Zgodnie z polskim prawem podatkowym, przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodu. Jednym z takich kosztów jest amortyzacja – czyli stopniowe rozłożenie wartości środka trwałego na określony czas eksploatacji. Często jednak pojawiają się sytuacje, kiedy firma dokonuje jednorazowej amortyzacji np. sprzedając nieruchomość lub maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji może pojawić się pytanie: czy taka operacja musi być zgłoszona?

Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

Czy trzeba zgłaszać jednorazową amortyzację?

W biznesie, wiele przedsiębiorców decyduje się na inwestycje w środki trwałe. Są to maszyny, urządzenia czy też nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z kosztów ponoszonych przez właścicieli firm jest ich amortyzacja.

Amortyzacja polega na rozłożeniu kosztu zakupu danego aktywu (maszyny lub budynku) na kilka lat poprzez stopniowe umniejszenie wartości początkowej tego aktywu. Oznacza to zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz obciążenie mniejszymi kwotami podatku dochodowego każdego roku.

Jednakże istnieją przypadki, kiedy firmy mogą skorzystać z tzw. jednorazowej amortyzacji – co oznacza odliczenie całej sumy wydatków za dany rok fiskalny bez konieczności dzielenia jej proporcjonalnie pomiędzy kolejne lata amorytacji.

Jakie warunki muszą być spełnione aby móc skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

Przedsiębiorcy powinni spełniać pewne wymagania określone w przepisach prawa i regulaminach dotyczących księgowości:

1) Konkretna pozycja bilansowa
Zgodnie ze stanem prawnym Polskiej księgowości, jednorazowa amortyzacja jest możliwa tylko w przypadku zakupu aktywów zaliczanych do środków trwałych. Jest to pozycja bilansowa określająca wartości majątkowe przedsiębiorstwa i obejmująca m.in. budynki czy maszyny.

2) Wartość początkowa
Kolejnym wymogiem umożliwiającym skorzystanie z jednorazowej amortyzacji jest wysokość wydatków poniesionych na dany aktyw (np. budynek). Oznacza to, że koszt ten powinien wynosić co najmniej 10-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązkowego ustalonego przez rząd na daną chwilę.

3) Moment nabycia
Trzeci warunek przewiduje aby nabywcą tego przedmiotu była firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – nie ma tu znaczenia forma prawna firmy oraz jej wielkość finansową i liczebnosc pracowników.
Podsumowanie

Jednorazowy odliczenie amorytacji stanowi korzyście dla firm które inwestuja duża sume pieniędzy np . w nowoczesne maszyny produkcyjne lub budynki biurowe . Zdecydowanie redukuje ona podatek dochodowy a także pozwala zaoszczyć większości kosztownej inwestycji już przy pierwszym roku funkcjonowania sprzętu czy lokalu .
Warto jednak pamiętać, że nie każda inwestycja spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z jednorazowej amortyzacji. Dlatego przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z przepisami i regulaminem dotyczącym księgowości oraz uważnie planować swoje wydatki na środki trwałe w celu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wezwanie do działania: Prosimy o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi jednorazowej amortyzacji i ewentualnym zgłoszeniu jej w odpowiednim terminie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem https://gazeta-dobryznak.pl/.

Link tagu HTML :
https://gazeta-dobryznak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here