« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Specjalista zarządzania ryzykiem  / specjalistka zarządzania ryzykiem

Inna nazwa: underwriter
zawód deficytowyzawód deficytowy
zawód, na który na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Specjalista zarządzania ryzykiem to osoba, która przeprowadza ocenę ryzyka decydującą o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku ubezpieczeniowego. Określa, czy dane ryzyko może w ogóle zostać przyjęte przez firmę, szacuje, jak dużo ryzyka firma ubezpieczeniowa może przyjąć oraz w oparciu o jakie stawki ubezpieczenia – standardowe czy podwyższone. Zadaniem underwritera jest także wspomaganie sprzedaży towarzystwa ubezpieczeniowego, na rzecz którego pracuje. Wśród podstawowych obowiązków tego specjalisty znajdują się:

  • zapoznanie się z dokumentacją złożoną przez klienta;
  • ocena ryzyka od strony medycznej, finansowej, zawodowej i moralnej;
  • przypisanie uposażonego do odpowiedniej klasy ryzyka (standardowe, preferowane, podwyższone, odroczone);
  • opracowywanie własnych statystyk zachorowalności i umieralności na podstawie dostępnych danych statystycznych;
  • tworzenie zróżnicowanej oferty ubezpieczeniowej w celu zwiększenia konkurencyjności towarzystwa ubezpieczeniowego na rynku;
  • określenie własnych reguł underwritingu i dostosowanie go do potrzeb potencjalnych klientów, a także do obecnych tendencji;
  • ochrona towarzystwa ubezpieczeniowego przed przyjmowaniem niepewnych i zbyt dużych ryzyk.

W procesie szacowania ryzyka, a tym samym naliczania wysokości składki ubezpieczeniowej oraz określenia warunków ochrony ubezpieczeniowej, ważne jest przyporządkowanie ryzyka do odpowiedniej kategorii. Znając określone klasy ryzyka underwriter podejmuje decyzje – na podstawie opracowanych przez niego danych medycznych i pozamedycznych – co do warunków (zakresu) ubezpieczenia oraz wysokości składki. W swoich analizach więcej czasu musi poświęcić osobom, które nie odpowiadają standardowym warunkom (np. osoby z chorobami przewlekłymi czy wykonujące niebezpieczny zawód).

Obecnie coraz większa liczba klientów pragnie skorzystać z oferty towarzystw ubezpieczeniowych, a czasami dotyczy to bardzo nietypowych rzeczy, np. ubezpieczenia włosów czy psa medalisty. Dla nich specjalista ten przygotowuje ofertę indywidualną, kierując się podobnymi kryteriami.

Podczas wykonywania codziennych zadań underwriter współpracuje z agentami ubezpieczeniowymi, którzy dostarczają mu potrzebną dokumentację od klientów, oraz z lekarzem konsultantem opisującym stan zdrowia klienta oraz ewentualne czynniki zagrażające jego życiu i bezpieczeństwu. Korzysta również z pomocy innych specjalistów, np. z branży budowlanej, informatycznej czy diagnostyki samochodowej, w zależności od przedmiotu ubezpieczenia. W związku z tym pracownik ten powinien charakteryzować się umiejętnością współdziałania oraz wysoką komunikatywnością.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Pracę na stanowisku underwritera proponują przede wszystkim towarzystwa ubezpieczeniowe. Jednak zatrudnienia w tym zawodzie możesz także szukać w bankach, funduszach emerytalnych oraz w firmach konsultingowych i doradczych.

W tej specjalności pracować będziesz zwykle w stałych godzinach, od poniedziałku do piątku. Swoje codzienne obowiązki wykonywać będziesz w pomieszczeniu biurowym, gdzie w zależności od stanowiska i posiadanych kompetencji pracować będziesz sama/sam lub z innymi osobami z zespołu. W pracy posługiwać się będziesz komputerem z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu, jak również dokumentacją papierową przekazaną od agenta ubezpieczeniowego.

Od kandydata do pracy na stanowisku underwritera nie oczekuje się szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Wystarczająca jest ogólna, dobra kondycja fizyczna umożliwiająca realizację obowiązków zawodowych. Warto jednak pamiętać, że praca w tym zawodzie może wiązać się z pojawieniem pewnych nieprawidłowości zdrowotnych. Undrwriter przez wiele godzin przebywa w pozycji siedzącej, co może powodować różnego typu schodzenia układu kostno-stawowego. Z kolei wykonywanie czynności na komputerze, zwłaszcza przy nieodpowiednim oświetleniu, może przyczynić się do dolegliwości narządu wzroku.

Umiejętności i styl pracy 

Aby sprawdzić się w zawodzie undrwritera, musisz posiadać gruntowną wiedzę matematyczną oraz statystyczną i wyjątkowe zdolności analityczne. Niebagatelne znaczenie ma również umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz wykorzystania wiadomości z zakresu likwidacji szkód, rynku ubezpieczeń i sieci sprzedaży. Z pewnością przydatne będą także zainteresowania medyczne (m.in. znajomość nazw chorób, ich objawów oraz przewidywanych następstw), szczególnie w przypadku ubezpieczeń na życie i zdrowotnych.

Pracując na tym stanowisku powinnaś/powinieneś lubić pracę z dokumentami i być osobą wnikliwą oraz dociekliwą, aby nie przeoczyć żadnych danych, które mogą wpłynąć na prawidłową ocenę ryzyka. Underwriter powinien odznaczać się także dokładnością, sumiennością systematycznością w realizacji zadań. Specjalista ten musi być osobą godną zaufania o wysokich standardach moralnych, ponieważ ma dostęp do poufnych danych. W pracy na tym stanowisku liczy się także odporność na stres, gdyż na tym pracowniku spoczywa znaczna odpowiedzialność.

Pamiętaj, że nie może Ci brakować gotowości do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarówno przez udział w szkoleniach doskonalących, jak i systematyczną lekturę odpowiednich publikacji. Przydatna może się także okazać znajomość języka angielskiego, bo wiele artykułów z dziedziny underwritingu jest wydawanych właśnie w tym języku. Konieczna jest także dobra umiejętność obsługi komputera oraz znajomość specjalistycznych programów.

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby podjąć pracę w tym zawodzie powinnaś/powinieneś ukończyć studia na kierunkach matematycznych (specjalność ekonomiczna lub finansowa), ekonomicznych lub fizycznych. Zwykle trwają one pięć lat i prowadzone są w systemie dwustopniowym: trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów uzupełniających (magisterskich). Naukę proponują zarówno uniwersytety, politechniki, jak i uczelnie ekonomiczne (odpowiednią uczelnię możesz znaleźć w serwisie kierunkistudiów.pl). Niezależnie od wyboru ścieżki kształcenia w programie zajęć znajdą się przedmioty ogólne, tj. analiza matematyczna, statystyka, logika czy rachunek prawdopodobieństwa oraz przedmioty kierunkowe, np. teoria gier w ekonomii, rachunek różniczkowy czy matematyka ubezpieczeń życiowych.

Polecanym rozwiązaniem w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy w dziedzinie ubezpieczeń i oceny ryzyka jest udział w studiach podyplomowych, które proponuje w swojej ofercie m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Założenia programowe przewidują przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy z zakresu ubezpieczeń o charakterze gospodarczym oraz ubezpieczeń o charakterze społecznym (ubezpieczenie w gospodarce rynkowej, ubezpieczenie w polityce społecznej).

Należy jednak pamiętać, że profesjonalna ocena ryzyka ubezpieczeniowego to umiejętność, którą zdobywa się stopniowo, początkowo pod okiem bardziej doświadczonych współpracowników oraz przechodząc specjalistyczne szkolenia.

Myśląc o karierze w underwritingu, dobrze jest sprawdzić najpierw swoje predyspozycje w tym zakresie na stażach czy praktykach organizowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Tego typu ogłoszeń można szukać na stronach internetowych poszczególnych towarzystw.

Przydatne linki 
  • www.ubezpieczenie.com.pl – to portal o tematyce ubezpieczeniowej przeznaczony dla fachowców z branży oraz klientów. Zawiera wiele artykułów dotyczących poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, forum użytkowników oraz możliwość konsultacji z ekspertem.
  • www.dziennikubezpieczeniowy.pl – to oficjalna strona Dziennika Ubezpieczeniowego, czyli gazety rozsyłanej pocztą elektroniczną. Dziennik codziennie dostarcza komplet informacji o najważniejszych wydarzeniach ubezpieczeniowych w Polsce i na świecie. Na stronie znajduje się także forum dla specjalistów tej branży.
  • www.ptmu.org.pl – to internetowa strona Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, którego celem jest rozpowszechnianie osiągnięć medycyny ubezpieczeniowej i wspieranie wykorzystywania tych osiągnięć w praktyce zawodowej.

Komentarze

hmm