Czym zajmuje się anestezjolog?

0
2230

Rola anestezjologa we współczesnej medycynie jest nieoceniona, a często także niedoceniana. Z lekarzem anestezjologiem mamy do czynienia nie tylko w trakcie operacji. Specjalizacja ta jest znacznie bardziej rozległa. Z pomocy tego lekarza korzystamy w karetce, lekarze anestezjolodzy prowadzą także oddziały intensywnej terapii. Specjalista ten wykonuje akcje reanimacyjne sztucznego oddychania oraz masażu serca.

Przed i po operacji

Poza znieczuleniem przed operacją anestezjolog przeprowadza badanie oraz diagnozę problemów medycznych, powstałych w trakcie zabiegu operacyjnego lub po nim. Lekarz anestezjolog wprowadza znieczulenie w czasie operacji, żaden zabieg operacyjny nie może zostać wykonany bez znieczulenia. Znieczulenie jest podawane, aby zabieg nie wiązał się z bólem i cierpieniem dla pacjenta. Do obowiązków anestezjologa należy również dbałość o bezpieczeństwo pacjenta w trakcie operacji. Na oddziale szpitalnym specjalista anestezjolog uczestniczy w przygotowaniach pacjenta do zabiegu chirurgicznego. W okresie pooperacyjnym do zadań anestezjologa należy pomoc w łatwiejszym przejściu okresu pooperacyjnego przez minimalizowanie bólu i cierpienia, nadzorowanie podstawowych funkcji życiowych i zapobieganie powstaniu powikłań pooperacyjnych. Lekarz specjalizacji takiej jak anestezjolog musi posiadać duże zaangażowanie. Rozbudowane możliwości oraz imponująca wiedza, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, pozwalają żywić zaufanie do specjalisty. Intensywna terapia prowadzona przez lekarza anestezjologa wymaga ogromnej wiedzy. Dobór odpowiednich środków dla pacjenta, zarówno przed zabiegiem, jak i po oraz przy ewentualnym leczeniu to bardzo ważny moment, który może zadecydować także o życiu pacjenta.

Intensywna terapia

Specjalnością lekarzy anestezjologów jest opieka medyczna nad pacjentami w stanie krytycznym, trafiającymi na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Leczenie takich pacjentów polega na stosowaniu nowoczesnych, skomplikowanych form leczenia, takich jak sztuczne podtrzymanie oddechu, wspomaganie krążenia. Pozwala to przeżyć wielu pacjentom, którzy bez takiej opieki nie mieliby szans na odzyskanie zdrowia. Poza pracą na salach operacyjnych i oddziałach intensywnej terapii anestezjolodzy są również potrzebni na izbie przyjęć, gdzie przeprowadzają akcje reanimacyjne oraz pomagają znieść ból przy zabiegach diagnostycznych na przykład w trakcie badań endoskopowych. Pomoc anestezjologa można uzyskać na oddziałach chirurgicznych, transplantologicznych, urologicznych, ginekologicznych, położniczych, laryngologicznych, okulistycznych, ortopedycznych oraz traumatologicznych. Anestezjolodzy są niezbędni także na oddziałach położniczych, gdzie wykonują zewnątrzoponowe znieczulenia w trakcie porodów. Lekarze tej specjalizacji mogą również wykonywać wkłucia centralne, czyli duże wkłucia dożylne, które umożliwiają dializę lub chemioterapię.

Codzienna praca

Specyfika pracy anestezjologa jest szczególna. Anestezjolodzy na co dzień spotykają się z bardzo ciężkimi przypadkami, są świadkami ogromnego bólu i cierpienia, jakie dotykają pacjentów. Muszą wobec tego potrafić radzić sobie ze stresem i własną wrażliwością. Od decyzji podjętej przez anestezjologa może zależeć zdrowie i życie chorego. To właśnie lekarz anestezjolog towarzyszy pacjentowi w czasie przygotowań, przebiegu oraz rekonwalescencji związanymi z operacją. Na tym lekarzu spoczywa również trud przeprowadzenia rozmowy z bliskimi pacjenta oraz informowanie ich o stanie bliskiej osoby. Jest to specjalizacja, która wymaga znajomości wielu dziedzin medycyny. Jednak domeną lekarzy anestezjologów jest, ogólnie mówiąc, leczenie bólu. Zwłaszcza ostrego lub długotrwałego. Przed każdym zabiegiem anestezjolog spotyka się z pacjentem i gromadzi wszystkie niezbędne informacje istotne dla przebiegu leczenia. Lekarz zadaje pacjentowi wnikliwe pytania dotyczące stanu zdrowia, chorób przewlekłych, zażywanych leków, alergii, przebytych operacji. Dokonuje szczegółowej analizy przeprowadzonych przed operacją badań diagnostycznych, przeprowadza konsultacje z innymi specjalistami, w celu oceny ryzyka znieczulenia i zaplanowania najkorzystniejszego dla pacjenta postępowania anestezjologicznego. Lekarz anestezjolog w swojej pracy spotyka się z wieloma problemami natury etycznej. Często w nagłych sytuacjach musi podejmować działania bez niezbędnej aparatury. Musi również podejmować bardzo ważne decyzje które mają wpływ na życie pacjentów.

Leczenie bólu

Anestezjolog zajmuje się także leczeniem niektórych schorzeń, jakich jak urazy głowy, urazy wielonarządowe, sepsa, posocznica, wstrząsy, zaburzenia neurologiczne, ostre choroby jamy brzusznej, ostre niewydolności nerek, obrzęki mózgu. Ponadto musi biegle posługiwać się, kontrolować i nadzorować aparaturę i sprzęt anestezjologiczny, w tym nad: aparatem do znieczulania ogólnego, EKG, defibrylatorem, aparatem do kontrolowanego oddechu, tonometrem, laryngoskopem, zestawem do przetaczania krwi i płynów, cewnikami i innymi. Anestezjolog, jak każdy lekarz stale musi doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. Między innymi poprzez uczestniczenie w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here