.

Specjalista edukacji wspomaganej komputerowo zazwyczaj pracuje samodzielnie. Może się jednak zdarzyć, że w przypadku bardzo rozbudowanego projektu, jego realizacją zajmie się cały zespół, w którym mogą się znaleźć m.in. programista, grafik komputerowy, eksperci z danej dziedziny wiedzy. W związku z tym teleedukator powinien umieć współpracować z innymi i odznaczać się dużą komunikatywnością.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako teleedukator zatrudnienia szukać będziesz w instytucjach szkoleniowych, proponujących w swojej ofercie nauczanie e-learningowe lub narzędzia do nauki na odległość (np. IBM Mindspan Solutions, online-skills, 4system Polska), jak również w firmach wydających programy edukacyjne. Możesz pracować także jako freelancer, co wymaga założenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalista edukacji wspomaganej komputerowo najczęściej wykonuje swoje zadania „zdalnie”, czyli w systemie telepracy. Kontaktuje się z firmą/klientem za pomocą Internetu i telefonu. Jego czas pracy jest dość elastyczny i w dużej mierze uzależniony od aktualnie realizowanego zlecenia. Może się zdarzyć, że wymaga to pracy także w niestandardowych godzinach, np. wieczornych lub nocnych. Decydując się na ten zawód trzeba brać pod uwagę wielogodzinną pracę w pozycji siedzącej oraz znaczne obciążenie wzroku. Z pewnością ważna jest sprawność rąk, a zwłaszcza zręczność palców oraz dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Warto jednak podkreślić, że pracę na tym stanowisku może wykonywać osoba z niepełnosprawnością (niesłysząca lub poruszająca się na wózku inwalidzkim).

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zawodzie teleedukatora, powinnaś/powinieneś być osobą biegłą w dziedzinie obsługi komputera i specjalistycznego oprogramowania, znać proces dydaktyczny, myśleć kreatywnie i posiadać zdolność integracji wiedzy międzyprzedmiotowej.

Aby stworzyć funkcjonalną platformę internetową, niezbędne jest także logiczne rozumowanie oraz zdolność planowania. Ponadto w tej pracy konieczna jest umiejętność koncentracji uwagi, dokładność, systematyczność, dobra organizacja pracy samodyscyplina.

W kontaktach z kontrahentami potrzebować będziesz cierpliwości, umiejętności nawiązywania relacji oraz zdolności współdziałania i negocjowania. Dodatkowo powinnaś/powinieneś jasno i precyzyjnie wyrażać myśli i przedstawiać swoje projekty. Ze względu na szybki rozwój tej branży bardzo istotna jest gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i świadomość, że konieczny jest rozwój własnego warsztatu pracy. Teleedukator powinien również zadbać o szlifowanie umiejętności lingwistycznych, szczególnie dotyczy to języka angielskiego.

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby zostać specjalistą edukacji wspomaganej komputerowo nie musisz trzymać się jednej ścieżki kariery, bowiem w tym zawodzie nie istnieje jeszcze ściśle określony schemat kształcenia. Warto jednak zadbać o dobre przygotowanie informatyczne, dające solidne podstawy i znacznie ułatwiającego korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania. Możesz zdecydować się na ukończenie czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej, uzyskując tytuł technika informatyka, albo wybrać się na szkolenie organizowane przez firmy produkujące sprzęt i programy komputerowe lub instytucje szkoleniowe. Możesz pójść o krok dalej i zdobyć wyższe wykształcenie informatyczne. Odpowiednią uczelnię kształcącą w tego typu kierunkach można odszukać korzystając ze strony www.kierunkistudiow.pl. Z pewnością pomocne będą także kwalifikacje pedagogiczne co najmniej na poziomie licencjata, co za tym idzie dobra znajomość dydaktyki i metodyki nauczania.

Przygotowanie do pracy w tym zawodzie możesz zacząć już na etapie szkoły gimnazjalnej, tworząc samodzielnie różnego typu prezentacje multimedialne, korzystając z gier dydaktycznych oraz odpowiednich aplikacji.

Przydatne linki 
  • www.elearning.pl – to internetowy przewodnik po edukacji zdalnej. Na stronie znajdziesz m.in.: standardy elearningowe, systemy zarządzania szkoleniami online, kursy dostępne w Internecie, sylwetki ludzi elearningu.
  • www.learning.pl – to wirtualna baza wiedzy na temat e-learningu. Dzięki lekturze tej strony zyskasz wiele informacji na temat nauczania na odległość, poznasz narzędzia do tworzenia kursów, czy też zapoznasz się z wykazem odbywających się targów, konferencji oraz listą ciekawych adresów z dodatkowymi wiadomościami.
  • Polski Uniwersytet Wirtualny – zajmuje się promowaniem nowoczesnych metod nauki. W ramach tych działań tworzy swoiste centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-edukacji. Uczelnia uruchomiła kilkanaście kierunków studiów: I i II stopnia oraz studia podyplomowe.