« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Trader

zawód deficytowyzawód deficytowy
zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

W języku polskim nie istnieje określenie dokładnie odzwierciedlające znaczenie słowa trader. Można jednak powiedzieć, że trader to osoba, która spekuluje na giełdzie w celu osiągnięcia zysków na rachunek swojego pracodawcy lub – rzadziej – na własny rachunek. Trader – w przeciwieństwie do maklera giełdowego – nie ma styczności z klientami, których zlecenia realizuje, lecz podejmuje decyzje, za które jest w pełni odpowiedzialny. Spodziewając się wzrostów – kupuje instrumenty finansowe, a przewidując spadki – sprzedaje posiadane walory lub dokonuje tzw. krótkiej sprzedaży.

Trader nie ma również wiele wspólnego z inwestorem długoterminowym przeznaczającym środki na inwestycje w długim horyzoncie czasowym – raczej liczy na osiąganie zysków w bardzo krótkim przedziale czasowym. Inwestycje tradera trwają od kilku sekund do kilku dni, jednak ten drugi horyzont czasowy nie jest zbyt popularny.

Wśród traderów można wyróżnić dwie podstawowe grupy:

  • day-trader – gracz, którego wszystkie pozycje zamykane są w dniu ich otwarcia. W zależności od intensywności działań, dokonuje on od kilku do kilkuset transakcji w czasie jednego dnia pracy. Jego celem jest zyskanie przynajmniej ułamka procenta zysku, gdyż te – systematycznie kumulowane – mogą doprowadzić do solidnej kwoty zysku.
  • swing trader – gracz zajmujący pozycję na rynku na dłuższy okres czasu (od jednego dnia do kilku tygodni, zwykle 1-4 dni).


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako trader najczęściej pracy będziesz szukała/szukał w dużych instytucjach finansowych. Dysponują one nadwyżkami środków finansowych, które (dzięki traderom) lokują na płynnych rynkach, szukając okazji do dodatkowego zysku lub – rzadziej – zmniejszają za sprawą takich lokat ryzyko realizowanych w ramach „normalnego” funkcjonowania.

Traderzy to w pewnym stopniu elita zawodów finansowych, do której dołącza się po intensywnej praktyce w pokrewnych zawodach związanych z rynkami finansowymi. Z uwagi na wielkie obciążenie psychiczne, wysokie tempo pracy i fakt, że rynki światowe w zasadzie nigdy nie śpią (a więc, choć pracuje w określonych godzinach, trader nie przerywa śledzenia doniesień analityków i kursów walorów, którymi obraca), zawód ten rzadko wykonuje się dłużej niż kilka lat, przechodząc do innych działów i specjalności np. na stanowiska doradców lub analityków. Zachętą, przyciągającą kandydatów, jest oczywiście bardzo wysoki poziom zarobków – zależny jednak ściśle od poziomu zysków, jakie trader przynosi swojemu pracodawcy.

Znacznie rzadziej znaleźć można traderów, którzy pracują na własną rękę. Samodzielnie działający trader ma swobodę w określeniu godzin pracy, jednak praktyka pokazuje, że zaangażowani, ambitni traderzy rzadko pracują mniej niż 10 godzin na dobę.

Podstawowym narzędziem pracy tradera jest dobrej klasy komputer wyposażony w szybki dostęp do Internetu oraz odpowiednie oprogramowanie.

Od traderów nie wymaga się szczególnych predyspozycji fizycznych, jednak musisz pamiętać, że przebywając przez wiele godzin w pozycji siedzącej możesz nabawić się schorzeń układu kostno-stawowego. Z kolei praca przy monitorze, zwłaszcza przy nieodpowiednim oświetleniu, może przyczynić się do dolegliwości narządu wzroku.


 

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zawodzie tradera, powinnaś/powinieneś doskonale posługiwać się analizą techniczną i innymi metodami wyceny wartości walorów. A przy tym powinnaś/powinieneś dysponować umiejętnością analitycznego myślenia oraz zdolnością opanowania emocji, starając się podejmować decyzje oparte na faktach, ale i na intuicji. Z tym związana jest również duża odporność na stres, gdyż sytuacja na rynku może gwałtownie zmienić się w kilka sekund.

By sprawdzić się w tym zawodzie, powinnaś/powinieneś preferować indywidualny styl pracy, cenić sobie niezależność i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Dlatego nie potrzebujesz szczególnie rozwiniętych kompetencji społecznych. Za to musisz być gotowa/gotowy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przede wszystkim poprzez systematyczną lekturę odpowiednich artykułów i książek (w dużej części – po angielsku!). Konieczna jest nieprzerwana obserwacja sytuacji finansowej na rynku krajowym i światowym, oglądanie telewizyjnych serwisów informacyjnych oraz śledzenie zmian w prawie.

Nie obędziesz się bez biegłej obsługi komputera oraz specjalistycznych programów służących do analizy poszczególnych walorów i całych rynków, a także platform transakcyjnych, które będą służyły do zdalnego kupowania i sprzedawania instrumentów finansowych.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Teoretycznie jako trader nie musisz mieć konkretnego wykształcenia, bowiem w tym zawodzie przede wszystkim liczy się skuteczność i doświadczenie. Sukces może odnieść tylko ten, kto posiada dużą orientację w aktualnej sytuacji rynkowej w kraju i na świecie, potrafi uważnie obserwować dokonujące się, nieraz bardzo dynamicznie, zmiany ekonomiczne, a jednocześnie umie kierować się własną intuicją i podejmować szybkie decyzje, wyłapując sytuacje, na których można zarobić. W praktyce jednak traderzy mają za sobą najczęściej studia na kierunkach związanych z finansami – po prostu tego zwykle wymagają najwięksi pracodawcy w sektorze finansowym. Dobrą podstawą może być nauka na kierunku finanse i rachunkowość. Studia trwają pięć lat i prowadzone są w systemie dwustopniowym: trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów uzupełniających (magisterskich). W programie zajęć oprócz ogólnych przedmiotów takich jak: matematyka, statystyka, mikro- i makroekonomia, znajduje się wiele przedmiotów kierunkowych m.in. rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, rynki finansowe czy bankowość (w serwisie kierunkistudiów.pl znajdziesz odpowiednią uczelnię).

Z pewnością bardzo dużą pomocą dla stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie są dostępne w Internecie symulatory. Dzięki nim można zyskać podstawowe informacje dotyczące mechanizmów zachodzących na rynku, nauczyć się, jak przewidywać zmiany i planować swoje działania, nauczyć się obsługi platform transakcyjnych, nie ponosząc realnych strat finansowych. Jednak prawdziwa gra zaczyna się dopiero w momencie wejścia z rzeczywistym kapitałem na rynek, gdzie do głosu dochodzą silne emocje.

 

Przydatne linki 
  • www.pro-trading.pl – to serwis internetowy zawierający wiele informacji związanych rynkiem finansowym i obrotem papierami wartościowymi.

  • www.bankier.pl – to polski portal finansowy, w którym znajdziesz najświeższe informacje dotyczące notowań giełdowych, kursów walut, sprzedaży surowców; ze strony możesz zaczerpnąć wartościowe wskazówki dotyczące inwestowania i zarządzania osobistymi finansami.