« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Windykator

© yanlev - Fotolia.com
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Windykator to osoba, która zajmuje się odzyskiwaniem długów swoich klientów. Jej zadaniem jest skuteczne nakłonienie dłużnika do spłaty należności, działając w ramach obowiązującego prawa. W tym celu pracownik windykacji kontaktuje się z dłużnikiem i stara się ustalić dogodny dla niego oraz akceptowalny przez swojego zleceniodawcę sposób i harmonogram regulacji należności.

Zawód windykatora przypomina nieco zawód komornika – obaj starają się odzyskać należności. Jednak windykator nie działa w celu zajęcia naszego majątku, ale właśnie po to, aby nas przed tym uchronić. Pracownik windykacji kontaktuje się zatem z dłużnikiem na pierwszym etapie odzyskiwania długu i dopiero gdy jego wysiłki są nieskuteczne, sprawa trafia do sądu, a w przypadku niepomyślnego dla dłużnika rozstrzygnięcia – do komornika.

Zadania pracownika windykacji można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest skuteczny kontakt z dłużnikiem. Windykator komunikuje się za pomocą pism wysyłanych listownie, wiadomości mailowych, z wykorzystaniem smsów albo (najczęściej) telefonicznie. Następnie negocjuje taki sposób spłaty długu, który z jednej strony pozwoli w maksymalnie krótkim czasie odzyskać należne pieniądze dla swojego klienta, a z drugiej pozwoli dłużnikowi wyjść ze spirali zadłużenia i odsunąć widmo wyroku sądowego.

Często dodatkową rolą windykatora jest przekonanie dłużnika, że nie jest on jego wrogiem, ale że chce mu pomóc w spłacie jego zadłużenia. Windykator powinien uzyskać od osoby, która ma problemy z terminową spłatą długów, zgodę na wspólnie ustalone rozwiązanie. W tym celu nie może stosować nieetycznych sposobów jak grożenie czy zastraszanie, ale przede wszystkim, posługując się skuteczną perswazją, doprowadzić do ugody.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako windykator zatrudnienia szukać będziesz w firmach windykacyjnych, które działają na zlecenie klientów zewnętrznych mających problem z odzyskaniem należności. Zdarza się, że windykatorzy pracują także na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą.

Swoje obowiązki wykonywać będziesz zazwyczaj w warunkach biurowych. Często są to pomieszczenia typu open space. Będziesz mieć do swojej dyspozycji komputer oraz telefon (najczęściej w wygodnej formie słuchawek i mikrofonu), które stanowią podstawowe narzędzia pracy. Przy użyciu komputera korzystać będziesz z systemu zawierającego dane dłużników, do którego zapisywać będziesz także wyniki prowadzonych negocjacji i harmonogramy ustalonych spłat. Niektórzy specjaliści wykonują swoją pracę w terenie. Dzieje się tak, gdy zawodzą zdalne sposoby kontaktu z dłużnikiem i niezbędne jest udanie się do miejsca zamieszkania klienta oraz kontakt osobisty.

Praca windykatorów odbywa się w systemie dwuzmianowym np. od 7 do 15 i od 14 do 22. O ramach czasowych decyduje raczej możliwość skutecznego kontaktu z klientem-dłużnikiem niż narzucone zewnętrzne regulacje.

Umiejętności i styl pracy 

Podstawową umiejętnością, jakiej potrzebujesz, by sprawdzić się w zawodzie windykatora, jest zdolność komunikacji z klientem. Oznacza to, że musisz umieć aktywnie słuchać (także przez telefon), precyzyjnie informować i wyjaśniać oraz odpowiednio budować swoje komunikaty. Niezbędne będą także uzdolnienia negocjacyjne oraz perswazyjne, bowiem bardzo często kontakt z dłużnikiem będzie polegał na uzgadnianiu warunków spłaty w taki sposób, aby mógł on i chciał rzeczywiście jej dokonać.

W pracy windykatora bardzo przyda Ci się także opanowanie i umiejętność kontroli własnych emocji, gdyż nierzadko zdarza się, że dłużnicy reagują oskarżeniami i agresją. Umiejętność stosowania przepisów prawnych związanych z windykacją należności także będzie bardzo przydatna.

Powinnaś/powinieneś być także osobą cierpliwą i systematyczną, która konsekwentnie dąży do kontaktu z dłużnikiem oraz wytrwale negocjuje warunki spłaty zadłużenia. W zawodzie tym mniej ważne są takie cechy jak kreatywność i twórczość, za to przyda się gotowość do stosowania ściśle określonych procedur postępowania z klientem.

Jak zdobyć taki zawód? 

W zasadzie brak jest ścisłych kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat na windykatora. Zdecydowanie chętniej firmy windykacyjne zatrudniają osoby z wykształceniem wyższym. Mile widziane jest wykształcenie prawnicze, ale nie jest to warunek konieczny. Liczą się raczej predyspozycje osobowościowe i konkretne umiejętności niż dyplom określonej uczelni. Kandydatów na windykatorów ocenia się zwykle pod kątem wykazywanej energii, umiejętności rozmawiania z ludźmi oraz sztuki perswazji i prowadzenia negocjacji. Ostateczna weryfikacja następuje w pracy na podstawie uzyskanych wyników, tzn. ilości skutecznie odzyskanych długów.

Windykatorzy to najczęściej ludzie młodzi, do 30 roku życia. Częściej kobiety niż mężczyźni. Duża część z nich podejmuje pracę w zawodzie windykatora na ostatnich latach studiów bądź zaraz po ich ukończeniu. Ma to związek z tym, że firmy windykacyjne na ogół nie wymagają dużego doświadczenia zawodowego, a wszystkiego można nauczyć się już w firmie. Zanim rozpoczną pracę, kandydaci na windykatorów powinni odbyć odpowiednie przeszkolenie, poznając wybrane zagadnienia prawne, podstawy negocjacji i opanować techniki perswazji.

Dla osób, które w sposób bardziej trwały wiążą swoją karierę zawodową z windykacją lub regulowaniem wierzytelności, np. jako specjaliści czuwający nad płynnością finansową przedsiębiorstw, w ofercie edukacyjnej uczelni dostępne są studia podyplomowe z zakresu tej tematyki. Studia takie proponuje m.in. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa czy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Przydatne linki 

Warto zobaczyć:

  • www.windykacja.pl – serwis branżowy poświęcony między innymi takim tematom jak: windykacja, długi, wierzytelności. Znajdziesz w nim adresy firmy windykacyjnych, oferty szkoleń dla windykatorów oraz wzory pism i formularzy wykorzystywanych w procesie windykacji.
  • www2.krd.pl – to strona internetowa firmy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, która zajmuje się rejestrowaniem dłużników zalegających z terminowym regulowaniem należności. Korzystając z jej rejestru można zweryfikować wiarygodność partnera biznesowego.
  • pl.kruk.eu – to strona internetowa jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce. Zawiera wiele przydatnych informacji zarówno dla podmiotów, które chciałyby odzyskać swój dług, jak i dla dłużników, którzy nie wiedzą, jak wyplątać się ze spirali zadłużenia.