W Polsce istnieje próg amortyzacyjny, czyli kwota, poniżej której przedsiębiorcy nie są zobowiązani do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że środki trwałe zakupione za taką kwotę mogą być od razu ujęte w kosztach uzyskania przychodów. Jakie jest obecne minimum?

Limit kwoty nieamortyzowalnej w roku podatkowym

W wielu krajach istnieje obowiązek amortyzacji aktywów trwałych w celu zrównoważenia kosztów i zmniejszenia podatku dochodowego. Jednakże, niektóre kraje mają limity kwoty nieamortyzowalnej dla małych przedsiębiorstw. W Polsce również istnieją przepisy dotyczące limitu kwoty nieamortyzowalnej.

Limit ten został wprowadzony w 2018 roku jako środek wsparcia dla małych przedsiębiorców, którzy często korzystają ze starszych urządzeń lub maszyn do pracy. Kwota ta wynosi 10 tysięcy złotych rocznie na jedno aktywo trwałe o wartości poniżej 20 tysięcy złotych netto.

Oznacza to, że jeśli firma kupiła sprzęt za mniej niż tą sumę, może wykorzystać całą jego wartość przy rozliczeniu podatkowym bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez kilka lat.

Na przykład: Firma X zakupiła drukarkę za 5 tysięcy złotych netto i komputer stacjonarny za 15 tysięcy złotych netto (razem są wart e20 tyś.). Drukarka jest objęta całkowitą kwota wolną od amortyzacji ponieważ jej cena była mniejsza niż limit ustawowy – a więc można ją od razu uwzględnić w kosztach firmy bez dokonywania amortyzacji. Komputer stacjonarny, który przekracza limit kwoty nieamortyzowalnej – jest objęty amortyzacją.

Limit ten dotyczy tylko aktywów trwałych zakupionych przez przedsiębiorstwo w ramach jego działalności gospodarczej. Inwestycje prywatne takie jak samochody osobowe czy mieszkania są wykluczone z tej kategorii i muszą być poddane normalnym odpisom.

Ograniczenie to ma na celu uproszczenie procedur rozliczeniowych dla firm oraz zachęcenie ich do inwestowania w nowoczesny sprzęt bez obciążenia kosztami dodatkowej administracji i księgowości.

Należy jednak pamiętać, że limity te zmieniają się co jakiś czas ze względów politycznych lub ekonomicznych, a więc warto regularnie sprawdzać aktualne przepisy podatkowe by uniknąć konsekwencji wynikających z błędnej interpretacji prawa.

Podsumowując: Limit kwoty nieamortyzowalnej stanowi przydatny instrument wsparcia dla małych przedsiębiorców prowadzących swój biznes od dłuższego czasu korzystając jednocześnie ze starszych urządzeń lub maszyn do pracy. Przed wprowadzeniem tzw „limitu” firmy często dokonywały ujemnego bilansowania poprzez stosowanie wysokich stawek amortyzacyjnych które pozwalały im na szybsze zatracanie wartości zakupionych aktywów. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy mają możliwość szybszego odzyskiwania swoich kosztów i inwestowania w rozwój firmy bez konieczności dodatkowych wydatków na księgowość oraz administrację zwiazaną z amortyzacją.

Wezwanie do działania: Zgodnie z polskim prawem, przedmioty o wartości nieprzekraczającej 3500 zł brutto można ująć w księgach rachunkowych bez konieczności amortyzacji.

Link tag HTML: OceniaCY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here