Co spowodowało inflację w Polsce?
Co spowodowało inflację w Polsce?

Inflacja w Polsce jest wynikiem wielu czynników, takich jak wzrost kosztów produkcji, spadek wartości waluty krajowej oraz rosnąca konsumpcja. Jednakże głównym powodem inflacji jest nadmierna podaż pieniądza przez bank centralny i rząd, co prowadzi do zwiększenia ilości pieniędzy w obiegu i wyższych cen towarów i usług.

Polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego

Co spowodowało inflację w Polsce?

Inflacja to niepokojący problem dla wielu gospodarek na całym świecie, a Polska nie jest wyjątkiem. Od 2018 roku polska inflacja przekroczyła cel Narodowego Banku Polskiego (NBP), który wynosił 2,5% +/-1 punkt procentowy. W związku z tym NBP wprowadził szereg działań dotyczących swojej polityki monetarnej.

Polityka monetarna NBP skupia się głównie na regulacji podaży pieniądza i stóp procentowych oraz kontrolowaniu inflacji. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest utrzymywanie odpowiedniej wysokości stopy referencyjnej – czyli oprocentowania kredytów udzielanych przez banki komercyjne.

W ostatnich latach stopa ta była bardzo niska – co miało pobudzić inwestycje i konsumpcję poprzez łatwe dostępność do taniego kapitału. Niemniej jednak taka sytuacja może prowadzić do wzrostu cen dóbr i usług oraz pojawienia się nadmiernych spekulacji finansowych, które mogą destabilizować system finansowy kraju.

Aby temu zapobiec Narodowy Bank Polski podejmował różnego rodzaju działania mające na celu zachowanie stabilności rynków finansowych oraz ograniczenie ryzyka występującej deflacji lub hiperinflacji.

Jednym ze sposobów na kontrolowanie inflacji jest podwyższanie stóp procentowych. W ten sposób bank centralny ogranicza dostępność kredytów i zmusza ludzi do oszczędzania, co zmniejsza popyt na towary i usługi oraz przyczynia się do obniżenia cen.

W ostatnich latach NBP podejmował też inne działania w celu utrzymania stabilnej sytuacji finansowej w kraju. Jednym z nich było wprowadzenie tzw. „progu inflacyjnego”, czyli minimalnej wysokości ceny produktów – powyżej której uznaje się to za wzrost kosztów, a nie inflację.

Inne narzędzia stosowane przez NBP to m.in.: operacje otwartego rynku (czyli kupno lub sprzedaż papierów wartościowych), rezerwa obowiązkowa dla banków (która reguluje ilość gotówki jaką muszą one posiadać) oraz interwencje walutowe mające zapobiec nadmiernemu umocnieniu złotego.

Pomimo działań podjętych przez Narodowy Bank Polski polska gospodarka nadal borykała się ze sporym problemem inflacji w ciągu ostatniego roku. Przykładem może być tu rosnąca cena żywności – która wynikała między innymi z suszy występującej latem ubiegłego roku oraz zamknięcia huty ArcelorMittal Poland S.A., co skutkowało brakiem surowców potrzebnych do produkcji stali.

Podsumowując, Narodowy Bank Polski ma na celu utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej w kraju poprzez kontrolowanie inflacji i regulację podaży pieniądza oraz stóp procentowych. W tym celu stosuje różne narzędzia takie jak operacje otwartego rynku czy interwencje walutowe. Niemniej jednak problem inflacji nie jest łatwy do rozwiązania – zwłaszcza gdy wynika on z czynników zewnętrznych takich jak susze lub zamknięcia zakładów przemysłowych.

Wezwanie do działania: Prosimy o zapoznanie się z przyczynami inflacji w Polsce. Link do artykułu na ten temat znajduje się tutaj: https://www.pcgamer.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here