« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Analityk finansowy

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Analityk finansowy to specjalista, który zbiera i analizuje dane finansowe pochodzące z różnych źródeł w obrębie całej firmy, a następnie na ich podstawie sporządza sprawozdania i raporty finansowe. W zakres jego pracy wchodzi także budżetowanie, opracowywanie i przygotowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia transakcji oraz analizowanie i monitorowanie dokonywanych przedsięwzięć. Ponadto analityk bierze udział w przygotowaniu długo- i krótkoterminowych strategii finansowych przedsiębiorstwa. W związku z tym przygotowuje prognozy ekonomiczne na podstawie oceny finansowej – efektywności i ryzyka – projektów inwestycyjnych. Od analityka oczekuje się także propozycji usprawnienia funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza działu finansowego. Dlatego specjalista ten bada rentowność poszczególnych produktów czy usług oferowanych przez firmę oraz jej struktur.

Praca w tym zawodzie wymaga dużej samodzielności, gdyż analityk wykonuje powierzone mu obowiązki zawodowe indywidualnie. Niemniej współpracuje z księgowymi oraz specjalistami ds. controllingu, a w dużych przedsiębiorstwach trafić może do działów finansowych lub zespołów projektowych, w których pomiędzy pracowników rozdziela się poszczególne zadania. Dlatego powinien umieć pracować w grupie oraz być osobą komunikatywną.

Analityk za realizowane działania odpowiada zwykle bezpośrednio przed kontrolerem finansowym.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Pracę na stanowisku analityka finansowego oferują banki, firmy konsultingowe i doradcze, biura analiz finansowych, duże przedsiębiorstwa produkcyjne lub zajmujące się obrotem nieruchomości, a także najróżniejsze urzędy i jednostki administracyjne.

W korporacjach i dużych firmach tworzone są działy finansowe, w których analitycy zatrudniani są na stałe – na zasadach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzinowym. Wówczas ich czas pracy jest zgodny z ogólnie obowiązującymi zasadami. Zwykle analityk pracuje od poniedziałku do piątku. Swoje codzienne obowiązki wykonuje w pomieszczeniu biurowym, gdzie w zależności od stanowiska i posiadanych kompetencji pracuje sam lub z innymi osobami z zespołu.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw również korzysta z usług analityka finansowego, lecz najczęściej nie stać ich na zatrudnienie tego specjalisty jako pracownika etatowego. Właśnie z tą myślą działają samodzielni analitycy. Zwykle specjaliści z większym doświadczeniem zawodowym decydują się na otworzenie własnej firmy doradczej. Wtedy ich działalność polega na realizacji jednorazowego zadania (np. opracowania budżetu firmy) lub stałej współpracy na zasadach umowy zlecenia. Dzięki temu analityk zyskuje większą niezależność i elastyczność godzin pracy. Warto pamiętać, że pomocne przy zdobywaniu nowych klientów jest posiadanie branżowych certyfikatów oraz rekomendacji.

Przed analitykiem finansowym nie stawia się szczególnych wymagań zdrowotnych. Chociaż z drugiej strony warto w tym miejscu wspomnieć, że jego praca polega na przebywaniu przez wiele godzin w pozycji siedzącej, co może powodować różnego typu schodzenia układu kostno-stawowego. Z kolei wielogodzinne korzystanie z monitora, zwłaszcza przy nieodpowiednim oświetleniu, może przyczynić się do dolegliwości narządu wzroku.


 

Umiejętności i styl pracy 

Aby sprawdzić się w tej profesji musisz doskonale orientować się w rachunkowości finansowej, zarządczej i zasadach controllingu. Nie obejdzie się też bez biegłości w opracowywaniu odpowiednich analiz oraz umiejętności pracy na rozbudowanych bazach danych. Dodatkowo pracodawca będzie od Ciebie oczekiwał wysokich zdolności organizacyjnych, umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Bardzo ważna w tym zawodzie jest także wnikliwość i dociekliwość, aby nie przeoczyć żadnych danych, które mogą wpłynąć na kondycję finansową firmy. Powinnaś/powinieneś odznaczać się także dokładnością, sumiennością i systematycznością. Z pewnością przyda Ci się kreatywność i otwartość na innowacyjne rozwiązania, szczególnie podczas planowania rozwoju finansowego przedsiębiorstwa. Musisz być przy tym osobą godną zaufania, ponieważ uzyskasz dostęp do poufnych danych. Nie może Ci zabraknąć odporności na stres, gdyż spocznie na Tobie bardzo duża odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy.

Ponadto powinnaś/powinieneś biegle mówić i czytać w języku angielskim, ponieważ jest to podstawowy język dzisiejszego świata finansów. Konieczna jest także dobra znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office oraz obsługa baz danych.

Musisz odznaczać się gotowością do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarówno przez udział w szkoleniach doskonalących, jak i systematyczną lekturę odpowiednich artykułów i książek. Niezbędna jest także bieżąca obserwacja sytuacji finansowej na rynku krajowym i światowym, oglądanie telewizyjnych serwisów informacyjnych oraz śledzenie zmian w prawie.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby podjąć pracę na stanowisku analityka finansowego musisz posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne, najlepiej na kierunku finanse i rachunkowość. Studia trwają pięć lat, choć prowadzone są w systemie dwustopniowym: trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich uzupełniających (magisterskich). W programie zajęć oprócz ogólnych przedmiotów, takich jak: matematyka, statystyka, mikro- i makroekonomia, znajduje się wiele przedmiotów kierunkowych, m.in. rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, rynki finansowe czy bankowość (tutaj znajdziesz odpowiednią uczelnię). Zdarza się, że niektóre szkoły wyższe proponują specjalność analityk finansowy już w trakcie studiów licencjackich (np. Akademia Ekonomiczna w Katowicach).

W innym przypadku wskazane jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku analityka finansowa. Założenia programowe przewidują przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy w dziedzinie analizy finansowej, systemu ubezpieczeń, rynku finansowego, zdolności kredytowej oraz rachunkowości zarządczej, budżetowania i planowania finansowego, które w połączeniu z metodami ilościowymi umożliwią samodzielne podejmowanie specjalistycznych decyzji. Tego typu kształcenie oferuje np. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

Ponadto coraz bardziej popularne wśród menadżerów polskich firm są międzynarodowe certyfikaty zarządzania finansami. Do najbardziej cenionych na świecie należą certyfikaty ACCA, CFA oraz CIA, które uznawane są przez wszystkie kraje członkowie Unii Europejskiej. Zdobycie ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants) daje kwalifikacje w dziedzinie finansów pozwalające na zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest to potwierdzenie wiedzy i umiejętności wysoko cenione wśród pracodawców z różnych sektorów gospodarki: przemysłu, bankowości, doradztwa, a także prawa i podatków. Uzyskanie CFA (ang. Chartered Financial Analyst) jest traktowane jako posiadanie standardowych kwalifikacji zawodowych w sektorze usług finansowych. Pracowników z tym tytułem cenią szczególnie firmy zajmujące się rynkiem papierów wartościowych, bankowością, zarządzaniem funduszami i doradztwem inwestycyjnym. Z kolei posiadanie CIA (ang. Certified Internal Audytor) potwierdza zdobycie niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego.

Wykształcenie to jednak nie wszystko. W tym zawodzie bardzo liczy się gromadzone doświadczenie. Nowi pracownicy zawsze wykonują zadania mniej ważne, dopiero stopniowo powierza im się coraz bardziej odpowiedzialne analizy i raporty finansowe.

Przydatne linki 
  • www.analizafinansowa.pl – to serwis internetowy o analizie finansowej i controllingu. Na stronie znajdziesz m.in. branżowe artykuły, aktualne wiadomości gospodarcze, niezbędnik analityka, kalkulatory oraz wzory dokumentów.
  • www.aktuariusze.net.pl – to portal poświęcony aktuariuszom czyli analitykom finansowym specjalizującym się w ubezpieczeniach i zatrudnianym głównie przez firmy ubezpieczeniowe.


 

Komentarze

nice

nice