« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Operator maszyn

FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Operator maszyn to ogólna nazwa dla wielu stanowisk pracy, których podstawowym zadaniem jest obsługa maszyn i dotyczyć może pracowników wielu branż: spożywczej, rolniczej, tekstylnej, chemicznej itp. Zadania osoby na tym stanowisku związane są z nadzorowaniem maszyn i urządzeń wedle ich przeznaczenia – ściśle przestrzegając zasad BHP. Do zadań operatora należy zazwyczaj uruchamianie maszyny i przygotowywanie jej do działania, sprawdzanie stanu technicznego, kontrola podczas pracy, wyłączanie i zabezpieczanie.

Operator maszyn wykonuje zazwyczaj pracę w fabryce. Dzięki obsłudze maszyn przeznaczonych do produkcji i obróbki różnych surowców i produktów – pośrednio uczestniczy w procesie powstawania i przetwarzania tych produktów.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Pracując jako operator maszyn swoje obowiązki będziesz wykonywać w fabryce, na hali lub na świeżym powietrzu – w zależności od rodzaju obsługiwanych maszyn i urządzeń. Pamiętaj jednak, że praca przebiega często w hałasie, a niekiedy również w pyle i brudzie. Obsłudze niektórych ze sprzętów towarzyszą dodatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne albo bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura w halach produkcyjnych.

Godziny pracy operatora mogą być różne, a w wielu miejscach przeważa system zmianowy – stąd praca wykonywana może być w różnych porach, także w nocy. Operator rzadko pracuje sam – zazwyczaj stanowi część zespołu. Przełożonym operatora może być brygadier lub kierownik.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zawodzie operatora maszyn, to powinna cechować Cię przede wszystkim zdolność myślenia technicznego. Powinnaś/powinieneś być osobą uważną, dokładną, potrafiącą przestrzegać przepisów i instrukcji. Jest to praca raczej rutynowa, która wymaga stałego wykonywania podobnych czynności, dlatego nie może Ci brakować cierpliwości i zdolności koncentracji. Powinna charakteryzować Cię zdolność do wykonywania poleceń i działania wedle przyjętego planu.

Obsługa maszyn wymaga często znacznej siły fizycznej. Odpowiednia kondycja i wytrzymałość mogą być niezbędne do obsługi pewnych maszyn i urządzeń.

Jak zdobyć taki zawód? 

Przyuczenie do zawodu może wyglądać różnie, w zależności od konkretnych maszyn i urządzeń, które chcą obsługiwać operatorzy. W przypadku niektórych z nich zdobycie odpowiednich uprawnień umożliwia ukończenie szkoły zawodowej lub policealnej (np. na ścieżce mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych).

Zdobycie uprawnień do obsługi innych maszyn, może wymagać jedynie ukończenia kursu. Wymagania, jakie należy spełnić, by móc uczestniczyć w kursie, to zazwyczaj wykształcenie gimnazjalne, ukończony 18 rok życia i brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej i zakończone są egzaminem. Zdobyte uprawnienia ważne są przeważnie bezterminowo (np. uzyskanie uprawnień obsługi pomp do betonu w ramach kursu operatora pomp do mieszanki betonowej).

W przypadku niektórych stanowisk pracy warto łączyć uprawnienia do obsługi różnych maszyn. Wszechstronność w obsłudze różnych maszyn i urządzeń może zwiększyć Twoją atrakcyjność na rynku pracy w oczach potencjalnego pracodawcy. Jeśli myślisz o pracy operatora, upewnij się, jakich certyfikatów i uprawnień wymagają pracodawcy i spróbuj zapisać się na odpowiednie kursy.

Przydatne linki 

Więcej na temat zawodu operatora maszyn możesz dowiedzieć się odwiedzając poniższe strony internetowe: