Amortyzacja jest procesem rozłożenia kosztów związanych z aktywami trwałymi na okres ich użytkowania. Jest to ważny element w księgowaniu przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia uwzględnienie zużytkowania tych aktywów i zmniejszenie podatku dochodowego do zapłacenia przez firmę. W przypadku gdzie księgujemy amortyzację, odbywa się to na rachunku odpisów amortyzacyjnych lub konta bilansowego wartości niematerialnych i prawnych (WNiP).

Amortyzacja – co to jest i jak działa?

Amortyzacja – co to jest i jak działa?

W biznesie amortyzacja odgrywa kluczową rolę. Jest to proces związany z rozłożeniem kosztów zakupu aktywów trwałych na okres ich użytkowania. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uzyskać korzyści finansowe, ponieważ nie musi jednorazowo wykonywać dużych wydatków.

Zanim przejdziemy do omawiania szczegółów dotyczących księgowania amortyzacji, warto wiedzieć czym ona dokładnie jest i jak działa. Amortyzacja polega na stopniowym zmniejszaniu wartości rzeczowej danego aktywu trwałego w czasie jego eksploatacji przez firmę.

Przykładem mogą być maszyny produkcyjne czy budynki biurowe – po pewnym czasie przestają one spełniać swoje zadanie tak samo skutecznie jak w momencie zakupienia ich przez firmę. Wartość taka spada więc proporcjonalnie do ilości lat używania konkretnego urządzenia lub nieruchomości.

Kolejną kwestią wartą uwagi są stawki amortyzacyjne oraz metody obliczania jej wysokości dla poszczególnych rodzajów aktywów trwałych.
Najczęściej stosowanymi metodami są:
– liniowa
– degresywna
– procentowa

Metoda liniowa polega na równomiernym rozłożeniu kosztów zakupu na lata użytkowania danego aktywu trwałego. W przypadku metody degresywnej, pierwsze kilka lat eksploatacji urządzenia charakteryzuje się znacznie większym zużyciem niż późniejszy okres – w związku z tym wysokość amortyzacji jest wyższa. Natomiast w metodzie procentowej wartość amortyzowana stanowi stały procent od początkowej wartości rzeczowej.

Kiedy już mamy podstawowe pojęcie dotyczące księgowania i obliczania amortyzacji, należy odpowiedzieć na pytanie – gdzie dokładnie ją księgujemy? Amortyzacja zostaje ujęta jako koszt operacyjny przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie jego wyniku finansowego (czyli np. spadkiem przychodów).

Zgodnie ze standardami rachunkowości każde przedsiębiorstwo powinno prowadzić ewidencję posiadanych aktywów trwałych oraz ich odpisów amortyzacyjnych.
Dokumentem potwierdzającym wykonane przez firmę odpisy będzie tzw. „karta odpisowa”. Na niej znajdziemy informacje takie jak: data nabycia danej nieruchomości lub maszyny produkcyjnej, jej pierwotna cena zakupu czy też stawkę uwzględniawjącą sposób obliczenia deprecjacjomar.

Warto jednak pamietać o jednym istotnym fakcie – polskie przepisy podatkowe nie zezwalają na przyspieszone umorzenie wartości aktywów trwałych, co oznacza, że amortyzacja musi zostać naliczona według ustawowych stawek oraz metod.

Podsumowując – księgowanie amortyzacji to jedno z fundamentalnych zagadnień rachunkowości. Dzięki temu procesowi przedsiębiorstwo jest w stanie dokładniej obliczyć swoje koszty i efektywniej zarządzać finansami.
Dlatego też każdy właściciel firmy powinien posiadać solidną znajomość tego pojęcia i być świadomym jego wpływu na codzienną działalność biznesową.

Wezwanie do działania: Prosimy zapoznać się z procedurami księgowania amortyzacji na naszej stronie internetowej.
Link tagu HTML: Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here