« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Specjalista ochrony środowiska  / specjalistka ochrony środowiska

Inna nazwa: specjalistka/ta do spraw ochrony środowiska
zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
© tenedos - Fotolia.com
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Specjalista ochrony środowiska to osoba podejmująca działania mające na celu ochronę środowiska i zachowanie go w jak najbardziej naturalnym stanie. Może być zatrudniony w placówkach administracji państwowej lub prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach. Specjalista odpowiedzialny jest za organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska. Jego zadaniem jest przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji, sporządzanie raportów, kontrolowanie przestrzegania ustawowych przepisów.

Jego podstawowym zadaniem jest badanie i ocena stanu środowiska naturalnego. W tym celu przeprowadza własne badania lub korzysta z dostępnych statystyk i raportów. Wiedza na temat stanu środowiska musi iść w parze ze znajomością przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Specjalista ds. ochrony środowiska zajmuje się również prognozowaniem zmian w środowisku związanych z działalnością człowieka. Pozwala to na zapobieganie negatywnym skutkom oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Są to elementy polityki proekologicznej. W jej ramach specjalista zarządza ochroną środowiska, np. wydając normy i decyzje dotyczące działalności mogącej naruszać środowisko naturalne.

Jedną z ról specjalisty ochrony środowiska może być prowadzenie audytów ekologicznych. Praca audytora ekologicznego polega na sprawdzaniu, czy przedsiębiorstwa przestrzegają norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Pracownik przeprowadza audyt, podczas którego zaznajamia się z działalnością zakładu, i sporządza raport dotyczący zgodności tych działań z przepisami. Praca audytora polega nie tylko na kontroli, ale także na opracowaniu strategii umożliwiającej spełniane wyznaczonych kryteriów.

W pracy specjalisty ds. ochrony środowiska niezbędne jest również kontaktowanie się z innymi pracownikami przedsiębiorstwa oraz współpracowanie z poszczególnymi działami w zakresie realizowania zadań i celów na rzecz ochrony środowiska. Specjalista powinien przekazywać informacje o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

W zawodzie specjalisty ochrony środowiska zatrudnienia możesz szukać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w zakładach przemysłowych oraz w instytucjach doradczych i monitorujących środowisko. Specjalista może prowadzić działalność usługową, doradczą, audytorską lub wdrożeniową.

Swoją pracę będziesz wykonywać głównie w biurze, choć niektóre zadania mogą wymagać pracy w terenie lub zakładach produkcyjnych. Ze względu na możliwe wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy (np. toksyczne substancje chemiczne), będziesz musiała/musiał starannie przestrzegać zasad BHP. Twoja praca będzie się odbywać zazwyczaj w systemie jednozmianowym w ciągu dnia.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska to rozwojowy obszar w działalności przedsiębiorstw. Niektóre certyfikaty bezpieczeństwa wymagają od firmy wydzielenia stanowiska dla specjalisty ds. ochrony środowiska, stąd jest to z pewnością zawód przyszłościowy. Możliwy jest także rozwój zawodowy związany z awansem na kierownika działu ochrony środowiska. W mniejszych firmach popularne jest rozszerzanie kompetencji pracownika także na zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Umiejętności i styl pracy 

By sprawdzić się w zawodzie specjalisty ochrony środowiska, przede wszystkim musisz dysponować wiedzą na temat środowiska oraz znać aktualne przepisy na ten temat. Powinnaś/powinieneś także posiadać umiejętności związane z badaniem środowiska i jego ochroną.

Nie może Ci zabraknąć zdolności analitycznego myślenia, umiejętności przewidywania oraz opracowywania prognoz i raportów, a także umiejętności komunikacyjnych oraz zdolności do pracy w zespole. Możliwe, że będziesz członkiem zespołu lub będziesz nadzorować działania innych, stąd wymagane są także umiejętności kierownicze.

W pracy specjalisty ważne jest również posiadanie cech związanych z poczuciem odpowiedzialności, sumiennością oraz rzetelnością realizowanych zadań.

Jak zdobyć taki zawód? 

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zostać specjalistą ochrony środowiska, konieczne będzie ukończenie studiów wyższych na kierunku ochrona środowiska. Kształcenie kierunkowe warto rozpocząć jednak już na poziomie szkoły średniej, kończąc technikum z tytułem technika ochrony środowiska.

Osoby zainteresowane pracą audytora ekologicznego muszą dodatkowo zdobyć specjalne uprawnienia wydawane przez firmy certyfikujące. Warto wyspecjalizować się w tym celu w konkretnym obszarze z zakresu ochrony środowiska, np. ochronie środowiska w przemyśle lub ochronie wód, gleby, przyrody i powietrza.


 

Przydatne linki 

Więcej na temat tego zawodu możesz dowiedzieć się odwiedzając strony internetowe:

  • Portal praca.pl – pod podanym linkiem znajdziesz opis dotyczący zawodu specjalisty ochrony środowiska.
  • Specjalista ochrony środowiska – charakterystyka zawodu na stronie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”.
  • KluczDoKariery.pl – opis zawodu specjalisty ds. ochrony środowiska w katalogu zawodów na stronie ogólnopolskiego portalu z dziedziny rozwoju zawodowego i edukacji.
  • Zawody przyszłości – opis zawodów przyszłości na stronie qpracy.pl, wśród których znaleźć można zawody z zakresu ochrony środowiska.
  • Technik ochrony środowiska – opis zawodu z „Przewodnika po zawodach” dostępnego na stronie doradca.praca.gov.pl.
  • Podstawa programowa dla zawodu technik ochrony środowiska dostępna na stronie koweziu.edu.pl.