Czy można odliczyć VAT od leasingu?

Czy można odliczyć VAT od leasingu?

Tak, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od leasingu. Warto jednak pamiętać o pewnych wymogach formalnych oraz ograniczeniach w zakresie rodzaju działalności i używanego sprzętu...

Co składa się na wartość środka trwałego?

Środek trwały to aktywo długoterminowe, które jest wykorzystywane w działalności gospodarczej przez co najmniej jeden rok. Wartość środka trwałego składa się z jego pierwotnej...
Kiedy DT a kiedy CT?

Kiedy DT a kiedy CT?

Kiedy chodzi o diagnostykę medyczną, istnieją różne metody badania pacjentów. Dwie z nich to tomografia komputerowa (CT) oraz diagnostyka obrazowa (DT). Oba te podejścia...

Jak długo trwa amortyzacja samochodu?

Amortyzacja samochodu to proces, który pozwala na stopniowe zwiększanie wartości wykorzystanego pojazdu w celach podatkowych. Jest to ważny aspekt dla przedsiębiorców i osób prowadzących...
Co zaliczamy do kosztów zmiennych?

Co zaliczamy do kosztów zmiennych?

Koszty zmienne są jednym z elementów kosztów przedsiębiorstwa, które ulegają zmianom wraz ze wzrostem lub spadkiem produkcji. Wyróżniamy je od kosztów stałych, które pozostają...

Kiedy zaprzestać amortyzacji?

Amortyzacja to proces rozłożenia kosztów aktywów trwałych na określony czas. Kiedy zaprzestać amortyzacji zależy od rodzaju aktywu oraz obowiązujących przepisów podatkowych. W przypadku niektórych...
Co księguje się na koncie 751?

Co księguje się na koncie 751?

Księguje się na koncie 751 koszty wynagrodzeń pracowników, czyli wszystkie wydatki związane z pensjami, premiami i innymi świadczeniami dla zatrudnionych osób w firmie. Jest...
Czy działki się amortyzuje?

Czy działki się amortyzuje?

Działki to nieruchomości, które często kupowane są jako inwestycja lub z myślą o budowie domu. Warto jednak pamiętać, że takie działki również podlegają procesowi...

Jak działa amortyzacja?

Amortyzacja jest procesem rozłożenia kosztów nabycia aktywów trwałych na okres ich użytkowania. W ten sposób, zamiast obciążać jednorazowo cały koszt zakupu w momencie jego...
Do jakiej kwoty samochód w koszty?

Do jakiej kwoty samochód w koszty?

Odpowiedź: W Polsce, samochód może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodu w firmie lub jako wydatek prywatny. Kwota ta nie jest określona jednoznacznie i...

ZOBACZ TEŻ