Euro

Euro – to słowo zna każdy w Europie i niemal każdy wie, jak duża moc kryje się w tych czterech literach. Ta stosunkowo młoda waluta stanowi dziś znaczną część światowych rezerw walutowych. Choć formalnie euro weszło do obiegu 1 stycznia 1999 r., idea utworzenia jednej wspólnej waluty dla zrzeszonych w unii gospodarczej i walutowej krajów kształtowała się już od lat 60. XX w. Chcecie wiedzieć jakie były początki tej waluty i poznać ciekawostki związane z nią? Zapraszamy do lektury przygotowanej przez serwis najlepszeplatformyforex.pl, na którym można znaleźć m.in. ranking platform forex.

Punkty przełomowe w historii waluty euro

Wracając do wątku z początku tekstu, od lat 60. XX wieku dynamika prac nad kwestią nowego europejskiego pieniądza rosła, a następnie malała – zróżnicowane podejście poszczególnych krajów europejskich, różna sytuacja gospodarcza i problemy związane z podnoszeniem krajowych gospodarek po trudnym okresie wojny spowodowały, że priorytetem były prace na rzecz własnego kraju, a idea wspólnoty musiała zaczekać.

Nadszedł jednak luty 1992 r., kiedy to podpisany został traktat z Maastricht. Ten historyczny dokument zawierał wiele istotnych z punktu widzenia dzisiejszej wspólnoty europejskiej postanowień, a jednym z nich była decyzja o ustanowieniu wspólnej waluty. Z uwagi na istotną zmianę w międzynarodowym obrocie finansowym i w krajowych systemach gospodarczych ustalono, że do 1999 r. będzie trwał okres przygotowawczy, podzielony na trzy etapy. Wszystkie te działania doprowadziły do wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty na rynek finansowy 1 stycznia 1999 r. Nazwa nowej waluty została oficjalnie nadana kilka lat wcześniej – w 1995 r. Odbyło się to podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Madrycie.

Wiele osób może jednak nie pamiętać pewnego ciekawego faktu dotyczącego momentu wprowadzenia euro. Początek 1999 roku to bowiem moment, w którym waluta ta weszła do obiegu, ale wyłącznie w formie bezgotówkowej. Na możliwość używania banknotów i monet obywatele krajów, które przyjęły wspólną walutę, musieli poczekać do 1 stycznia 2002 r.

Co jeszcze warto wiedzieć o walucie euro?

Bogata historia waluty euro to również wiele innych ciekawych faktów na jej temat. Oto niektóre z nich:

  • W 1999 r. nową walutę w obrocie bezgotówkowym przyjęły wszystkie kraje tworzące ówczesną Unię Europejską, z wyjątkiem Grecji. Kraj ten nie spełniał kryteriów ekonomicznych wymaganych przez Unię do tego, by móc wprowadzić europejską walutę.
  • Podczas dyskusji na temat nazwy wspólnej waluty padło wiele różnych propozycji. Wiele z nich nawiązywało do walut krajów członkowskich (np. dukat czy franken) i właśnie z tego powodu zostały one odrzucone, jako zbyt wyraźnie kojarzące się z poszczególnymi krajami.
  • Symbol waluty euro to nawiązanie do greckiej litery epsilon. W ten sposób symbol euro zwraca uwagę na związek z kolebką europejskiej cywilizacji.

Powstanie nowej waluty na zawsze zmieniło obraz europejskiej gospodarki i wywarło niebagatelny wpływ na światowe finanse. Dziś euro jest obok dolara jedną z najmocniejszych walut świata, a wartość pieniądza będącego w obrocie czyni z niego pod tym względem pierwszą walutę świata. Aż trudno wyobrazić dziś sobie, że jeszcze nieco ponad 20 lat temu świat nie znał wspólnej europejskiej waluty, a wiele krajów i osób zastanawiało się nad sensem jej wprowadzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here