Ile zarabia Greenpeace?
Ile zarabia Greenpeace?

Ile zarabia Greenpeace?

Ile zarabia Greenpeace?

Greenpeace jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych na świecie, która działa na rzecz ochrony środowiska. Wiele osób zastanawia się, ile dokładnie ta organizacja zarabia i skąd pochodzą jej fundusze. Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Kto to jest Greenpeace?

Greenpeace zostało założone w roku 1971 przez grupę aktywistów ekologicznych w Vancouver, Kanada. Od tamtego czasu rozrosła się ona do międzynarodowej sieci działającej w ponad 55 krajach na całym globie.

Cel i misja:

Głównym celem Greenpeace jest promowanie pokoju oraz ochrona przyrody przed zagrożeniami takimi jak zmiany klimatu czy degradacja środowiska naturalnego.
Organizacja prowadzi kampanie mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, walkę ze zniszczeniem lasów deszczowych oraz przeciwdziałanie wydobyciu surowców mineralnych m.in ropą czy gazem łupkowym.
Działania podejmowane są również dla obrony zwierząt – szczególną uwagę przykłada się do ochrony zagrożonych gatunków morskich oraz walki z kłusownictwem.

Finansowanie Greenpeace

Jak każda organizacja pozarządowa, Greenpeace uzależnione jest od środków finansowych. Skąd pochodzą fundusze potrzebne na prowadzenie kampanii i działalności tej organizacji?

Członkowie:

Najważniejszym źródłem dochodu dla Greenpeace są składki członków. Osoby wspierające idee organizacji mogą dobrowolnie przystępować do grona jej członków i regularnie wpływać datki.
Część tych pieniędzy przeznaczana jest na utrzymanie biur lokalnych, wynagrodzenia pracowników czy pokrycie kosztów podróży w celach służbowych.

Kampanie fundraisingowe:

Aby zdobyć dodatkowe środki finansowe, Greenpeace często angażuje się w różnego rodzaju kampanie fundraisingowe.
Są to akcje mające na celu zebranie pieniędzy poprzez sprzedaże gadżetów firmowanych logo organization lub zaangażowanie społeczne – np bieg charytatywny.

Dotacje rządowe i prywatne darczyńcy:

Innym istotnym źródłem dochodu dla tej organizacji są dotacje zarówno od państw jak również prywatnych darczyńców. Rządy poszczególnych krajów, które wspierają cele Greenpeace często przyznają dotacje na realizację konkretnych projektów lub kampanii.
Ponadto, fundusze są pozyskiwane od prywatnych osób i organizacji charytatywnych zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego.

Jakie są zarobki pracowników?

Wielu ludzi jest również ciekawych tego jak wynagradzani są pracownicy Greenpeace oraz czy osoby zaangażowane w tę działalność dostają wynagrodzenie.

Działania wolontariuszy:

Należy pamiętać, że większość działań podejmowanych przez członków Greenpeace to praca społeczna – angażowanie się w różne inicjatywy bez wynagrodzenia finansowego.
Greenpeace opiera się głównie na pracy ochotników nie tylko podczas manifestacji czy akcji protestacyjnych ale także w codziennym funkcjonowaniu biur lokalnych tej organizacji.

Zatrudnienie etatowe:

Mimo że duża część pracy wykonywana jest bezinteresownie przez wolontariuszy to jednak istnieje grupa profesjonalistów zatrudnionych etatowo we wszystkich szczeblach hierarchicznych organization
Zarobki te uzależnione sa od stanowisk zajmowanego oraz kraju zamieszkania danej osoby.
Pracownicy Greenpeace otrzymują wynagrodzenie zgodne ze standardami na rynku pracy w danym kraju.

Podsumowanie

Greenpeace to organizacja pozarządowa, która działa globalnie i skupia się na ochronie środowiska naturalnego. Finansuje się głównie dzięki składkom członków oraz dotacjom od państw i prywatnych darczyńców. Praca większości osób zaangażowanych w działalność tej organizacji jest nieodpłatna jako wolontariusze, ale istnieje również grupa profesjonalistów zatrudnionych etatowo. Zarobki tych pracowników są uzależnione od stanowisk zajmowanych oraz lokalizacji geograficznej.

Wezwanie do działania:

Aby dowiedzieć się, ile zarabia Greenpeace i uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź stronę internetową AI PuW (Agencji Informacyjnej Pracodawców Unii Warszawskiej) pod adresem: https://www.aipuw.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here