« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Rezydent  / rezydentka

Inna nazwa: service manager
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Rezydent jest pracownikiem biura podróży. Reprezentuje biuro i dba o zadowolenie jego klientów na miejscu wycieczki, którym są zwykle różnego rodzaju kurorty, zazwyczaj zagranicą. Jego podstawowym zadaniem jest zadbanie o wszelkie sprawy administracyjne związane z pobytem turystów oraz kwestie formalne, np. paszporty i upoważnienia uczestników wycieczki. Powinien mieć dobre rozeznanie w przepisach i procedurach związanych z przebywaniem turystów w danym miejscu, znać pobliską okolicę, pracowników hotelu, restauracji oraz instytucji współpracujących. Rolą rezydenta jest utrzymanie dobrych relacji reprezentowanego przez siebie biura z okolicznymi placówkami. Do jego obowiązków należy także dopilnowanie, by umowy zawarte między biurem a hotelem, restauracją, pilotem wycieczek oraz przewoźnikami zostały dotrzymane.

Poza dopilnowaniem podstawowych kwestii formalnych do zadań rezydenta należy przede wszystkim opieka nad turystami w sposób, który zapewni im bezpieczeństwo i zadowolenie z wakacji. Po dotarciu turystów na miejsce rezydent przejmuje od pilota opiekę nad grupą. Pomaga wczasowiczom w zakwaterowaniu oraz udziela im podstawowych informacji na temat pobytu. W trakcie trwania wypoczynku dba o przebieg zaplanowanego programu. Sprzedaje wycieczki fakultatywne, które prowadzą on sam lub pilot wycieczek. Zajmuje się rezerwacją odpowiednich biletów, wyszukuje atrakcje, stara się zapełnić czas ciekawymi wydarzeniami. Współpracuje także z animatorem kultury, który dba o aktywnie spędzony czas wczasowiczów. I pilnuje, by wszystko obyło się zgodnie z planem.

Rezydent odpowiada za udany pobyt wczasowiczów. Powinien stanowić wsparcie dla turystów. Wiele osób wyjeżdżających na wczasy zagraniczne nie zna języków obcych, rezydent powinien więc zadbać, by poczuły się o wszystkim poinformowane. W sytuacjach kryzysowych, takich jak potrzeba wizyty u lekarza lub zaginięcie bagażu, rolą rezydenta jest pomoc podopiecznym w rozwiązaniu problemu. W przypadku ewentualnych skarg podczas pobytu rezydent stara się wyjaśnić sytuację. Pozostaje również otwarty na sugestie wczasowiczów odnośnie organizacji całej wycieczki.

Po zakończonej wycieczce rezydent odwodzi klientów na lotnisko lub dworzec, żegna ich w imieniu biura podróży i przekazuję opiekę pilotowi wycieczki. Praca pilota i rezydenta są dość podobne, różnica polega jednak na tym, że rezydent przebywa zawsze na miejscu wycieczki. Nie podróżuje jak pilot z grupą, lecz spędza w danym miejscu kilka miesięcy (w kurortach sezonowych) lub nawet kilka lat (w miejscach, w których sezon trwa cały rok).

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako rezydent będziesz pracować dla biura podróży. W sezonie przebywać będziesz na tzw. destynacji turystycznej, czyli w miejscu stacjonowania wycieczki. Sezon może trwać od kilku miesięcy do całego roku. W zawodzie tym możesz znaleźć zatrudnienie przez biuro w sposób ciągły lub jedynie na okres pełnienia obowiązków w miejscu wyjazdu. Zatrudnieni na stałe pracują poza sezonem w biurze, przygotowując ofertę na kolejny sezon.

Warunki pracy uzależnione są od miejsca pobytu, długości trwania wjazdu oraz zakresu obowiązków rezydenta. Czasami role rezydenta, pilota wycieczek oraz animatora kultury są łączone. Jest to praca, która wymaga ciągłej gotowości, bez względu na porę dnia czy nocy. Rezydent podczas turnusu pełni swoje obowiązku niemal cały czas. Charakter pracy sprawia, że rezydent zmuszony jest podporządkować jej swój styl życia, daje za to możliwość poznania wielu miejsc, ludzi i zwiedzenia świata.

Umiejętności i styl pracy 

Praca rezydenta uznawana jest za jedno z najciekawszych stanowisk w biurze podróży. Jest to jednak praca, w której wymagane jest posiadanie pewnych szczególnych cech osobowości. Jako rezydent powinnaś/powinieneś być osobą odpowiedzialną, samodzielną i dobrze zorganizowaną. Na Twoich barkach będzie leżała duża odpowiedzialność za dopilnowanie wszelkich spraw formalnych oraz za poziom zadowolenia zarówno ze strony klientów biura, jak też pracodawców i kontrahentów. Niezbędna jest więc umiejętność pracy pod presją czasu oraz w stresie.

Praca opiera się na niemal ciągłym kontakcie z ludźmi, dlatego powinnaś/powinieneś być osobą bardzo kontaktową, otwartą, z którą łatwo nawiązać porozumienie. Musisz przy tym charakteryzować się cierpliwością, życzliwością i nie możesz ulegać emocjom. Nie może Ci zabraknąć dobrej pamięci, aby pamiętać klientów oraz móc przypilnować wszystkich spraw. Bardzo ważne jest, abyś lubiła/lubił to, co robisz, była/był energiczny, ciekawy świata i bezproblemowy. Wszystko to wpływa na pozytywną atmosferę, którą powinien roztaczać rezydent.

Praca rezydenta wpływa bardzo wyraźnie na cały jego styl życia. Dlatego jest odpowiednia dla osób kochających podróże i wielokulturowość, które potrafią podporządkować życie licznym wyjazdom i przebywaniu dłuższy czas za granicą. Z pewnością odpowiednia jest dla osób, które potrafią szybko aklimatyzować się do nowych miejsc i ludzi oraz szybko się uczą.

Niezbędna w tej pracy jest biegła znajomość języków obcych, a także wiedza na temat miejsca, w którym odbywa się wycieczka, z zakresu kultury, geografii, historii, polityki, przyrody a także społeczności lokalnej.

Jak zdobyć taki zawód? 

Choć w pracy rezydenta podkreślane jest posiadanie odpowiednich predyspozycji i doświadczenia związanego z branżą turystyczną – wymagane jest również przejście specjalnego przeszkolenia. Kursy na rezydenta i pilota prowadzone są przez biura podróży i mogą odbywać się częściowo za granicą. Składają się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, umożliwiających nauczenie się właściwego reagowania na sytuacje typowe w pracy pilota i rezydenta. Wiedza zdobywana na kursie dotyczy historii, historii sztuki i kultury oraz wiedzy o krajach, do których pilot, a potem rezydent będzie jeździł. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego na pilota. Zdobycie uprawnień pilota wycieczek jest najczęściej najlepszą drogą do ubiegania się o zawód rezydenta, ponieważ ścieżka kariery zazwyczaj rozpoczyna się od pracy w tym charakterze. Należy zwrócić uwagę na prowadzone (m.in. drogą internetową) kursy na rezydentów, których ukończenie nie umożliwia nabycia uprawnień państwowych, a jedynie certyfikat ukończenia kursu.

W tym zawodzie wymagane jest posiadanie wykształcenia przynajmniej średniego. Warto ukończyć jednak studia wyższe z zakresu rekreacji i turystyki (studia prowadzone na Akademiach Wychowania Fizycznego, umożliwiają zdobycie uprawnień pilota w trakcie studiów). Ponieważ w zawodzie rezydenta niezbędna jest znajomość języków, warto posiadać udokumentowaną biegłą znajomość jak największej ilości języków obcych.

Zawód stwarza duże możliwości rozwoju finansowego, ponieważ cenione jest w nim zdobyte doświadczenie i umiejętności pozyskane w trakcie pracy. Umożliwia to aplikowanie do coraz lepszych biur podróży, a także w ciekawsze i bardziej egzotyczne rejony.

Przydatne linki 

Więcej o zawodzie rezydenta możesz przeczytać na stronach internetowych: