Ile zarabia anestezjolog w Polsce

Lekarz anestezjolog odgrywa ważną rolę w sali operacyjnej. Podejmuje decyzje, które mają na celu zabezpieczenie i regulację wszystkich funkcji życiowych. Jest osobą, na której spoczywa  zadanie znieczulenia, diagnozowania i leczenia każdego problemu medycznego, wynikłego podczas operacji i w trakcie okresu pooperacyjnego. Rola anestezjologów jest bardzo szeroka i wykracza poza salę operacyjną. Anestezjolodzy są ekspertami w leczeniu bólu, pomagając przeżyć w komforcie pacjentom, którzy cierpią na zespoły bólowe w przebiegu licznych chorób przewlekłych. Ponadto specjaliści anestezjolodzy zajmują się prowadzeniem oddziałów intensywnej terapii, w których za pomocą zaawansowanych metod i urządzeń prowadzone jest leczenie pacjentów z niewydolnością wielu organów i układów oddechowego, krążenia, nerek czy pacjenci w śpiączce.

Anestezjologia jest specjalizacją która od wielu lat zapewnia dobre wynagrodzenie. Wymaga jednak wielkiej odpowiedzialności. Skutki popełnionego błędu mogą być tragiczne. Dobre warunku finansowe pracy lekarzy anestezjologów wynikają ze zbyt małej ilości specjalistów tej dziedziny, a potrzebni są w każdym szpitalu. Placówki niejednokrotnie muszą dzielić się jednym lekarzem. Z powodu zbyt małej ilości anestezjologów ministerstwo zdrowia określiło specjalizację anestezjologiczną mianem deficytowej. Obecnie lekarzy tej specjalizacji jest niespełna pięć tysięcy.

Deficytowa specjalizacja

Problem deficytu lekarzy tej specjalizacji związany jest z masową emigracją lekarzy od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Podwyższenie wynagrodzeń pomogło tylko częściowo. Do Polski wróciła niewielka część anestezjologów. Szpitale w celu spełnienia odpowiednich standardów muszą posiadać odpowiednią liczbę anestezjologów. Niespełnienie tego warunku skutkuje brakiem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowe standardy dotyczące opieki na oddziałach położniczych posiadają wytyczne nakładające obowiązek zatrudnienia specjalisty anestezjologa w każdym z oddziałów.

Zróżnicowane stawki

Dyrektorzy szpitali zmuszeni są organizować podwójne dyżury lekarskie na oddziałach intensywnej terapii. Powodem tego są nowe standardy obowiązujące anestezjologów. W szpitalu samodzielnie nie mogą pełnić dyżuru lekarze anestezjolodzy posiadający tylko pierwszy stopień w starym systemie specjalizacji lekarskich. Taki specjalista, choć ma wieloletnie doświadczenie, może zajmować się pacjentami tylko pod nadzorem specjalisty z II stopniem specjalizacji. Dla szpitali, zwłaszcza powiatowych jest to problem. Jedynym możliwym sposobem pełnienia dyżuru lekarzy anestezjologów posiadających pierwszy stopień specjalizacji jest organizowanie podwójnych dyżurów. Powoduje to znaczne koszty, ponieważ anestezjolodzy należą do jednej z najdroższych grup zawodowych w służbie zdrowia.

Ograniczenia zostały wprowadzone w 2012 roku w wyniku wdrożenia standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zapisy tej ustawy dzielą anestezjologów na posiadających starą specjalizację pierwszego stopnia oraz tych posiadających pełne uprawnienia zawodowe. Dla szpitali oznacza to dodatkowe koszty. W praktyce lekarze anestezjolodzy za dyżury otrzymują różne stawki. Lekarze posiadający stary pierwszy stopień specjalizacji otrzymują niższe wynagrodzenie za dyżury od lekarzy posiadających drugi stopień, pomimo że często posiadają większe doświadczenie.

Wiele możliwości

Anestezjolodzy mogą pracować w ramach kontraktów, co daje możliwość pracy w kilku placówkach. Mogą być związani na stałe z jednym szpitalem, jednocześnie mogąc pełnić dyżury w innej placówce. Możliwa jest także forma pełnienia dyżurów telefonicznych, wówczas w razie konieczności lekarz musi dojechać do szpitala w określonym czasie. Lekarze pracujący na kontraktach zarabiają więcej od zatrudnionych na etat w szpitalach i przychodniach. Według danych na dzień 1 stycznia 2016 roku lekarz anestezjolog z rocznym stażem pracy zarabia 2960 zł brutto. Anestezjolodzy z 2 – 3 letnim doświadczeniem zarabiają 3550 zł brutto. Staż 4 – 5 letni wiąże się ze średnim wynagrodzeniem 3890 zł brutto. Lekarze posiadający doświadczenie sześcioletnie i większe otrzymują około 6200 zł brutto podstawowej pensji.

Pensje anestezjologów są ustalane indywidualnie. Ich wysokość jest zależna od dyrektora placówki. Podstawowa pensja anestezjologa wynosi 4 tysiące złotych brutto. Drugie tyle specjaliści anestezjolodzy zarabiają przy jednym dyżurze tygodniowo. Stawka za godzinę dyżuru specjalisty anestezjologa wynosi około 100 złotych.  Anestezjolog ordynator może zarobić jeszcze więcej, powyżej 40 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak wynik ten zawsze związany jest z dodatkowymi obowiązkami. Wynagrodzenie zatem zależy od ilości przepracowanych w miesiącu godzin. W ten sposób wynagradzani są tylko ci specjaliści, których praca jest dla szpitala opłacalna. Czyli wykonujący procedury najlepiej wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here