Czy można odliczyć VAT od leasingu?
Czy można odliczyć VAT od leasingu?

Tak, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od leasingu. Warto jednak pamiętać o pewnych wymogach formalnych oraz ograniczeniach w zakresie rodzaju działalności i używanego sprzętu lub pojazdu. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji na ten temat.

Odliczenie VAT od leasingu – jak to działa?

Odliczenie VAT od leasingu – jak to działa?

Wiele firm korzysta z usług leasingowych, aby móc skorzystać z nowoczesnego sprzętu bez konieczności ponoszenia dużych kosztów na jego zakup. Jednakże, nie wszyscy wiedzą, że można również odliczyć część kwoty wynikającej z podatku VAT.

Aby dokładnie wyjaśnić ten proces należy najpierw przypomnieć sobie co to jest podatek VAT i jak on działa. Podatek wartości dodanej (VAT) jest narzędziem fiskalnym stosowanym przez państwa do pobierania opłat za towary i usługi oferowane klientom końcowym.

Podczas gdy klienci końcowi płacą pełną stawkę podatkową (np. 23%), firmy mają możliwość odliczenia części tej kwoty jako kosztów uzyskania przychodu – o ile spełniają określone wymagania formalne oraz materialne zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeśli chodzi o leasing, sytuacja ta wygląda trochę inaczej niż przy standardowej fakturze wystawionej na towary lub usługi ze względu na specjalną umowę między przedsiębiorstwem a dostawcą finansowania czytaj: spółka lease’ingowa). Zazwyczaj umowa ta obejmuje dwóch kluczowych uczestników:

– Leasera – przedsiębiorstwo lub spółkę, które wynajmuje sprzęt od dostawcy finansowania (spółki lease’ingowej)
– Lessora – instytucję finansową, która zgodziła się na sfinansowanie zakupu tego samego sprzętu.

Podczas gdy w przypadku standardowego rachunku VAT wystarczy dokładnie określić stawkę podatkową oraz kwoty netto i brutto, aby móc poprawnie obliczyć wartość podatku należnego / naliczonego; leasing wymaga specjalnej procedury. Dlaczego? Ponieważ koszty ponoszone przez Leasera są wykonywane w ramach umowy najmu a nie faktycznego zakupu towarów czy usług.

W praktyce oznacza to następująco: jeśli Twoja firma korzysta z usług leasingowych do nabycia środków trwałych lub innych akcesoriów biurowych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej można odliczyć część kwoty VAT-u odprowadzanego co miesiąc za ten rodzaj transakcji. Kwota ta będzie równoważyła wysokości rat przypisanych do konkretnego urządzenia albo maszyny.

Aby jednak skorzystać ze zwrotów opłaty wnioskowanej przy każdej fakturze zawierającej czynsz za dzierżawiony produkt leaser musi spełnić szereg warunków formalno-prawnyh:

1) Zamieszkały na terytorium Polski – leaser musi być osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez KRS i posiada siedzibę na terenie kraju.

2) Przedmiot leasingu – tylko te towary (np. sprzęt techniczny), które są niezbędne do działania firmy mogą zostać uwzględnione jako koszt uzyskania przychodów pod warunkiem że ich wartość początkowa wynosi minimum 10 tysięcy złotych netto

3) Prawidłowe rozliczenia rachunku VAT – Leasingobiorca powinien otrzymać fakturę zawierając informacje dotyczące opłat za dzierżawiony towar oraz stawkami podatkowymi obowiązkowo ujawniane na dokumencie zakupowym.

4) Okres wykorzystywania urządzeń – Koszt produktu pojawiają się w książce przychodów i rozchodów dopiero od momentu jego przekazania lessee’owi a kończony z chwilą zwrotowania go właścicielowi czyli lessor’owi.

Podsumowanie:

Odliczenie kwoty VAT-u od konkretnego rodzaju usług finansowych takich jak leasing wymaga starannego przeanalizowania umowy między dwoma stronami: Lessee’m oraz Lessor’em. O ile spełnisz określone wymagania formalno-prawne, możesz skorzystać ze znacznych oszczędności podatkowych, które pomogą Ci w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tak, można odliczyć VAT od leasingu. Zachęcam do zapoznania się z ofertą na stronie https://www.zakupomat.net/.

Link tag HTML: https://www.zakupomat.net/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here