Jakie są style negocjacji?
Jakie są style negocjacji?

Jakie są style negocjacji?

Jakie są style negocjacji?

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką negocjacji, na pewno słyszałeś o różnych stylach, które mogą być stosowane w procesie przekonywania drugiej strony. W tym artykule omówimy najważniejsze style i techniki wykorzystywane podczas rozmów handlowych.

Hierarchiczny styl negocjacji

Pierwszym modelem do rozważenia jest hierarchiczny styl negocjacyjny. Charakterystyczną cechą tego podejścia jest silna kontrola ze strony jednej osoby lub grupy nad całością procesu. Decyzje podejmowane są centralnie przez lidera lub decydenta, a pozostali uczestnicy mają ograniczoną rolę w dyskusji.

Zasady hierarchicznego modelu:

 • Szefowie dominujący – przywódcy grup mają pełną kontrolę nad przebiegiem rozmowy;
 • Ograniczone zaangażowanie innych stron – inne osoby nie odgrywają aktywnych ról ani nie wpływają bezpośrednio na wynik;
 • Duże znaczenie statusu społecznego – ważne role sprawują wysoko postawieni członkowie organizacji;
 • Jednostronne podejście – decyzje są podejmowane na podstawie interesów jednej strony bez uwzględnienia drugiej.

Kooperacyjny styl negocjacji

Następnie omówimy kooperacyjny styl negocjacji. Ten model opiera się na współpracy i dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron. W przeciwieństwie do hierarchicznego modelu, tutaj istotna jest równowaga pomiędzy uczestnikami rozmowy.

Zasady kooperatywnego modelu:

 • Wspólne cele – obie strony starają się osiągnąć porozumienie zgodnie z ich interesami;
 • Otwartość i zaufanie – komunikacja odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku i ufności między uczestnikami;
 • Aktywne słuchanie – każda ze stron stara się dokładnie zrozumieć stanowisko drugiej osoby poprzez uważną analizę jej argumentów;

Sposób wykorzystywania tego styl:

 1. Prowadzenie otwartych dyskusji oczekujących na różnorodność opinii innych osób;

  li>Rozwiązywanie problemów przez wspólne tworzenie rozwiązań;

 2. Wzajemna pomoc i wsparcie w osiąganiu celów.

Konkurencyjny styl negocjacji

Innym stylem, który warto omówić jest konkurencyjny model negocjacyjny. W tym przypadku jedna strona dąży do maksymalizacji swoich korzyści kosztem drugiej strony. Często wykorzystuje się agresywne taktyki i manipulacje, aby uzyskać przewagę.

Zasady konkurencyjnego modelu:

 • Jednostronne podejmowanie decyzji – celem jest zadowolenie tylko własnych interesów;
 • Agresywna komunikacja – stosowanie technik presji i manipulacji wobec innych stron;
 • Niski poziom zaufania między uczestnikami rozmowy;
 • Maksymalizacja zysków dla siebie przy minimalnej uwadze dla drugiej strony.

Podsumowując, istnieje wiele różnych stylów negocjowania, a każdy z nich ma inne cele oraz sposoby działania. Nie ma idealnego podejrzenia ani jedynego słusznego rozwiązania – wszystko zależy od kontekstu sytuacji i indywidualnych preferencji osób biorących udział w procesie.

Dla tych szukających równowagi pomiędzy oboma stronami i dążących do wspólnego rozwiązania, kooperacyjny styl negocjacji może być najlepszym wyborem. Jeśli jednak priorytetem jest maksymalizacja własnych korzyści kosztem innych, konkurencyjne podejście może przynieść oczekiwane rezultaty.

Ważnym elementem w negocjacjach jest także umiejętność słuchania drugiej strony oraz budowanie zaufania między uczestnikami rozmowy. Bez tych aspektów trudno będzie osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie.

Wezwanie do działania:

Zapoznaj się z różnymi stylami negocjacji, aby doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Dowiedz się więcej na ten temat odwiedzając stronę internetową Praktyczny eBiznes pod adresem https://www.praktycznyebiznes.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here