« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Instruktor fitness  / instruktorka fitness

Inna nazwa: instruktor aerobiku / instruktorka aerobiku
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Instruktor fitness to osoba prowadząca zajęcia ruchowe przy muzyce, których celem może być poprawa kondycji fizycznej, utrata na wadze, zwiększenie masy mięśniowej, poprawa samopoczucia. Instruktor fitness instruuje jak wykonać zestaw ćwiczeń, a następnie sprawdza poprawność wykonywanej przez uczestników sekwencji ruchów. Ważnym zadaniem instruktora jest ciągłe motywowanie uczestników oraz wymyślanie nowych układów, które będą atrakcyjne i rozwijające.

Uczestnikami zajęć fitness mogą być osoby w każdym wieku, o ile nie mają przeciwwskazań lekarskich. Grupy prowadzone przez instruktorów mogą być kierowane do konkretnych odbiorców (np. seniorzy lub kobiety), albo mieć charakter otwarty. Często wyróżnia się poziomy zaawansowania prowadzonych zajęć, aby dopasować proponowane ćwiczenia do kondycji uczestników. Zajęcia aerobowe można podzielić na wytrzymałościowe (np. step, aerobik dance), kształtująco-wzmacniające (np. abs, body ball), rozciągające (np. joga, pilates) oraz zajęcia taneczne (np. latino, zumba). Zajęcia mogą być prowadzone według konkretnego stylu lub mieć charakter ogólnorozwojowy.

Ponieważ fitness uznawany jest za dyscyplinę sportu, instruktorzy fitness mogą również brać udział w zawodach lub przygotowywać do nich swoich podopiecznych.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako instruktor fitness pracy będziesz szukać zwykle w klubach fitness, ośrodkach rekreacyjnych i kompleksach sportowych.

Zajęcia prowadzić będziesz w pomieszczeniach zamkniętych, na wolnym powietrzu oraz w wodzie. Ważne jest, aby przestrzeń, w której prowadzone są zajęcia, była bezpieczna i przystosowana do takiej aktywności. Sale gimnastyczne wyposażone są zazwyczaj w duże lustra ułatwiające pracę z własnym ciałem. Niektóre ćwiczenia wymagają dodatkowego sprzętu, który również powinien być zapewniony przez instruktora lub ośrodek, w którym pracuje: stepy, maty, ciężarki, piłki.

Twój styl pracy uzależniony będzie od grafiku zajęć w fitness klubie. Zajęcia odbywają się zazwyczaj popołudniami i wieczorami lub wczesnym rankiem, aby mogło w nich uczestniczyć jak najwięcej zainteresowanych. Zdarza się, że instruktorzy mają zajęcia w dużych odstępach czasowych w ciągu dnia, albo jedne po drugich przez kilka godzin. Grafik bywa zmienny, a częstą praktyką jest również pracowanie w ramach zastępstwa za innego instruktora (np. w razie jego choroby).


 

Umiejętności i styl pracy 

Podstawowym warunkiem jaki musisz spełnić, aby sprawdzić się w zawodzie instruktora fitness, jest dobra sprawność fizyczna oraz posiadanie umiejętności wykonywania ćwiczeń i układów charakterystycznych dla tej dyscypliny sportu. Powinnaś/powinieneś charakteryzować się spostrzegawczością i uwagą oraz posiadać umiejętność koncentracji. Jest to niezwykle ważne, aby podążać za potrzebami grupy i na bieżąco na nie odpowiadać poprzez dobór odpowiedniego tempa i rodzaju ćwiczeń.

Praca instruktora wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi, dlatego jedną z ważniejszych umiejętności, jaką powinnaś/powinieneś posiadać, jest łatwość nawiązywania kontaktu. Prowadząc zajęcia powinnaś/powinieneś mieć na uwadze, że wielu uczestników zmaga się podczas ćwiczeń z własnymi słabościami, ograniczeniami, często także kompleksami – dlatego powinny Cię charakteryzować wyczucie, takt i wrażliwość. Pamiętaj, że do Twoich zadań będzie należało motywowanie ćwiczących poprzez wprowadzanie przyjaznej atmosfery oraz wiary w osiągnięcie zaplanowanych rezultatów.

Nie może Ci zabraknąć samodzielności i odpowiedzialności. Instruktor zazwyczaj sam wymyśla i planuje swoje działania. Nikt go bezpośrednio nie nadzoruje, konieczne jest jednak, abyś kierowała/kierował się zasadami wynikającymi z dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie ćwiczących.

Aby zajęcia były dla uczestników atrakcyjne i sprawiały dobrą zabawę, instruktor powinien być osobą kreatywną i pomysłową, otwartą na sugestie i potrafiącą działać spontanicznie. W zawodzie tym często podkreśla się również osobowość trenera, który powinien odznaczać się dużą charyzmą i siłą charakteru.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Jest to zawód idealny dla Ciebie, jeśli lubisz tę formę aktywności fizycznej oraz kontakt z ludźmi. Droga do zawodu związana jest zazwyczaj z uczestniczeniem przez wiele lat w zajęciach fitness. Osoby, które pasjonują się fitnessem i jednocześnie lubią swoją wiedzę i umiejętności przekazywać innym, mogą zdecydować się na zrealizowanie dodatkowych kursów na instruktora.

Zawód ten może stanowić dodatkową pracę dla osób pasjonujących się fitnessem, dla których jest to dalszy etap rozwijania ich hobby. Dla wielu instruktorów jest to jednak zawód, do wykonywania którego przygotowują się latami. Pracę nad rozwojem kondycji fizycznej można rozpocząć już w dzieciństwie lub okresie nastoletnim, wybierając szkołę sportową. Warto również uczęszczać na różnego typu dodatkowe zajęcia sportowe.

Ponieważ w zawodzie tym bardzo ważne jest posiadanie wiedzy dotyczącej anatomii i zdrowia, dobrze widziane (zarówno przez pracodawców, jak i klientów) jest ukończenie Akademii Wychowania Fizycznego.


 

Przydatne linki 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zawodu instruktora fitness, możesz odwiedzić również te strony: