Co można wrzucić w koszty?

Co można wrzucić w koszty?

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają możliwość odliczania pewnych wydatków związanych z ich działalnością. Te wydatki, które mogą być objęte kosztami uzyskania przychodu,...

Co zalicza się do amortyzacji?

Amortyzacja jest procesem rozłożenia kosztów inwestycji na okres jej użytkowania. W ramach amortyzacji przedsiębiorstwo zalicza do kosztów wydatki poniesione na nabycie środków trwałych, które...
Ile amortyzuje się lokal?

Ile amortyzuje się lokal?

Ile amortyzuje się lokal? Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów inwestycyjnych na określony czas. W przypadku lokalu, czas ten zależy od jego rodzaju i przeznaczenia...

Co to jest dodatnia wartość firmy?

Dodatnia wartość firmy to pojęcie, które odnosi się do wszystkich aktywów i zasobów przedsiębiorstwa. Określa ona wartość całej organizacji w ujęciu finansowym oraz jej...
Jak wprowadzić środek trwały?

Jak wprowadzić środek trwały?

Wprowadzenie: Wprowadzanie środka trwałego to proces księgowy, który polega na zaksięgowaniu wartości przedmiotu trwałego (np. budynku, maszyny) w bilansie firmy oraz rozłożeniu kosztów nabycia...

Czy amortyzacja jest dochodem?

Amortyzacja jest procesem rozłożenia kosztów trwałych aktywów na ich użytkowanie przez określony czas. W związku z tym, nie można jej uznawać za dochód, ponieważ...
Kiedy winien a kiedy ma?

Kiedy winien a kiedy ma?

Kiedy to winien, a kiedy to ma – te dwa wyrazy mają swoje specyficzne znaczenia w języku polskim. "Winien" oznacza, że osoba jest zobowiązana...

Co oznacza że firma została usunięta z CEIDG?

Usunięcie firmy z CEIDG oznacza, że została ona wykreślona z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to spowodowane brakiem aktywności gospodarczej...
Co wchodzi w skład środki trwałe?

Co wchodzi w skład środki trwałe?

Środki trwałe to długotrwałe aktywa, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w celu prowadzenia swojej działalności. W skład środków trwałych mogą wchodzić m.in. budynki i...
Co wpisujemy do środków trwałych?

Co wpisujemy do środków trwałych?

Do środków trwałych wpisujemy aktywa, które są przeznaczone do długotrwałego użytku w działalności gospodarczej. Są to m.in. nieruchomości, maszyny i urządzenia oraz pojazdy służbowe....

ZOBACZ TEŻ